Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt kulturråd stimulerar den kulturella dialogen

Kulturråd
Samtalen kring kulturens betydelse för Lunds universitet är igång för det nya kulturrådet. Foto: Bodil Malmström

Konst och kultur kan lättare få oss att förstå samhället och oss själva. Här har Lunds universitet med konstnärlig och kulturell kunskapsbildning en central roll att spela. Nu är ett nytt kulturråd på plats som ska fungera både som idéforum och som diskussionspart i detta arbete.

– Det är alldeles nya och fräscha ögon som ser vår rikedom, som ser möjligheter och samband kopplat till kreativ kultur där vi minst anar det, säger Ann-Kristin Wallengren som är vicerektor för utbildning.

Sen tidigare finns en kulturstrategi som ska stärka universitetets samverkan inom konst och kultur, både inom utbildning och forskning.

Redan 2016 kom LU:s första kulturråd på plats och som har bidragit med omvärldsanalys, nätverk och ambassadörskap. Med det nya rådet vill man ta ännu mer plats i kulturdebatten, samt även förstärka de konstnärliga och kulturella områdenas betydelse för innovation.

– Kulturrådet representerar ett mycket brett fält inom kultur och kan hjälpa oss att se möjligheter till samarbeten både inom och utom universitetet som vi i vår vardag kanske inte omedelbart kan upptäcka. Redan under första mötet uppenbarades detta, berättar Ann-Kristin Wallengren.

Kreativitet - en form av dialog

Marcus McKinley, Global Co-creation Manager på IKEA är en av de sju nya ledamöterna med erfarenheter att sammanföra kultur, marknadsföring och innovation.

– Ibland tror folk att dessa områden inte hör ihop, men det är tvärt om. Alla tre handlar om att utforska människans relation till det nya och okända.  

Han ser gärna att LU tar mer plats i den offentliga debatten och menar att i tider av snabb förändring och stor osäkerhet finns det ett sug efter kunskapsgrundade perspektiv. 

David Polfeldt, tidigare VD på spelbolaget Massive Entertainment, är även han ny  i kulturrådet och med en lång erfarenhet av att korspollinera kompetenser. Med en bakgrund inom underhållningsbranschen i över 20 år, med bl.a. böcker, TV, film, illustration och datorspel ser han den gemensamma nämnaren av kreativitet som en form av dialog mellan upphovsperson och publik.

Det är framförallt datorspel han brinner för, som enligt David Polfeldt är den mest dynamiska form av media vi någonsin har uppfunnit. Han ser en enorm utvecklingspotential.

– Precis som med alla nya branscher befinner sig vår förståelse för dess möjligheter i sin linda, och jag ser fram emot att se ett såpass sofistikerat verktyg utvecklas i händerna på nya generationer. På samma sätt som t.ex. filmbranschen utvecklades från 1920-talet till 1950-talet finns kolossala möjligheter till innovation.

Från filmens värld tar Anna Serner också plats i LU:s nya kulturråd. Under hennes 10 år på Filminstitutet använde de film som hjälp till att föra samtal om svåra frågor. Dessa starka, respektfulla och fördjupade samtal genomfördes på skolor, i Almedalen eller på säkerhetskonferensen i Sälen. Alltid med starka, respektfulla och fördjupade samtal som följd. 

– Hur får man folk att vilja genomföra dessa reflekterande samtal och hur kan det konceptualiseras? Det har jag erfarenhet av.

Ser du något särskilt område på LU som du skulle vill engagera dig i?

– Det är för tidigt att säga vad jag särskilt skulle vilja engagera mig i. Men Lunds universitets involvering i den europeiska kultur-KIC:en låter väldigt spännande.

Europa fokuserar på kultur

Anna Lyrevik, särskilt rektorsråd för konst- och kulturfrågor är med i arbetet för att skapa förutsättningar för LU:s involvering. KIC:arna är ett finansieringsinstrument för att stärka Europas globala innovationskraft inom vissa utpekade områden och nu står kultur i fokus. Ansökan tillsammans med ett europeiskt konsortium, som drivs av ett universitet i Finland, lämnas in i vår och om allt går väl garanteras stabil finansiering i över 15 år till konstnärliga och kreativa områden.

– Fashion-tech är ett av många intressanta områden. Vi har modevetenskap och vi har ESS och MAX IV. Materialforskningen därifrån skulle kunna användas för att testa och ta fram nya material för framtidens modebransch, säger Anna Lyrevik.

Kulturrådets externa ledamöter 2022-2024 är:

Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd (sittande)
Suzi Ersahin, verksamhetschef Astrid Lindgren Memorial Award
Karin Karlsson, programchef Malmö Live
Michael Matz, seniorrådgivare Nordiska rådets sekretariat
Marcus McKinley, Global Co-creation Manager IKEA
David Polfeldt, tidigare VD Massive Entertainment
Anna Serner, tidigare VD Svenska Filminstitutet
Biljana Topalova-Casadiego, museichef Malmö museer

Fakta

Kulturrådet inrättades 2016 och leds av rektor. Det består förutom av externa ledamöter även av den eller de vicerektorer som rektor utser samt dekanerna från Humanistiska och teologiska fakulteterna samt och Konstnärliga fakulteten. Mandatperioden är tre år för alla ledamöter utom för studentrepresentanten som sitter på ettårs-mandat.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.