Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten 2020

Framstående insatser inom medicinsk humaniora, psykiatri och neurodegenerativ medicin lyfts fram när Medicinska fakulteten utser tre nya hedersdoktorer 2020. Birgit Rausing, Owen Wolkowitz samt Glenda Halliday promoveras i Lunds domkyrka den 29 maj 2020.

Fil. dr. h.c. Birgit Rausing är humanist, forskare och filantrop.  Hennes vetenskapliga författarskap omfattar bland annat ett flertal framstående konstnärsmonografier över kvinnliga konstnärer i Skåne, om Tora Vega Holmström, Ester Almqvist, Agda Holst och Ellen Trotzig.

Birgit Rausing har ett starkt intresse för medicinsk humaniora, som numera är en integrerad del av läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten. Medicinsk humaniora är också ett forskningsfält som har kunnat ta nya steg framåt, bland annat tack vare en generös donation av Birgit Rausing.

– Med stark övertygelse och vetenskaplig sakkunskap har Birgit Rausing engagerat sig för etableringen av medicinsk humaniora som ett framtida profilområde för Medicinska fakultetens forskning och utbildning – med vetenskaplighet och medmänsklighet i förening, kommenterar seniorprofessorerna Anders Palm och Tadeusz Wieloch.

Professor Owen Wolkowitz, verksam vid University of California, San Francisco, har en lång och framgångsrik karriär inom psykiatri. I sin forskning har han studerat biologiska mekanismer bakom ångest och depression. Han undersöker hur inflammation och cellernas åldrande påverkar hjärnan vid dessa tillstånd. Han har också genomfört flera studier där han testat effekten av nya behandlingsmetoder.

Owen Wolkowitz har ett långvarigt samarbete knutet till den psykiatriska forskningen vid Lunds universitet. Han har initierat olika forskningssamarbeten samt handlett doktorander och postdoks vid Medicinska fakulteten.

– Professor Wolkowitz har ovärderlig betydelse för psykiatrin. Genom att arbeta nära oss, våra doktorander och utgöra stommen i ett internationellt nätverk ökar han markant kvaliteten på vår forskning, säger Åsa Westrin, professor vid avdelningen för psykiatri.

Professor Glenda Halliday har sin hemvist vid University of Sydney i Australien. Glenda Halliday är internationellt ledande inom neuropatologi med inriktning på tillstånd som Parkinsons sjukdom, frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom.

Forskningen inom dessa sjukdomar är framgångsrik vid Lunds universitet, och ett mångårigt samarbete med Glenda Halliday har på ett lyckosamt vis stimulerat denna utveckling ytterligare. Flera forskargrupper har tack vare hennes gärning kunnat göra nya framsteg.

– Professor Glenda Halliday är en forskare med knivskarpt intellekt, hög integritet och stor kreativitet som fortsätter att inspirera oss inom flera pågående projekt, berättar Åsa Petersén, professor i medicinsk forskning med inriktning mot neurovetenskap.

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.