Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Beskrivning

Personal

D

  • Yang de Marinis

    Biträdande forskare, Docent

    yang [dot] de_marinis [at] med [dot] lu [dot] se

M

Avdelningar (motsv.)

Allmänmedicin och klinisk epidemiologi
Allmänmedicin och samhällsmedicin
Allmänmedicin, kardiovaskulär epidemiologi och levnadsvanor
Allmänmedicin, kardiovaskulär medicin och genetik
Anestesiologi och intensivvård
Celiaki och diabetes
Dermatologi
Diabetes - epigenetik
Diabetes - immunovirologi
Diabetes - kardiovaskulär sjukdom
Diabetes - molekylär metabolism
Diabetes - öcellsexocytos
Diabetes - öpatofysiologi
Diabetiska komplikationer
EXODIAB VAAG ALLAN
Gastroenterologi
Genetik
Genetik och diabetes
Genetisk och molekylär epidemiologi
Geriatrik
Hälsoekonomi
Internmedicin - epidemiologi
Kansli för kliniska vetenskaper, Malmö
Kardiovaskulär forskning - cellulär metabolism och inflammation
Kardiovaskulär forskning - epidemiologi
Kardiovaskulär forskning - hypertoni
Kardiovaskulär forskning - immunitet och ateroskleros
Kardiovaskulär forskning - immunreglering
Kardiovaskulär forskning - matrix och inflammation i ateroskleros
Kardiovaskulär forskning - translationella studier
Kirurgi
Klinisk minnesforskning
Kognitiv sjukdomsforskning
Laryngoesofagologi, allergi och livskvalitet
Metabolism och leversjukdomar
Neurodegenerativ forskning
Neurofarmakologi och smärta
Nutritionsepidemiologi
Obstetrisk, gynekologisk och prenatal ultraljudsdiagnostik
Oftalmologi (Malmö)
Oftalmologi, Ghosh
Ortopedi
Pediatrisk endokrinologi
Perinatal och kardiovaskulär epidemiologi
Preventiv pediatrik
Psykiatri
Reumatologi
Rättsmedicin
Socialepidemiologi
Socialmedicin och global hälsa
Socialmedicin och hälsopolitik
Translationell diabetesforskning
Translationell muskelforskning
Urogynekologi och reproduktionsfarmakologi
Vaskulära sjukdomar - kliniska studier
Yrkes- och miljödermatologi
Öcellsfysiologi

Karta