Expertlista EU-valet

EU-flagga i vinden

Har du som är journalist frågor om hur EU-valet påverkar klimatpolitiken och jordbruksstödet? Eller om hur unionen och valet påverkas av Brexit? Om skiljelinjer i unionens handels- eller migrationspolitik? I en expertlista inför EU-valet hittar du ett axplock av Lundaforskare som utifrån olika infallsvinklar är experter på EU och/eller politikområden som är särskilt relevanta i EU-valet.

Om du inte hittar det område du vill skriva om eller vill läsa om om forskarna. Se forskningsportalen.

Övergripande (EU:s institutioner och politik, demokrati, val och partier)

Maria Strömvik, forskare statsvetenskap, Centrum för Europaforskning, expert på EU i allmänhet och på unionens utrikes- och säkerhetspolitik i synnerhet, 046-222 04 87  maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se

Malena Rosén, forskare statsvetenskap. Förhandlingar i EU och svensk EU-politik, svensk EU-politik, 046 222 49 94, malena [dot] rosen_sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se

Hanna Bäck, professor statsvetenskap  hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se , 046- 222 01 61

Johannes Lindvall, professor statsvetenskap johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 89 31

Anders Sannerstedt, forskare statsvetenskap anders [dot] sannerstedt [at] svet [dot] lu [dot] se  

Jan Teorell, professor statsvetenskap  jan [dot] teorell [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 80 93

Anamaria Dutceac Segesten, statsvetare, Centrum för Europaforskning, anamaria [dot] dutceac_segesten [at] eu [dot] lu [dot] se, 046-222 88 21

Bart Bes, statsvetare, bart [dot] bes [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 68 38

Maria Hedlund, forskare i statsvetenskap – Expertstyre och demokrati maria [dot] hedlund [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 01 63

EU-rätt

Jörgen Hettne, föreståndare för Centrum för Europaforskning och docent i EU-rätt vid Ekonomihögskolan. Kan svara på frågor om Brexit, med fokus på de olika möjliga utträdesavtalen som finns och dess konsekvenser. jorgen [dot] hettne [at] har [dot] lu [dot] se, 046-222 79 02

Cécile Brokelind, professor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan. Forskar om sambandet mellan olika skatterättskällor inom gränsöverskridande transaktioner, såsom sambandet mellan EU-skatterätten och internationell beskattning. Mot bakgrund av detta kan hon svara frågor om tolkning av regler om skattebaserodering, skattefusk och undandragande, statsstöd och skatter. cecile [dot] brokelind [at] har [dot] lu [dot] se, 046-222 33 67

Xavier Grossot, professor, juridiska institutionen, allmän EU-rätt  046-222 12 46, xavier.groussot @jur.lu .se

Henrik Wenander, professor, juridiska institutionen, forskar bl.a. om hur den offentliga förvaltningen påverkas av EU-rätten. henrik [dot] wenander [at] jur [dot] lu [dot] se, 0730- 538817, 046-2221113

Brexit

Annegret Engel, jurist och expert på EU-lagstiftning och frågor som rör Brexit. Hur påverkas vi av att britterna, trots förestående Brexit, just nu ändå verkar delta i EU-valet? Har studerat vad maktskiftet från EU till Storbritannien betyder, bland annat i form av minskad makt till de brittiska regionerna till förmån för parlamentet i London. annegret [dot] engel [at] jur [dot] lu [dot] se, 046-222 10 47

Mikael Sundström, statsvetare, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se  +46 46 222 49 93 , +46 70 581 17 03

Magnus Jerneck, statsvetare, magnus [dot] jerneck [at] svet [dot] lu [dot] se, +46 46 222 97 77

Anamaria Dutceac Segesten, statsvetare, anamaria [dot] dutceac_segesten [at] eu [dot] lu [dot] se 046- 222 88 21

Rikard Bengtsson, statsvetare, rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 89 30

Annika Bergman Rosamond, statsvetare, svarar bla på frågor om Brexit i populärkulturen - annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se

Jörgen Hettne, föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet och docent i EU-rätt. Forskar om EU:s konstitutionella utveckling samt EU:s inre marknad och konkurrenspolitik, i synnerhet statliga monopol, offentlig upphandling och statligt stöd. Kan bland annat svara på frågor om Brexit, med fokus på de olika möjliga utträdesavtalen som finns och dess konsekvenser. jorgen [dot] hettne [at] har [dot] lu [dot] se, 046-222 79 02

Maria Persson, nationalekonom. Forskar om internationell handel, utvecklingsekonomi och ekonomisk integration. Kan svara på frågor som rör just internationell handel och handelspolitik, såsom t.ex. frågor kring Brexit eller EU:s handelsavtal med omvärlden (både de som redan existerar och de som är under förhandling). maria [dot] persson [at] nek [dot] lu [dot] se, 046-222 46 70, 0730-412 543

Regionalt stöd

Dalia Mukhtar-Landgren, forskare statsvetenskap, dalia [dot] mukhtar-landgren [at] svet [dot] lu [dot] se, 073-9905072, 046-2224235

Säkerhet, försvar samt utrikespolitik

Tony Ingesson, statsvetare, säkerhetspolitik, militära frågor och underrättelseverksamhet, tony [dot] ingesson [at] svet [dot] lu [dot] se 073-6182049

Rikard Bengtsson, docent statsvetenskap utrikes- och säkerhetspolitik, transatlantiska relationer, EU i global politik, rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se, 046 222 89 30   

Karin Aggestam, professor statsvetenskap 046 222 49 23 , 070 370 02 15  karin [dot] aggestam [at] svet [dot] lu [dot] se, utrikespolitik, diplomati, fredsbevarande insatser

Catarina Kinnvall, professor statsvetenskap 046 222 80 94 , 072 542 00 15  catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Mi Lennhag, doktorand statsvetenskap, 070-950 93 23 mi [dot] lennhag [at] svet [dot] lu [dot] se, utrikespolitik Central- och Östeuropa, EU-utvidgning, Östutvidning.

Markus Lahtinen, informatiker och universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan. Svarar på frågor om kamerabevakning, kopplat till samhälleliga, tekniska och ekonomiska förhållanden. markus [dot] lahtinen [at] ics [dot] lu [dot] se, 046-222 91 59

Migration

Sara Kalm, statsvetare, om migration och rätten till medborgarskap - sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 01 58

Johan Sandberg, sociolog, har bland annat studerat lyckade exempel på integration i Spanien johan [dot] sandberg [at] soc [dot] lu [dot] se, 046-222 43 70

Eleni Karageorgiou, jurist eleni [dot] karageorgiou [at] jur [dot] lu [dot] se 046-222 11 65

Catarina Kinnvall, statsvetare,  046-222 80 94 , 072-542 00 15  catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se  

Nationalism, främlingsfientlighet och radikalisering

Catarina Kinnvall, professor i statsvetenskap,  046-222 80 94 , 072-542 00 15 ,  catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Møller Ølgaard, doktorand i statsvetenskap, 046-222 89 73, daniel_moller [dot] olgaard [at] svet [dot] lu [dot] se

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap, 046-222 01 61, hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se

Ted Svensson, docent i statsvetenskap, 046-222 03 43, ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se

Ekonomi och handel

Jonas Ledendal, universitetsadjunkt i handelsrätt. Forskar om rätt till privatliv, dataskyddsrätt (GDPR) samt det fria flödet av data i unionen (femte friheten). jonas [dot] ledendal [at] har [dot] lu [dot] se, 046-222 33 69

Andreas Bergh, nationalekonom. Kan svara på frågor om tillit mellan människor och till institutioner i Europa. Exempelvis: Hur skapades eurokrisen? Finns det risk att vi går mot en ny finanskris? andreas [dot] bergh [at] nek [dot] lu [dot] se, 046-222 46 43

Axel Hilling, docent i handelsrätt. Analyserar lagar som tillåter aggressiv skatteplanering och presenterar metoder för tolkning och tillämpning som på ett bättre sätt kommunicerar samhällsvärden – som jämställdhet – och vilka rättsverkningar som återspeglar dessa värderingar. Svarar på frågor angående aggressiv skatteplanering, skatteflykt och skatterapportering. axel [dot] hilling [at] har [dot] lu [dot] se, 046-222 33 65, 0768-552 100

Andreas Inghammar, docent i handelsrätt. Forskar om arbetsmarknadsfrågor såsom arbetsrätt och socialförsäkringsfrågor. Flera av dessa frågor är i fokus under EU-valet eftersom de ofta rör fri rörlighet för arbetstagare. andreas [dot] inghammar [at] har [dot] lu [dot] se, 046-222 33 64, 0733-91 96 02

Lina Maria Ellegård, nationalekonom. Forskar på det svenska sjukvårdssystemet, med fokus på vårdval, konkurrens och ersättningsmodeller. Kan svara på frågor om just sjukvård, särskilt i, och i relation till, Sverige. lina_maria [dot] ellegard [at] nek [dot] lu [dot] se, 046-222 86 80

Klimat, miljö, jordbruk och energi

Mark Brady, nationalekonom, verksam på Centrum för miljö och klimatforskning (CEC) och AgriFood. Expert på hur EU:s jordbruksstöd (CAP) påverkar lantbrukare och jordbruket ekonomiskt (jobbar även med påverkan på miljön). Kan svara på vilka konsekvenser förändringar får (något EU-parlamentariker bestämmer om), mark [dot] brady [at] agrifood [dot] lu [dot] se 040-41 50 05, 072-237 04 29

Katarina Hedlund professor i biologi vid Centrum för miljö och klimatforskning vet mycket om EUs jordbruksstöd och olika konsekvenser för miljö och natur. Katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se,">Katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 37 98, 072-562 10 04

Martin Nordin, nationalekonom och utredare på Agrifood. Svarar på frågor om jordbruksstöd och arbetsmarknad. martin [dot] nordin [at] agrifood [dot] lu [dot] se, 0709-55 80 70

Helena Johansson, nationalekonom och utredare på Agrifood. Svarar på frågor om jordbrukspolitik. helena [dot] johansson [at] agrifood [dot] lu [dot] se, 0709-69 59 00

Henrik Smith, föreståndare Centrum för miljö och klimatforskning och professor i biologi. Kan biologisk mångfald, jordbruks- och skogsbrukspolitik, EU:s jordbruksstöd och effekterna av detta, markanvändning med mera. Har bland annat utvärderat konsekvenserna av EU:s jordbruksstöd åt Jordbruksverket tillsammans med Juliana Dänhart (se nedan). Kan också berätta om direkta effekter av de pågående klimatförändringarna. henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 93 79, 070-978 20 56

Juliana Dänhart, fn forskningskoordinator Centrum för miljö och klimatforskning. Utvärderat effekterna - påverkan på miljö och mångfald - av EU:s jordbruksstöd och är expert på detta. juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se,  070-303 44 73

Maria Hansson, lektor, Centrum för miljö och klimatforskning, kemikaliesäkerhet och risker för natur och människors hälsa, ekotoxikologi, vattenfrågor, miljöproblemen i södra Östersjön. maria [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se 046-222 46 28, 070- 635 32 44

Jakob Skovgaard, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Klimatfinansiering och carbon pricing, EU:s utsläppshandelssystem, klimatskadliga subventioner. jakob [dot] skovgaard [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 97 76. (åter 20 maj)

Jacob Hasselbalch postdoc, Statsvetenskapliga institutionen, reglering och policies kring plast och livsmedel, cirkulär ekonomi. Även: e-cigaretter, skiffergas (”fracking”), innovation.
jacob [dot] hasselbalch [at] svet [dot] lu [dot] se 0045-29700130.

Roger Hildingsson, forskare Statsvetenskapliga institutionen roger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 47 62 , 070-693 15 71 . EU:s energi- och klimatpaket, förnybar energi inom EU.

Tobias Nielsen, postdoc, Statsvetenskapliga institutionen, reglering och policies kring plast, tobias [dot] nielsen [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 01 65

Fariborz Zelli, docent, Statsvetenskapliga institutionen, EU:s externa relationer, speciellt dess roll i klimatförhandlingar, skogsfrågor. fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 47 64

Ina Möller, forskare Statsvetenskapliga institutionen, geoengineering, climate change governance, ina [dot] moller [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 89 41 , 073-904 09 54

Max Åhman, docent, Miljö- och energisystem, LTH, Klimatpolitik, energipolitik och energisystem, max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se

Markku Rummukainen, professor i klimatologi. Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) samt Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Sitter i bla regeringens klimatpolitiska råd, har medverkat i FN:s klimatpanels (IPCC) arbete och i den svenska delegationen till FN:s klimatförhandlingar. markku [dot] rummukainen [at] nateko [dot] lu [dot] se, 046-222 96 84

Pål Axel Olsson, undersöker i ett EU-finansierat projekt bland annat om stranderosion kan stoppas genom att plantera sjögräs en bit ut från strandlinjen. 046-222 42 47, Pal_axel [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.