Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förutsättningar för Petriplatsen undersöks

Carl von Linné-statyn på Petriplatsen Foto: Petra Francke (bilden är beskuren)
Carl von Linné står staty på Petriplatsen Foto: Petra Francke (bilden är beskuren)

Lunds universitet tar nu nästa steg för att kunna påbörja en varsam renovering av Petriplatsen, parkområdet i hörnet av Sankt Petri kyrkogata och Bredgatan/Kyrkogatan. Parken ägs av Lunds universitet och förvaltas av Lunds kommun.

Genom att rektor fattat ett ekonomiskt beslut för projektet i sin helhet om sex miljoner kronor kan arbetet nu gå in i ett s.k. programskede. Det innebär att alla förutsättningar för platsen undersöks innan ett slutligt och genomarbetat förslag på utformning och genomförande kan läggas fram.

- I detta steg, där vi är nu, handlar det om att konsulter får i uppdrag att sköta kontakterna med relevanta myndigheter och söka de erforderliga tillstånd som kan behövas för att vi ska kunna börja med projekteringsfasen, säger prorektor Lena Eskilsson på Lunds universitet.

Lunds universitet räknar med att en godkänd plan för platsen med ett genomarbetat förslag på hur den kommer att se ut är klart under första delen av 2024. När platsen kan färdigställas beror på hur lång tid tillståndsprövningsprocess, arkeologiska utredningar och detaljplanarbete tar men Lunds universitet räknar med att det också blir under 2024.

-Tanken är att vi varsamt ska utveckla den här historiska platsen som idag har hamnat lite i skymundan. Men innan vi kan sätta planerna i verket med projektering och färdig gestaltning behöver vi först veta vilka förutsättningar som finns för platsen och vad som finns i marken och det är det arbetet som nu sätter igång, säger Lena Eskilsson.
Projektet finansieras med Lunds universitets donationsmedel.

FAKTA PETRIPLATSEN:
Petriplatsen har anor tillbaka till slutet av 1100-talet, då det byggdes en kyrka på platsen. Kyrkan är sedan länge riven, men var den låg markeras i dag av gatstenar i marken. Platsen donerades till Lunds universitet på 1800-talet av fabrikör J P Borg och i donationsbrevet finns instruktioner för hur den får användas. Borgs hustru hade begravts på platsen som fram till början av 1800-talet fungerade som kyrkogård. Borgs vilja var att hustruns och övriga gravar skulle lämnas i fred och att det inte fick förekomma handel på platsen som heller inte fick bebyggas.