Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlista: Kriget i Ukraina, Ryssland och säkerhetspolitik

karta över europa med Ukraina i fokus

Här finns forskare som kan kommentera olika aspekter av kriget i Ukraina, situationen i Ryssland, det säkerhetspolitiska läget i Europa och Östeuropas historia.

Uppdaterad 22 februari 2023

Listan riktar sig till media som vill få kommentarer kring läget i Ukrainakrisen och även få en djupare bild av bakgrund, politik, historia och andra aktuella frågor kring länder som Ryssland och andra omkringliggande stater i Östeuropa.

Ukraina, Ryssland och övriga Östeuropa

Kristian Gerner, professor i historia, emeritus
Områden: 
Historia och politik i Ryssland, Ukraina, Belarus och Polen
Kristian [dot] gerner [at] hist [dot] lu [dot] se0707-57 75 15

Niklas Bernsand, doktorand
Områden: specialist på Ukraina, talar flytande ukrainska och ryska. Forskningsintressen: minnespolitik, kulturarvspolitik, identitet, nationalismforskning.
E-post: niklas [dot] bernsand [at] sol [dot] lu [dot] se, 046–222 88 19
 
Barbara Törnquist Plewa, professor
Områden: slavist och kulturhistoriker, specialist på Polen, Ukraina och Belarus. 
barbara [dot] tornquist-plewa [at] slav [dot] lu [dot] se, 046–222 83 79 
 
Klas-Göran Karlsson, professor i historia
Områden: specialist på bland annat Ryssland, folkmord. 
klas-goran [dot] karlsson [at] hist [dot] lu [dot] se, 0735- 25 39 68

Tomas Sniegon, lektor i Europastudier
Områden: Hans forskning fokuserar på Ryssland, sovjetkommunismen och Öst- och Centraleuropa. 
tomas [dot] sniego [at] eu [dot] lu [dot] se, 0705-84 11 35

Per-Anders Rudling, docent och Wallenberg Academy Fellows-forskare på historiska institutionen
Områden: specialist på Ukraina och Vitryssland/Belarus.
per_anders [dot] rudling [at] hist [dot] lu [dot] se, 0733-86 97 55

Aleh Cherp, fil.dr., professor i miljö och energi
Områden: Ursprungligen från Belarus. Talar belarusiska, ryska, ukrainska. Energisäkerhet, Tjernobyl, situationen i Belarus 
aleh [dot] cherp [at] iiiee [dot] lu [dot] se, 0734-06 76 27

Christopher Swader, docent, universitetslektor i sociologi
Områden: Ryska samhället, social förändring i Ryssland, sociala värderingar i Ryssland
christopher [dot] swader [at] soc [dot] lu [dot] se

Rustamjon Urinboyev, rättssociologi (engelsktalande)
Områden: Kommer urprungligen från Uzbekistan. Migration, korruption, styrelseformer och straffinstitutioner i Ryssland och Centralasien. Har gjort fältforskning i Ryssland och Centralasien sedan 2009 och har skrivit boken "Migration and Hybrid Political Regimes: Navigating the Legal Landscape in Russia" (2020)
rustamjon [dot] urinboyev [at] soclaw [dot] lu [dot] se, 046-222 37 99

Marie Cronqvist, docent i historia och universitetslektor i journalistik och mediehistoria.
Område: kalla krigets kultur, propaganda och psykologiskt försvar, medier och väpnad konflikt

marie [dot] cronqvist [at] kom [dot] lu [dot] se, 046-222 88 76 

Anna Isaieva, doktorand (engelsktalande)
Område: Historiker och civilsamhällesaktivist, ukrainsk och rysk historia, regional expertis (politik, ekonomi, internationellt). Ukrainas politiska situation, civilsamhället i Ukraina, social och ekonomisk situation. Har arbetat mer än ett decennium inom NGO-sektorn i Ukraina och deltog i Maidan-revolutionen 2014.
anna [dot] isaieva [at] slav [dot] lu [dot] se 0766-23 86 23

Eleonora Narvselius, docent, lektor i etnologi

Områden: slavist och etnolog, specialist på Ukraina och gränsområden mellan Ukraina och Polen, Polen och Tyskland samt EU och Ryssland. Svarar gärna på frågor om vardagsliv, kultur, kulturhistoria och kollektiva minnen i Ukraina och gränsområden.
Eleonora [dot] Narvselius [at] kultur [dot] lu [dot] se, 0708-65 32 93

Tornike Metreveli, sociolog och forskare i kristendom, nationalism och populism.
Område: Religionens roll i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Hans nuvarande forskning omfattar religionens roll i det ryska geopolitiska resonemanget och relationerna mellan kyrkorna i det ukrainska kriget. Religionens roll i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Författare till boken Orthodox Christianity and the Politics of Transition: Ukraina, Serbien och Georgien.
tornike [dot] metreveli [at] ctr [dot] lu [dot] se, 046-222 43 35

Säkerhetspolitik, försvarspolitik, underrättelseverksamhet och NATO

Tony Ingesson, bitr. universitetslektor, underrättelseanalys
Områden: underrättelseverksamhet, säkerhetspolitik (Ryssland/Europa)  
tony [dot] ingesson [at] svet [dot] lu [dot] se, 0736-18 20 49

Rikard Bengtsson, statsvetare 
Områden: expert på Sveriges samt EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, NATO, transatlantiska relationer och svensk säkerhets- och försvarspolitik
rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se,  046-222 89 30

Annika Bergman Rosamond, statsvetare
Områden: Svensk utrikes- och säkerhetspolitik samt försvarspolitik. Sveriges feministiska utrikespolitik och militarisering, NATO och genus, kändisdiplomati.
Annika [dot] Bergman_Rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se

Roxanna Sjöstedt, docent och lektor i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap
Områden: militära interventioner, svenska säkerhetspolitik, militära och icke-militära hotbilder.
Roxanna [dot] sjostedt [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 46 01

Johan Matz, docent, lektor i statsvetenskap med inriktning mot underrättelseanalys.
Områden: Sovjetisk och rysk utrikes- och säkerhetspolitik/säkerhetstjänst, underrättelseverksamhet
Kontakt: 046-222 89 29, 
johan [dot] matz [at] svet [dot] lu [dot] se

Desinformation och cybersäkerhet

James Pamment, docent vid Institutionen för strategisk kommunikation
Områden: Hans forskning rör desinformation och tekniska plattformar i allmänhet men i synnerhet EU:s regelverk för tekniska plattformar under krig.
james [dot] pamment [at] isk [dot] lu [dot] se 0
42-35 65 82

Christian Gehrmann, professor nätverk och säkerhet
Områden: cyberattacker: hur de fungerar, skydd och sårbarheter i samhället
christian [dot] gehrmann [at] eit [dot] lth [dot] se, 0768-81 36 90

Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation
Områden: Hans forskning rör främst politisk kommunikation utifrån en svensk kontext
nils [dot] gustafsson [at] isk [dot] lu [dot] se, 042-35 65 18

Leysan Storie, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation
Områden: online-aktivism i Ryssland

leysan [dot] storie [at] isk [dot] lu [dot] se, 042-35 66 41 

Energisäkerhet och miljösäkerhet

Aleh Cherp, fil.dr., professor i miljö och energi
Områden: Ursprungligen från Belarus. Talar belarusiska, ryska, ukrainska. Energisäkerhet, Tjernobyl, situationen i Belarus 
aleh [dot] cherp [at] iiiee [dot] lu [dot] se, 0734-06 76 27

André Månberger, bitr. universitetslektor, miljö- och energisystemanalys

Områden: energisäkerhet, kritiska material, kopplingar mellan klimatomställning och säkerhet.
andre [dot] manberger [at] miljo [dot] lth [dot] se, 046-222 41 30

Internationell rätt, krigsrätt, flyktingpolitik och mänskliga rättigheter

Britta Sjöstedt, lektor i miljörätt/folkrätt
Områden: miljöskydd i väpnade konflikter, humanitär rätt, miljörätt. 
britta [dot] sjostedt [at] jur [dot] lu [dot] se, 0704-38 26 22 

Alberto Rinaldi, postdoktoral forskare inom humanitär rätt och mänskliga rättigheter (engelsktalande)
Område: väpnade konflikter, användning av våld, utländska krigare, legosoldater, undantagstillstånd, terrorismbekämpning.
alberto [dot] rinaldi [at] jur [dot] lu [dot] se (alberto[dot]rinaldi[at]jur[dot]lu[dot]se) +46-46-222-1179 +33-6-71-63-51-72

Jessica Almqvist, professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter 
Områden: mänskliga rättigheter, internationell rätt, humanitär rätt
jessica [dot] almqvist [at] jur [dot] lu [dot] se, 046-222 10 03, 0730-47 27 32

Valentin Jeutner, docent
Områden: juridik kring krigsrätt och teknisk krigsföring
valentin [dot] jeutner [at] jur [dot] lu [dot] se, 046-222 11 18

Ulf Linderfalk, professor i juridik
Områden: internationell rätt, folkrätt och juridik kring användandet av våld
ulf [dot] linderfalk [at] jur [dot] lu [dot] se, 046-222 12 34

Anna Lundberg, gästprofessor i rättssociologi
Områden: flyktingpolitik och mänskliga rättigheter.
anna [dot] lundberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se, 011-36 36 25

Ekonomi och handel

Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan
Område: Inflation, penning- och finanspolitik
fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se046-222 46 44, 0702-88 08 93

Anna Jonsson, docent, organisation
Områden: Aspekter att tänka på när man gör affärer med länder som Kina och Ryssland, sett ur ett organiseringsperspektiv (vad man behöver lära, och vad det finns att lära).
anna [dot] jonsson [at] fek [dot] lu [dot] se, 0708-69 89 99

Veronika Tarnovskaya, docent i marknadsföring vid Ekonomihögskolan
Område: Hur kan sanktioner påverka – eller inte påverka – folket i Ryssland ekonomiskt?
veronika [dot] tarnovskaya [at] fek [dot] lu [dot] se

Strålsäkerhet

Christian Bernhardsson, docent i medicinsk strålningsfysik
Områden: specialist på mätindikering av strålning med många kollegor i Ryssland och Belarus inom området. 
christian [dot] bernhardsson [at] med [dot] lu [dot] se, 0709-89 01 83

Christopher L. Rääf
Område: Mätindikering, dosbedömningar, långsiktiga radiologiska konsekvenser.
Christoper [dot] raaf [at] med [dot] lu [dot] se , 040-33 11 45

Sören Mattsson
Område: Senior professor rörande radiologiska och nukleära situationer.
Soren [dot] mattsson [at] med [dot] lu [dot] se, 040-33 13 74

Fred och konflikter

Annika Björkdahl, statsvetare, freds och konflikt
Områden: konfliktförebyggande, fredsprocesser, små stater i internationell politik.
Annika [dot] Bjorkdahl [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 01 62

Isabel Bramsen, biträdende lektor i freds och konfliktvetenskab,
Områden: expert i fredsförhandlingar (bland annat i Ukraina), diplomati och ickevåldsuppror

isabel [dot] bramsen [at] svet [dot] lu [dot] se

Psykologi i krigssituationer

Magnus Lindén, psykologi 

Områden: expert på personlighetens och situationens betydelse för kränkningar och övergrepp under väpnande konflikter, autokratiskt och auktoritärt ledarskap samt prevention av brott mot krigets lagar.
magnus [dot] linden [at] psy [dot] lu [dot] se, 046-222 17 23

Militärt dödligt våld, krigaretik och övergrepp i krig

Håkan Silverup, doktorand i sociologi och officer i svenska Försvarsmakten
Områden: att utöva militärt dödligt våld, övergrepp i krig, krigaretik och militär maskulinitet. Hans forskning omfattar militär sociologi och är lärare/föreläsare i akademin men även inom Försvarsmakten och då bland annat i militära våldets socialisering och dess påverkan på person, grupp och militära organiseringen.
E-post: hakan [dot] silverup [at] soc [dot] lu [dot] se (hakan[dot]silverup[at]soc[dot]lu[dot]se), mobil: 0703-70 84 26

Nationalism, religion och gräsrotsrörelser

Tova Höjdestrand, docent och lektor, socialantropolog
Områden: Nationalism, konservativ gräsrotspopulism, familje- och socialpolitik
tova [dot] hojdestrand [at] soc [dot] lu [dot] se, 046-222 36 06, 0736-463567

Catarina Kindvall, professor i statsvetenskap
Områden: expert på frågor kring säkerhet, identitetskonflikter, religion, nationalism, radikalisering och populistiska rörelser och ledare.
catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 80 94, 0725-42 00 15

Emil Hilton Saggau, forskare i Kyrko- och missionsstudier
Område: religion och nationalism i sydöstra Europa, sambanden mellan religion och nationalism i Östeuropa efter kommunismen, kyrka och teologi i Ukraina och Östeuropa, Central- och östeuropeiska migranter och kyrka i Norden
emil [dot] bjorn_hilton_saggau [at] ctr [dot] lu [dot] se, 046-222 90 57

Riskhantering och samhällssäkerhet

Per Becker, professor i riskhantering och samhällssäkerhet
Områden: generella humanitära behov, humanitära minimumstandarder och utmaningar för humanitär hjälp i komplexa kriser

per [dot] becker [at] risk [dot] lth [dot] se, 046-222 17 28

Turism i krigstider

Malin Zillinger, universitetslektor
Områden: Hur turismflöden påverkas av krig 
malin [dot] zillinger [at] ism [dot] lu [dot] se, 042-35 66 11

Konst och kultur

Fannie Frederikke Baden, doktorand vid institutionen för konsthistoria och visuella studier
Område: Chernobylolyckan: dess historia och visuella kultur. Nukleär turism, nukleär kultur.
Fannie_frederikke [dot] baden [at] kultur [dot] lu [dot] se

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.