Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt antibiotikaalternativ på spåren

bild på tuberkulosbakterier
Mycobacterium tuberculosis. Bildkälla: NIAID

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Närmare två miljoner människor dör i sjukdomen varje år och antalet antibiotikaresistenta tuberkulosbakterier ökar. Behovet av alternativ till antibiotikan är stort.
Forskare tror sig nu vara en ny läkemedelskandidat på spåren. De har funnit att den antimikrobiella peptiden NZX som kommer från en svamp, snabbt och effektivt dödar tbc-bakterier.

Upptäckten av peptiden som en möjlig framtida antibiotika gjordes när forskarna screenade olika antimikrobiella peptiders förmåga att hindra tillväxten av tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Tuberculosis.

Forskningen är huvudsakligen baserade på celldata dvs den genomfördes på mänskliga celler i provrör och verifierades sedan i djurmodeller på möss.

– Även om steget från möss till människor är lång, så hyser vi stort hopp om framtida patientstudier eftersom de verifierade resultaten i djurstudierna var så tydliga, säger Gabriela Godaly.

Dagens botemedel mot tbc är antibiotika, men patienterna måste ofta ges flera behandlingar under lång tid. Även i de fall då tbc går att behandla är det en komplicerad och lång process som innefattar flera läkemedel. För resistenta tuberkulosbakterier kan det behövas över två års behandling.

– Trots den långa behandlingstiden lyckades man förra året bara rädda 54 procent av de patienter som hade antibiotikaresistenta bakterier. Behovet av alternativa behandlingar för att förhindra spridning och minska dödligheten i sjukdomen är alltså mycket stort, säger Gabriela Godaly.

bild på forskaren Gabriela Godaly
Gabriela Godaly. Foto: Ingemar Hultquist

Antimikrobiella peptider har dykt upp som intressanta alternativ i jakten på nya läkemedel. Sådana peptider produceras av alla organismer, från däggdjur till växter. De fungerar som naturens egna antibiotika då de dödar bakterier snabbt och skulle fungera som antibiotika även för människor. Peptiden som Gabriela Godaly och hennes kollegor undersökt kommer från den lilla svampen svart vårskål.

Den stora fördelen med antimikrobiella peptider (AMPs), förklarar Gabriela Godaly, är att bakterier har svårare att bilda resistens mot peptiderna eftersom dessa har fler mekanismer för att döda bakterier än antibiotika. En annan fördel är att det finns AMPs som kan dämpa inflammation och därmed förhindra vävnadsskador under behandlingen. Flera AMPs har testats mot tuberkulosbakterier utan framgång eftersom de antingen har varit giftiga mot mänskliga celler eller inte tillräckligt stabila.

Kraftfull peptid

– När vi undersökte olika peptider hittade vi NZX, som inte är giftig för våra celler och som dödar tuberkulosbakterier även vid låga koncentrationer. Peptiden förhindrade även lungskada vid tuberkulosinfektion, säger Gabriela Godaly, universitetslektor vid Institutionen för laboratoriemedicinvid Lunds universitet som lett forskningen.

För att NZX eventuellt ska kunna användas som framtida antibiotika är forskarna tvungna att optimera dess egenskaper. De studerar hur NZX fungerar mot tuberkulosbakterier tillsammans med dagens antibiotika (rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol och streptomycin) i hopp om att kunna korta TBC-behandlingen.

– Vi kunde visa att NZX verkar mot flera kliniska stammar av tuberkulosbakterier. Den terapeutiska potentialen hos petiden stöds ytterligare i djurmodeller där NZX signifikant minskade bakteriemängden efter endast fem dagars behandling, säger Gabriela Godalay och fortsätter;

– Men som alltid med grundforskning krävs ytterligare bekräftande studier innan man kan gå vidare till kliniska studier, men vi tror definitivt att våra data för NZX-peptiden potential är lovande inför en framtida behandling mot tuberkulos.

Studien har kunnat genomföras med stöd från Hjärt-Lungfonden, Alfred Östlunds stiftelse, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Vetenskapsrådet, FP7/FORMAMP

Bildkälla toppbild NIAID

 

Publikation i Tuberculosis

A novel derivative of the fungal antimicrobial peptide plectasin is active against Mycobacterium tuberculosis
Erik Tenland, Nitya Krishnan, Anna Rönnholm, Sadaf Kalsum, Manoj Puthia, Mattias Mörgelin, Mina Davoudi, Magdalena Otrocka, Nader Alaridah, Izabela Glegola-Madejska, Erik Sturegård, Artur Schmidtchen, Maria Lerm, Brian D. Robertson och Garbriela Godaly.
Tuberculosis, online, December 2018, https://doi.org/10.1016/j.tube.2018.10.008

Kort fakta om studien

Ämne: Medicinsk infektionsforskning
Grundforskning
Studiedesign: Kvalitativ studie, forskarinitierad studie
Experimentell undersökning: In vitro och in vivo, icke randomiserad intervention i flera grupper

Fakta tbc

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar omkring tio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka en och en halv miljon dör till följd av sjukdomen. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika och Asien.

Lungtuberkulos är den överlägset vanligaste formen av tuberkulos i Sverige, cirka 65 procent av de smittade har lungtuberkulos, de flesta dock med låg smittorisk. Tuberkulos kan även drabba lymfkörtlar men även skelettet och andra organ som lungsäck, hjärna samt mage och urinvägar.

  • 10,4 miljoner människor på jorden insjuknade i tbc 2016.
  • 1,7 miljoner avled i tbc 2016. 374 000 av dem hade hiv.
  • 1 miljon av de som insjuknade 2015 var barn.
  • Cirka 490 000 personer utvecklade multiresistent tbc under 2016.
  • I Sverige rapporterades 734 fall av tuberkulos 2016, varav omkring 90 procent vad födda utomlands.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.