Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationellt erkänd professor och framstående advokat utses till hedersdoktorer

Bild på de två hedersdoktorerna
Två nya hedersdoktorer utses vid Juridiska fakulteten. Foto: Lars Bahl och Magnus Lanje

Professor Helle Krunke och advokat Erik Sjöman utses till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. De promoveras i Lunds domkyrka den 26 maj.

Helle Krunke är professor i konstitutionell rätt vid Köpenhamns universitet, där hon leder universitetets Centre for European and Comparative Legal Studies. Hon är en internationellt erkänd forskare inom konstitutionell rätt och har ett mångårigt engagemang i det ansedda akademiska samfundet International Association of Constitutional Law (IACL), där hon sedan 2022 är president.

Centrala teman i Helle Krunkes forskning är populismens betydelse för den rättsliga utvecklingen och hur europeisering, digitalisering och klimatfrågor påverkat den konstitutionella rätten nationellt och globalt. Därutöver har Helle Krunke haft viktiga utredningsuppdrag i Danmark, bland annat som ledamot i den uppmärksammade så kallade Minkkommissionen vars uppdrag var att utreda besluten som ledde fram till att samtliga minkar i Danmark avlivades i början av coronapandemin.

Helle Krunke har en nära anknytning till Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, bland annat genom återkommande samarbete med forskningsmiljöerna i offentlig rätt och EU-rätt.

Erik Sjöman är verksam som advokat och delägare på advokatbyrån Vinge i Malmö.

Erik Sjöman, som tog examen vid Juridiska fakulteten år 2000, är en av Sveriges mest framträdande advokater inom bland annat aktiebolagsrätt, bolagsstyrning och aktiemarknadsrätt. Bland annat har detta tagit sig uttryck i att Erik i flera fall innehaft uppdrag som expert och sakkunnig i statliga utredningar. Erik har därutöver kontinuerligt givit värdefulla bidrag till den rättsvetenskapliga litteraturen och har publicerat omkring 50 rättsvetenskapliga artiklar och deltagit i flera bokprojekt. I många fall har detta skett i nära samverkan med forskare från Juridiska fakulteten.

Erik har dessutom sedan en lång rad år varit en återkommande och är en mycket uppskattad föreläsare på flera av fakultetens fördjupningskurser. Han var också en av de ursprungliga initiativtagarna till startandet av ett affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU). Numera är Erik ordförande i ACLU och i den rollen bidrar han på ett mycket värdefullt sätt till fakultetens forskning, utbildning och samverkan inom förmögenhetsrätten.

För mer information och intervjuer med:

Helle Krunke, kontakta Henrik Wenander: 0730-53 88 17, henrik [dot] wenander [at] jur [dot] lu [dot] se

Erik Sjöman, kontakta Ulf Maunsbach: 046-222 11 20, ulf [dot] maunsbach [at] jur [dot] lu [dot] se 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.