Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om variationen mellan postverbal och medial placering av VP-adverbial i svenska

Författare

  • Malin Gustavsson

Summary, in Swedish

Adverbial uppträder, i modern svenska, i huvudsak i två positioner i satsen: postverbalt (sist i satsen) eller medialt (före det finita verbet i bisatser och efter det finita verbet men före ex. infinita verb i huvudsatser). VP-adverbial sägs ha sin naturliga position postverbalt, men de kan också placeras medialt. Denna uppsats undersöker faktorer som inverkar på placeringen av VP-adverbial i modern skriven svenska.

Genom en kvantitativ studie av ett material bestående av dagstidningstext visar jag att det typiska mediala VP-adverbialet är ett tidsadverbial som utgörs av en ettordig adverbfras. Adverbialets betydelsekategori, frastyp och längd är alltså samtliga faktorer som korrelerar med adverbialets placering. Faktorerna frastyp och längd måste dock beaktas i relation till varandra. Utesluts ettordiga adverbial är inte adverbfraser tydligt mer benägna till medial placering andra typer av fraser. Resultaten visar också att längden på satsens slutfält korrelerar med adverbialets placering. Om slutfältet är kort är VP-adverbial som inte är korta tids-adverbial obenägna att placeras medialt.

En mindre studie av några satser med mediala adverbial i materialet indikerar att informationsstruktur och undvikande av tvetydighet också är relevanta faktorer i relation till placeringen av VP-adverbial. Dessa faktorer kan möjligen vara anledningen till att VP-adverbial som inte har de egenskaper som typiska mediala VP-adverbial har ändå undantagsvis placeras medialt.

Avdelning/ar

  • Svenska
  • Master's Programme: Language and Linguistics

Publiceringsår

2023

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • VP adverbials
  • word order
  • constituent order
  • Swedish

Handledare

  • Marit Julien (Universitetslektor)