Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sepsis – lika vanligt som cancer, lika dödligt som hjärtinfarkt

porträtt lisa mellhammar och adam linder. foto.
Infektionsforskarna Lisa Mellhammar och Adam Linder vill påverka EU att skapa ett gemensamt övervakningssystem för sepsis. Foto: Åsa Hansdotter.

Ett forskarteam vid Lunds universitet har tidigare visat att ungefär 70 000 vuxna drabbas av sepsis varje år i Sverige. I en ny studie visar de att fyra procent av alla sjukhusinläggningar i Skåne är associerade med sepsis. Det är ett starkt underdiagnostiserat tillstånd som kan jämföras med en epidemi. European Sepsis Alliance har nu gett forskarna i uppgift att kartlägga hur vanligt sepsis är i övriga Europa.

2016 gjorde forskarteamet en första studie i Skåne där de visade att sepsis är mycket vanligare än vad man tidigare hade trott. Förekomsten visade sig vara 750 vuxna per 100 000 personer, vilket motsvarar att 60-70 000 vuxna varje år drabbas av sepsis i Sverige.
 
– I vår senaste studie gjord i Region Skåne, avled 20 procent av alla sepsispatienter inom tre månader. För de som överlevde fick tre fjärdedelar långtidskomplikationer i form av hjärtinfarkt, njurproblem och kognitiva svårigheter. Sepsis är alltså lika vanligt som cancer och lika dödligt som hjärtinfarkt, säger Adam Linder, sepsisforskare och universitetslektor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare inom infektionssjukvård på Skånes universitetssjukhus.

Kartläggning av sepsis i Europa

Nu har European Sepsis Alliance gett lundaforskarna i uppgift att kartlägga hur vanligt sepsis är i övriga Europa. Eftersom sjukvårdssystemet ser olika ut i olika länder, var det inte helt självklart hur de skulle gå tillväga för att få fram rätt siffror. Därför gjorde forskarna en pilotstudie i Skåne, för att se om deras metoder var applicerbara på övriga europeiska sjukhus.
 
– Läkarna klassificerar patienter med hjälp av diagnoskoder. Eftersom sepsis är en bidiagnos till följ av en infektion, blir tillståndet kraftigt underdiagnostiserat då det ofta är den primära sjukdomen som styr diagnoskoden. Det gör att det inte helt lätt att hitta ett sätt att fastställa korrekt antal sepsisfall, säger Lisa Mellhammar, sepsisforskare vid Lunds universitet och biträdande överläkare inom infektionssjukvård på Skånes universitetssjukhus.

I studien, som nu publiceras i JAMA Network Open, visade sig drygt fyra procent av alla sjukhusinläggningar (vilket motsvarar 7500 patienter) i Region Skåne under 2019, vara associerade med sepsis. Under pandemin ökade förekomsten till sex procent, men även utan Covid 19 anser forskarna att sepsis ska ses som en epidemi.
 
Nu vill forskarna använda publikationen för att påverka EU att skapa ett gemensamt övervakningssystem för sepsis. De har kontakt med myndigheter och forskare ett trettiotal europeiska länder och hoppas att forskningsprojektet kan få tillräcklig finansiering för att sätta igång inom kort. Det finns ingenting som talar för att antalet sepsisfall skulle vara lägre i andra delar av Europa än i Sverige. På svenska sjukhus är endast två procent av alla sepsispatienter antibiotikaresistenta och forskarna gissar att andelen resistenta är högre i många andra europiska länder.
 
– Även om sepsisvården har blivit bättre de senaste åren, behöver vi förbättra våra diagnostiska metoder för att hitta patienter tidigare och utveckla andra behandlingsmetoder än antibiotika för att undvika resistens. Det är viktigt att kännedomen om sepsis ökar hos allmänheten och beslutsfattare, för att resurserna ska hamna rätt, avslutar Adam Linder.

Publikation

Estimating Sepsis Incidence Using Administrative Data and Clinical Medical Record Review
JAMA Netw Open. 2023, doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.31168

Kortfakta: sepsisforskning / epidemiologisk forskning / kvantitativ, retrospektiv kohortstudie med 1160 patienter.

 

 

porträtt lisa mellhammar. foto.

Lisa Mellhamar, forskare i forskargruppen Translationell sepsisforskning vid Lunds universitet och biträdande överläkare inom infektionssjukvård på Skånes universitetssjukhus
Profil i Forskningsportalen

porträtt adam linder. foto.

Adam Linder, docent, leder forskargruppen Translationell sepsisforskning, universitetslektor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare på infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
Profil i Forskningportalen

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.