Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie undersöker samband mellan amning och risk för missfall

Bebis som ligger i någons famn. Svartvitt foto.
Foto: Jordan Whitt/Unsplash

Ökar risken för missfall om en person ammar samtidigt som den är gravid med nästa barn? Ja, kanske i vissa fall – om det handlar om amning på ”heltid”. Deltidsamning där barnet också får annan mat ökar däremot inte risken för missfall alls, enligt en ny studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskaren Joseph Molitoris efterlyser mer forskning i ämnet.

En längre version av nyheten hittar du på Ekonomihögskolans engelska webbplats

Studien publicerades i förra veckan i Perspectives on Sexual and Reproductive Health.

– Studien ifrågasätter säkerheten i att utöva exklusiv amning under graviditeten. Resultaten tyder på att exklusiv amning under graviditeten kan ha ett starkare samband med missfallsrisk än en kvinnas historia av tidigare graviditetsförluster eller att bli gravid vid 40 års ålder eller äldre – som båda är välkända faktorer för missfall, säger Joseph Molitoris, demograf och forskare i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Studien bygger på data från amerikanska National Survey of Family Growth. Syftet var att undersöka om amning kan kopplas till risk för missfall under de första 20 veckorna av graviditeten. Uppgifter om 10 661 graviditeter – som omfattade åren 2002–2015 – användes. Studien tar hänsyn till om amningen utövades komplementärt (barnet åt också annan mat) eller helt/exklusivt (modersmjölken var barnets enda näringskälla). Cirka 6 procent av amerikanska kvinnor praktiserade någon form av amning under graviditeten. Endast cirka 0,4 procent av kvinnorna utövade det exklusivt.

– Andelen som utövade exklusiv amning under graviditeten var liten, men risken för missfall var mycket hög. En graviditet där en kvinna utövade exklusiv amning hade nästan fyra gånger högre risk att sluta i ett missfall än en graviditet där kvinnan inte ammade alls, säger Joseph Molitoris.

Kompletterande amning under graviditeten gav dock inte en högre risk för missfall, enligt studien. För mer procentsatser, se den engelska nyheten.

Efterlyser mer forskning

– Det här är bara en studie och vi behöver mycket mer information innan vi lämnar nya rekommendationer. Till exempel tenderade kvinnor som ammar under graviditeten att vara under 20 år, deras graviditeter var oftare oönskade och deras tidigare barn hade lägre födelsevikt. Mer forskning behövs också för att förstå de mekanismer som kopplar amning under graviditet till missfall. Min studie gav bara en koppling mellan de två, men mekanismen, vare sig det är hormonellt eller näringsmässigt eller något annat, kommer att avgöra vad man bör göra om den här kopplingen förblir robust.

Den aktuella studien är den första som undersöker ämnet i USA, och en av dess styrkor är just att det är en av få som använder sig av nationellt representativa data. Bland begränsningarna i studien räknar Joseph Molitoris det faktum att uppgifterna kommer från retrospektiva graviditetshistorier, där respondenterna ibland kan ha svårt för att minnas de exakta detaljerna. En annan begränsning är att det finns en tendens att underrapportera, oavsiktligt eller avsiktligt, tidiga graviditetsförluster. Studien kunde inte heller kontrollera de många ej observerade faktorer som kan vara korrelerade med amning under graviditeten och risken för missfall.

Tidigare studier som har undersökt förhållandet mellan amning under graviditet och risken för missfall har i allmänhet inte hittat något statistiskt signifikant samband. Men den nuvarande litteraturen lider av flera brister, enligt Joseph Molitoris. De studierna var små, lokala eller kliniska och det är därför oklart om resultaten gäller allmänna populationer.

Det är en utmaning för forskarna att undersöka förhållandet mellan amning under graviditet och missfall. Detta eftersom de flesta tillgängliga dataset inte är särskilt väl lämpade för att besvara dessa frågor. För att kunna angripa frågeställningarna på rätt sätt behöver en forskare detaljerade uppgifter om när graviditeter börjar och slutar, när amningen börjar och slutar, vilken näring modern får under tiden, amningens intensitet och graviditetshistoriken för alla graviditeter som en kvinna någonsin har upplevt med mera. Den typen av information är inte lätt att få tag i.

– Jag tror att det krävs en specifikt designad observationsstudie som följer kvinnor över tid för att ta itu med några av bristerna i min studie. En sådan observationsstudie skulle kunna minimera problemen gällande till exempel vad deltagarna kommer ihåg om sina graviditeter, säger Joseph Molitoris.

Publikation: Breast‐feeding During Pregnancy and the Risk of Miscarriage

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.