Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare professor vid Lunds universitet fälls för oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, fäller en professor som tidigare varit anställd vid Lunds universitet för oredlighet i forskning. Fällandet gäller textplagiat i en vetenskaplig artikel.

Det var i augusti 2022 som Lunds universitet överlämnade ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning till NPOF. Misstankarna gällde plagiering i en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Text ur en projektrapport som skickats till EU-kommissionen har återanvänts av en professor i en vetenskaplig artikel utan att personerna som skrivit texten i rapporten har fått erkännande för detta. Professorn var koordinator för projektrapporten fram till maj 2022 och ett flertal personer har angetts som författare till den inskickade projektrapporten, inklusive professorn. Däremot står professorn som ensam författare till artikeln till tidskriften. Under utredningen har även misstankar framkommit om att textstycken ur två publicerade vetenskapliga artiklar återfinns i den anmälda artikeln.

NPOF konstaterar att ”plagieringen avser ett flertal meningar och stycken som
kopierats närmast ordagrant från andras bidrag till projektrapporten samt från två andra publicerade artiklar. Det rör sig om hela resonemang inklusive referenser som är
tagna från andras texter och uppgår tillsammans till motsvarande drygt två sidor av
artikeln. Nämnden bedömer därför att plagieringen är omfattande och att det
därmed är fråga om en allvarlig avvikelse från god forskningssed”.

Nämnden finner professorn skyldig till oredlighet i forskning och Lunds universitet har mottagit NPOF:s beslut. Professorn är sedan 2022 inte längre anställd vid Lunds universitet.

Professorn har överklagat NPOF:s beslut.

Sedan den 1 januari 2020 är det den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, som prövar ärenden som rör misstänkta allvarliga avvikelser från god forskningssed och som avser fabricering, förfalskning och plagiat, så kallad oredlighet i forskning.
Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed vid Lunds universitet prövar andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet.
En anmälan om misstänkt oredlighet kan delas upp i flera delar beroende på om det förekommer olika typer av frågeställningar. De olika delarna utreds då av båda nämnderna som separata ärenden.