Allmänna villkor för Lunds universitets databas för alumnverksamhet

För vem?

Alumnnätverket

Alla som har läst minst 30 poäng vid Lunds universitet kan vara medlem i Lunds universitets alumnnätverk. Vi välkomnar även personer som varit verksamma vid universitetet på annat sätt.  Om du registrerar dig i Alumnnätverket sparas dina uppgifter i databasen.

Evenemang

Om du anmäler dig till ett evenemang via databasen sparas dina uppgifter där, detta för att vi ska kunna skicka dig relevant information inför evenemanget, samt för att kunna följa upp och utvärdera.

Lagstiftning

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL). Lunds universitet ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskilda individer så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om hur uppgifterna hanteras. Genom att samtycka till dessa villkor i samband med registrering i Alumnnätverket, godkänner du att Lunds universitet får behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs här.

Offentlighetsprincipen

Då Lunds universitet som statlig myndighet omfattas av offentlighetsprincipen är vi i vissa fall skyldiga att lämna ut information som finns i våra register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, få reda på vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också enligt dataskyddsförordningen rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vad vi gör med dina personuppgifter

Personnummer

Vi använder ditt personnummer, alternativt ditt tillfälliga personnummer från LADOK, för att kunna göra en säker identifiering av dig. Uppgifter om dig från din studietid vid Lunds universitet hämtas från LADOK. Det sker en automatisk adressuppdatering via SPAR, NAVET eller motsvarande. Ditt personnummer kommer bara att visas för databasadministratörer vid universitetet.

Utskick

Lunds universitet använder uppgifter i databasen för att till exempel skicka personliga meddelanden, nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang och för att rapportera om eventuella projekt du bidragit till.  Du kan avsluta dina prenumerationer när du vill. Om du inte vill ha några utskick alls, skicka ett mejl till info [at] alumni [dot] lu [dot] se. Om du är alumn från LTH, går det även bra att kontakta alumni [at] lth [dot] se.

Kontaktnoteringar

Databasadministratörer kan göra noteringar utifrån de kontakter som Lunds universitet har eller har haft med dig samt den kontakt du önskar ha med universitetet.

Dina rättigheter

Rätt att få information om personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress.
 Om du önskar få information om vilka personuppgifter som behandlas i ditt medlemskap i Alumnnätverket, kontakta info [at] alumni [dot] lu [dot] se. Om du har allmänna frågor kring hur dina personuppgifter behandlas vid Lunds universitet, vänligen kontakta dataskyddombudet via mejlladressen nedan.

dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Rätt att begära rättelse

Om du anser att de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller på annat sätt står i strid med bestämmelserna och kraven i dataskyddsförordningen kan du begära rättelse. Med hänsyn tagen till bestämmelserna i Arkivlagen har vi inte möjlighet att ta bort uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätt att avsluta ditt medlemskap

Ditt medlemskap i Alumnnätverket gäller tills du själv väljer att utträda. Du kan när du vill avsluta ditt medlemskap i Alumnnätverket. Önskar du utträde ur Alumnnätverket är du välkommen att kontakta info [at] alumni [dot] lu [dot] se. Om du är alumn från LTH, går det bra att kontakta alumni [at] lth [dot] se.  

Med hänsyn tagen till bestämmelserna i Arkivlagen har vi inte möjlighet att ta bort uppgifter om dig som alumn om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift. Frågor angående detta skickas till dataskyddsombud [at] lu [dot] se.

Säkerhetsåtgärder

Lunds universitet vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information Lunds universitet behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Frågor om personuppgifter

Lunds universitet är personuppgiftsansvarig och om du har frågor eller synpunkter som rör behandling av personuppgifter vid Lunds universitet ska du kontakta dataskyddsombudet via e-postadressen nedan.

E-post: dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Dataskyddsombud
Box 188
221 00 Lund

Telefon: 046-222 00 00

Mer information om hur Lunds universitet behandlar personuppgifter hittar du här.

Om du har klagomål på hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen via länken nedan:
Datainspektionen/vägledningar/klagomål-och-tips

Kontaktinformation

Alumnnätverket
info [at] alumni [dot] lu [dot] se

Karen Paulson
Projektledare Alumnkontoret
karen [dot] paulson [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: 0727-162 266

Maria Johansson
Projektledare Alumnkontoret
maria [dot] johansson [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: 0722-188 488