Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturens roll i gymnasieskolan - En intervjustudie om svensklärares litteraturval

Författare

  • Linnea Brink

Summary, in Swedish

Litteratur är en del av kärnan i svenskämnet. Det fastställs av Skolverkets ämnesplan för svenska (Gy11). Vilken litteratur som ska läsas regleras dock inte och lärare har därmed stort svängrum i valet av litteratur. Jag undersöker hur lärare genomför urvalet och i fokus står teman som litteratursyn och bildning. Studien syftar därmed till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet svenska ser på litteraturens roll och hur de utifrån deras uppfattning resonerar kring och motiverar sitt val av skönlitteratur i klassrummet.
Åtta intervjuer med svensklärare visar att det finns stor variation i hur litteraturundervisning bedrivs. Det har också framkommit att motståndet mot läsning från elevers sida är stort och att lärare anpassar sitt texturval med hänsyn till detta. I förlängningen innebär det att elever inte tränas i att utveckla sin läsförståelse. En av anledningarna till det stora motståndet mot läsning tycks vara brist på koncentration, vilket i sin tur är en konsekvens av ett ökat medialiserat samhälle.
Vidare pekar resultaten på att lärares uppfattningar om litteraturens roll är skild. Så är även lärares uppfattning om vad bildning är och hur det hänger samman med litteraturundervisning.

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Litteraturval
  • bildning
  • litteratursyn
  • gymnasieskolan.

Handledare

  • Bibi Jonsson (Professor)