Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tumörens miljö kan påverka prognos vid bröstcancer

röntgenbild av bröstcancer. foto.
Ny bröstcancerforskning från Lunds universitet stärker bilden av att kroppskonstitution (BMI) hos patienten samverkar med den omgivande vävnaden som tumören växer i, och kan ha betydelse för prognosen. iStock/33karen33.

Miljön som bröstcancer uppstår i – både patientens kroppsform, tumörens storlek och cancerspecifika proteiner – samverkar och har betydelse för prognosen. Det visar en studie som nu publiceras i augustinumret av Translational Oncology. Kunskapen kan ytterligare stärka den precisionsbaserade vården vid bröstcancer.

Stora framsteg inom diagnostik och behandling har förbättrat överlevnad hos bröstcancerpatienter under de senaste årtionden. Under senare år har många studier fokuserat på tumörens egenskaper och dess betydelse för prognos. Man förstår alltmer om hur till exempel tumörens storlek och molekylära egenskaper samt den omkringliggande miljön, kan påverka hur läkemedel vid behandling av bröstcancer tas upp och dödar cancerceller.

Nu stärker forskning från Lunds universitet bilden av att kroppskonstitution (BMI) hos patienten samverkar med den omgivande vävnaden som tumören växer i, och kan ha betydelse för prognosen. Studien bygger på tidigare uppmärksammad forskning (se länk nedan) vid Lunds universitet av bland andra professor Mattias Belting, som undersökt tumörspecifika protein och deras betydelse för upptag av cancerläkemedel.

Studie ledd av Mattias Belting, publicerad 2020: Hypoxia Attenuates Trastuzumab Uptake and Trastuzumab-Emtansine (T-DM1) Cytotoxicity through Redistribution of Phosphorylated Caveolin-1 | Molecular Cancer Research | American Association for Cancer Research (aacrjournals.org)

Resultaten i den nu aktuella studien bygger på cirka 1 000 bröstcancerpatienter som opererats vid Skånes universitetssjukhus mellan 2002-2012. Forskarna har studerat tumörstorlek, den omgivande vävnadens celler, patientens kroppsform och ett protein som heter Caveolin-1 (*se fakta). Proteinet sitter i cellmembranet i alla celler, både i tumörceller och i tumörens omgivande celler, där det  deltar i transporten av olika ämnen (bland annat läkemedel) in i cellerna. Därefter har man följt patienterna över tid. 

– Vi fann att det var bra att ha lite, eller inget, Caveolin-1 i tumörens omgivande celler om man var normalviktig, eller om man hade en liten tumör, men att det var tvärtom om man var överviktig eller hade en större tumör. Detta visar på vikten av att sätta tumören i sitt sammanhang, säger Christopher Godina, doktorand vid sektionen för onkologi på Lunds universitet.

Vidare forskning behövs som bekräftar fynden, men resultatet tyder på att proteinet Caveolin-1 skulle kunna användas som en markör som ger vården en ännu mer precis prognos och ge stöd för behandlingsval av bröstcancerpatienter. 

– Vår studie tyder på vikten av att ta mer hänsyn till patientens karakteristika, inte bara tumörens egenskaper. Mängden av Caveolin-1 kan påverkas av redan godkända läkemedel, men här behövs mer studier då det är oklart vilken effekt dessa ger vid bröstcancer. Cancercellernas miljö hos varje enskild patient skiljer sig åt på flera sätt, till exempel vad gäller inflammationsgrad i kroppen och de omgivande cellerna i bröstet, säger Helena Jernström, professor i onkologi med inriktning mot integrativ cancerepidemiologi vid Lunds universitet, som lett studien.

Publikation

"Interplay between Caveolin-1 and body and tumor size affects clinical outcomes in breast cancer"
Translational Oncology, augusti 2022, https://doi.org/10.1016/j.tranon.2022.101464

Studien är genomförd med stöd av Cancerfonden, Fru Berta Kamprads stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Södra sjukvårdsregionen (ALF-medel).

Kort fakta om studien

Ämne: bröstcancer
Klinisk, epidemiologisk, translationell forskning publicerad i peer review-granskad publikation.
Kvantitativ, forskarinitierad studie.
Prospektiv kohortstuide med cirka 1 000 bröstcancerpatienter.

Fakta Caveolin-1

Proteinet Caveolin-1 som sitter i cellmembranen och påverkar transport av olika ämnen (tex läkemedel) in i cellerna. Caveolin-1 finns i kolesterolrika cellmembran och reglerar även samspelet mellan tumörceller, dess omgivande celler och patienten.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.