Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny uppdragsutbildning om hur miljöbrott ska upptäckas och bedömas

Vatten i närbild
Föroreningar i mark och vatten innebär stora risker för människors hälsa och miljön. Nu ger Lunds universitet en ny kurs för yrkesverksamma i att upptäcka, spåra och bedöma komplexa miljöföroreningar och miljöbrott. Foto: Gunnar Menander

Miljöforensik är det utredningsarbete som görs för att bestämma tidpunkt och källor för kemiska föroreningar i miljön och därmed hitta förorenaren. Nu släpper Lunds universitet en helt ny och avancerad uppdragsutbildning i ämnet för yrkesverksamma. Bakom erbjudandet ligger en stor satsning på omvärldsbevakning kring olika organisationers kompetensutvecklingsbehov.

Föroreningar i mark och vatten innebär stora risker för människors hälsa och miljön. Sker utsläpp eller felaktig hantering av föroreningar med uppsåt eller oaktsamhet kan den skyldige straffas för miljöbrott eller grovt miljöbrott med upp till sex års fängelse. Trots det förekommer ett stort antal miljöbrott årligen, vilket är bakgrunden till att utbildningen i miljöforensik tagits fram.

Miljöinspektörer, handläggare på Länsstyrelsen, konsulter, jurister, poliser och myndighetsutövare ska genom kursen få bättre förståelse för, men också lösningsförslag på, komplexa problemställningar inom miljöforensik.

–  Vi vill helt enkelt förmedla kunskap och ge verktyg som underlättar arbetet med utredningar, tillsyn eller förundersökningar kopplade till komplexa föroreningssituationer i mark och vatten, säger Martijn van Praagh vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) som är ansvarig för kursen.

Uppdragsutbildningen är tvärvetenskaplig och särskild vikt läggs på samspelet mellan provtagningsteknik, kemi, statistik, (eko)toxikologi och juridik. Förutom Centrum för miljö- och klimatvetenskap ligger Geologiska institutionen, Kemicentrum, Avdelningen för Arbets- och miljömedicin och Avdelningen för matematisk statistik vid Lunds universitet bakom kursen. Även mycket erfarna externa föredragshållare kommer att bidra med innehåll.

Intresset bland yrkesverksamma är redan stort

Många är de som hört av sig till Lunds universitet och berättat att de hört talas om att kursen är på väg.

– Vi har sedan länge flera intresseanmälningar och det känns bra och viktigt att kursen svarar mot de behov som yrkesverksamma har inom området med tanke på de många miljöbrott som faktiskt sker idag, säger Jessica Hansson, affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet.

Att intresset är stort har också mycket med att göra att kursinnehållet ända från början prövats mot en referensgrupp, som varit involverad i dialog kring upplägg och innehåll.

Utlysning av strategiska medel för kursutveckling ligger bakom

Uppdragsutbildningen i Miljöforensik är det första resultatet av en stor satsning som gjorts internt inom Lunds universitet på att utveckla nya uppdragsutbildningar kopplat till identifierade kompetensutvecklingsbehov i omvärlden.

– Vi har haft en utlysning av strategiska medel som institutionerna kunnat söka för framtagande av nya koncept, så det känns extra roligt när vi nu släpper den första uppdragsutbildningen som en direkt följd av detta, säger Lars Palm, chef för avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet.
 

Miljöforensik – att upptäcka, spåra och bedöma komplexa miljöföroreningar samt miljöbrott (information om kursinnehåll och anmälningsförfarande på dinkurs.se)

Kontakt

  • För kursgenerella frågor: Jessica Hansson, affärsutvecklare på Avdelningen för uppdragsutbildning, jessica [dot] hansson [at] education [dot] lu [dot] se, +46 (0)46-222 7327
     
  • För frågor om kursinnehåll: Martijn van Praagh, kursansvarig och adjungerad lektor, martijn [dot] van_praagh [at] cec [dot] lu [dot] se eller Yvonne Persson, studierektor vid CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning, yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.