Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Julian Melgar, doktorand i biologi

”Biologi är en passion som jag har haft sen länge”

Till Biologi, Zooekologi - Masterprogram

Julian Melgar är doktorand i ämnet evolutionsbiologi. Han siktade redan som masterstudent på att gå vidare till en forskarutbildning. Ändå mötte han ofta missuppfattningen att han med sin utbildning ville jobba i djurpark. Det stämde inte riktigt. Då läste han zooekologi, vilket innebär att man försöker se förhållandena mellan djur och deras miljö, något som han har nytta av i dag.

Julian Melgar står vid en bäck utanför Ekologihuset i Lund. Foto: Louise Larsson

Namn: Julian Melgar

Födelseår: 1986

Kommer från: Föddes i Lund, men växte upp i Bolivia. Flyttade tillbaka till Lund som 19-åring.

Bor nu: I Lund

Har pluggat tidigare: Har en kandidatexamen i biologi från Lunds universitet. Avslutade sedan med en masterutbildning i zooekologi, som hör till ämnet biologi. Har även läst journalistik för naturvetare i Lund.

Pluggar nu: Läser forskarutbildningen vid Lunds universitet. Började i juni 2015 och förväntas bli klar i maj 2019.

Läs mer om naturvetenskapliga masterutbildningar

Läs mer om forskarutbildningar

Forskarutbildning – så fungerar det

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Du har alltid läst några år vid universitetet eller högskolan och tagit en examen, innan du kan söka till forskarutbildningen. Platserna på doktorandutbildningarna utlyses via universitetets tjänst för lediga jobb.

Som forskarstuderande kallas du doktorand och din utbildning avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. De flesta doktorander har någon form av anställning på institutionen. Ofta ingår det i tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen.

I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

Masterutbildning

Om du redan har en grundutbildning på minst 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) så kan du läsa ytterligare en utbildning i form av en magister- eller magster-utbildning. För magister läser du oftast ytterligare ett år och för master, som blir allt vanligare, är det två år.

Vi har cirka 90 master- och magisterprogram inom Lunds universitet. Det finns också en mängd fristående kurser på samma nivå, det vill säga avancerad nivå.

Många av utbildningarna ges på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen.

Läs mer och sök till masterutbildningar här