Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De blir Wallenberg Scholars

bild på de sju
Marie Dacke, Mia Liinason, Heiner Linke, Martin Dribe, Tobias Uller, Vanya Darakchieva och Oksana Mont blir alla nya Wallenberg Scholars medan Anna Blom, Anne L’Huillier, Kimberly Dick Thelander, Stephanie Reimann och Johannes Rousk får förlängda anslag.

Tolv forskare vid Lunds universitet har utsetts till Wallenberg Scholars, ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som stödjer excellent grundforskning inom främst medicin, teknik och naturvetenskap. Total finansiering är 239 miljoner kronor.

Anslaget är femårigt och uppgår till 18 miljoner kronor vardera för forskare i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera för forskare i experimentella ämnen. Anne L’Huillier får som Nobelpristagare ett anslag om 40 miljoner kronor.

Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, säger:

– Fantastiskt, det är första ordet som kommer till mig. Lunds universitet har aldrig beviljats så många Wallenberg Scholars på en gång. Det är speciellt glädjande, för det kommer i en tid då Wallenbergsstiftelsernas syfte med anslaget ”internationellt genomslag för sin forskning, samt ges en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt” på pricken sammanfattar det som är Lunds universitets högsta prioritet just nu. Värdet av att få dessa medel som riktas rätt in mot en stor del av den allra mest framstående grundforskning som bedrivs här ger en kraftfull hävstång för våra ambitioner. 

– Jag vill gratulera alla nya och nygamla Wallenberg Scholars och tacka för att ni finns vid Lunds universitet. Jag vill också tacka alla som skickat in ansökan även om det inte gick hela vägen denna gång – det kommer nya chanser.

Här presenteras kort vilka forskare som får anslag och vad de ska ägna sig åt inom ramen för programmet. 

Marie Dacke, professor i sinnesbiologi, ska fokusera på att förstå hur insekter kan navigera trots den stora risken för högt brus i insekternas biologiska kompasser. Genom att få kunskap om hur dyngbaggar tar precisa beslut utifrån brusig indata vill Dacke kunna bidra till nya angreppsvinklar för teknologiska innovationer inom robotik och artificiell intelligens.

Tobias Uller, professor i evolutionär ekologi, studerar hur evolutionen fungerar och varför vissa arter närmast verkar ha en ändlös möjlighet att förändras medan andra håller sig inom snäva ramar. Historiskt har man fokuserat på ekologiska faktorer som ger upphov till naturligt urval, men Uller undersöker i stället de inneboende egenskaper som gör att organismer kan utveckla nya karaktärer och därmed ge evolutionen fart och riktning.

Martin Dribe, professor i ekonomisk historia, ska ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av demografiska ojämlikheter och vilka faktorer som bidrar till ojämlikhet i människors liv. Från ekonomi till familj, barn, hälsa, livslängd och grannskap. Ekonomisk ojämlikhet har ökat under senare decennier och det gäller också ojämlikheten i hälsa och livslängd. Bättre kunskap om historiska orsaker kan hjälpa oss att möta dagens utmaningar. Forskningen omfattar 1800-talets början och tvåhundra år framåt. 

Heiner Linke, professor i nanofysik. Proteiner är livets byggstenar. Vissa proteiner spelar en viktig roll i att omvandla energi till rörelse – och kan därför också beskrivas som naturens minsta motorer.  Att lära sig att bygga med hjälp av proteinmolekyler har länge varit en önskedröm för forskare. Nyligen kom Heiner Linke ett steg närmare målet då han tillsammans med kollegor i Nature Communications demonstrerade världens första konstgjorda motor som skapar rörelse med hjälp av proteiner. Som Wallenberg Scholar vill han nå ännu längre. 

Vanya Darakchieva, professor i halvledararmaterial, vill skapa nya, miljövänliga halvledarmaterial. Särskilt fokus ligger på hittills outforskade halvledare med ultrastort bandgap, så kallade UWBG. Sådana bedöms kunna bana vägen för nästa generations miljövänliga kraftelektroniska komponenter tack vare bättre prestanda, billigare produktion och lättare att massproducera.

Oksana Mont, professor i hållbar konsumtionsstyrning vill som Wallenberg Scholar undersöka näringslivets roll i ett välbefinnandeorienterat posttillväxt samhälle, vilket kan bidra till att forma en mer ekologiskt hållbar och socialt rättvis framtid. Hon vill utforska potentiella roller för företag och organisationer i en tillväxtoberoende ekonomi, utveckla principer för företagande i en posttillväxt ekonomi samt att utveckla verktyg för att utvärdera affärsmodeller. Dessutom vill hon undersöka vilka institutionella förändringar som kan stödja organisationer i en övergång till en posttillväxt ekonomi.

Mia Liinason, professor i genusvetenskap, ska studera motståndet mot kvinnors och sexuella minoriteters kamp för rättigheter inom olika anti-etablissemangrörelser i fem europeiska regioner. Trots att motstånd mot jämställdhet och sexuella rättigheter inte är någon nyhet, ser forskare idag en grundläggande skillnad i de sätt på vilka anti-genusaktörer bygger upp hybrida nätverk av högerpopulister och religiösa fundamentalister med krav om att återvända till traditionella värden. De konflikter vi upplever i dag bedöms reflektera en brytningstid.

Dessutom får Lunds universitets fem nuvarande Wallenberg Scholars - Anna Blom, Anne L’Huillier, Kimberly Dick Thelander, Stephanie Reimann och Johannes Rousk anslag.  

Läs om deras forskning inom ramen för programmet här: 

Anna Blom

Anne L’Huillier 

Kimberly Dick Thelander 

Stephanie Reimann 

Johannes Rousk 
 

Totalt har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat 2,1 miljarder kronor till 118 Wallenberg Scholars i landet i denna omgång.

Läs nyheten på Knut och Alice Wallenbergs stiftelses hemsida inklusive vilka fler forskare i Sverige som får finansiering

 

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.