Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fyra år med samverkan och tvärvetenskap

Två kvinnor på en fotbollsplan, en klädd i blå jacka, en i vinröd. Foto
­Samarbetet ­mellan ­Kristina Fontell, miljöstrateg Lunds kommun, och ­Juliana ­Dänhardt, forskningskoordinator LU Land, har gått i mål. Fotbollsplanen fungerar som kolsänka och kolinlagring är med i kommunens miljö­program. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Marken under våra fötter är en begränsad resurs. Hur vi använder den påverkar allt från matförsörjning till klimat och biologisk mångfald.
– Vi lägger den komplexa frågan om markanvändning på bordet. Trots intressekonflikter mellan aktörer har vi lösningsorienterade diskussioner, säger Juliana Dänhardt, forskningskoordinator på LU Land.

För fyra år sedan startade det tvärvetenskapliga samverkansinitiativet LU Land. Ett åttiotal forskare och ett flertal externa samarbetspartner tog sig an utmaningen att skapa en mer hållbar markanvändning i Sverige.

Hur väger vi bördiga jordar mot modern infrastruktur, eller intensifierat skogsbruk mot biologisk mångfald? Det finns många intressen att ta hänsyn till på vägen.

– Därför är det så viktigt med tvärvetenskaplig forskning och samverkan med det övriga samhället. Här kan LU Land spela en viktig roll, säger Juliana Dänhardt, som hoppas att initiativet kan fortsätta efter 2022.

Ambitionen med LU Land är att med samarbete och dialog visa på lösningar som gynnar flera syften samtidigt. Ett exempel är föreläsningsserien om vilda pollinatörer, där ny kunskap kan bidra till både biologisk mångfald och bättre skördar. Och frukost­seminarierna med aktuell forskning uppskattas av såväl beslutsfattare som enskilda.

– Med samverkan skapar vi ett nätverk av aktörer som vi spinner vidare på i vår verksamhetsutveckling. Det ökar möjligheterna till extern finansiering och vi får värdefull information så att vår forskning blir mer samhällsrelevant.

Tre röster om LU Land

”Vi har samarbetat med LU Land kring en föreläsningsserie om vilda pollinatörer, den har uppskattats av hela Naturvårdssverige. Genom LU Land har vi tagit del av aktuell forskning på ett sätt som hade varit svårt annars.”
Gabrielle Rosquist, projektledare hotade arter, Länsstyrelsen Skåne

 

”Vi var intresserade av kolsänkor och behövde mer kunskap. Så inleddes vår samverkan med LU Land som utöver åtgärder resulterade i att vi fick in mål om kolinlagring i vårt miljöprogram. LU Lands frukostseminarier är också ett unikt sätt att få fortbildning på. Jag följer dem slaviskt.”
Kristina Fontell, miljöstrateg, Lunds kommun

 

”I Skåne äger Svenska kyrkan mycket jordbruksmark, här finns intressekonflikter. Ska vi dra vägar och fiber eller prioritera livsmedels­försörjning? Ska vi arrendera ut mark till solcellsparker och hur samarbetar vi för att stärka arrendatorernas miljöarbete? Seminarierna ger fortbildning och möjlighet att lyssna till andra aktörer som ger nya perspektiv.”
Anna Boo, fd miljöstrateg, Lunds stift

LU LAND

Vad: Tematiskt samverkansinitiativ år 2019–2022.
Vilka: Ca 80 forskare från 5 fakulteter och 11 institutioner.
Samverkan: 27 samverkanspartner. Över 200 organisationer har deltagit i diverse arrangemang.
Läs mer: luland.lu.se

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.