Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lundaforskare undersöker vilken avkastning du får på din hälsa

Styrketräning på Gerdahallen
Forskare ska undersöka om små investeringar i hälsa kan ge god avkastning. Foto: Mikael Risedal.

Professor Petter Lundborg på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet får fem miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att undersöka hur tidiga investeringar i hälsa kan ge långsiktig ekonomisk avkastning.

- Om god hälsa tidigt i livet innebär att människor blir mer produktiva när de investerar i sin hälsa senare i livet kan små initiala skillnader i hälsa mellan människor leda till stora långsiktiga skillnader. Små förbättringar i tidig hälsa kan därför vara av stort samhällsekonomiskt värde, förklarar Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tillsammans med forskarkollegorna Kaveh Majlesi, Martin Salm, Prashant Bharadwaj och Johan Vikström, leder han projektet Hälsa som humankapital: Avkastningen på tidiga investeringar. Ett mål med projektet är att utreda hur god hälsa tidigt i livet kan ge långsiktig ekonomisk avkastning.

- Hälsa kan ses som ett slags humankapital som människor kan investera i och som kan genera en framtida avkastning. Vi kommer att studera den långsiktiga avkastningen på god hälsa tidigt i livet, och investeringar i hälsa, i termer av ekonomiska utfall, säger Petter.

Projektet är tänkt att generera ny och viktig kunskap på detta område, bland annat genom att länka samman anonymiserade hälsoregister och populationsregister.

2015 är andra året som Ragnar Söderbergs stiftelse, genom en allmän utlysning, beviljar anslag till projekt i ekonomiska vetenskaper. Första beviljningen skedde 2013. Då fick nationalekonomen Tommy Andersson, verksam på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och hans projektgrupp anslag för forskning kring beteendeaspekter av institutionell design.

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.