Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbar utveckling i fokus för ny Sida-kurs i Afrika – och Lund

Jordglob med fokus på Afrika
Sida har tecknat ett fyraårigt avtal med Lunds universitet kring uppdragsutbildningar om innovation, transformation och resiliens för hållbar utveckling i Afrika. Foto: James Wiseman

Många utvecklingsländer går framåt, medan andra står stilla eller hamnar på efterkälken. Där behöver transformationskapaciteten förstärkas för att länderna ska kunna möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Mot bakgrund av detta har Sida nu tecknat ett fyraårigt avtal med Lunds universitet kring uppdragsutbildningar om innovation, transformation och resiliens för hållbar utveckling. Leverantör blir Ekonomisk-historiska institutionen.

Kursen, som är på avancerad nivå och kommer att ges en gång om året under fyra års tid, är en del av ett större projekt som drivs av the African Union Development Agency-New Partnership for Africa’s Development (AUDA-NEPAD). Projektet kallas African Science, Technology and Innovation Indicators Initiative (ASTII) och syftar till att stärka kapaciteten att utveckla användandet av indikatorer för forskning, teknik och innovation i planering och policy på nationell, regional och kontinentnivå i Afrika. Lunds universitets kurs ska bidra till projektets mål genom utbildning av yrkesverksamma i organisationer som verkar inom kontinentens nationella och regionala innovationssystem.

Martin Andersson, docent vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet

– Det är en ypperlig möjlighet för oss på Ekonomisk-historiska institutionen, men även för Ekonomihögskolan i stort, att ta del av och vara inblandade i verksamhet som har en direkt koppling till centrala aspekter av att försöka uppnå de globala utvecklings- och hållbarhetsmålen, säger docent Martin Andersson, som blir kursansvarig.

 

 

Distansundervisning kombinerat med en månads studier i Lund

Målgruppen är mellanchefer, eller högre offentligt anställda, verksamma inom innovationspolicy och innovationsledning. Tjugo nyckelpersoner antas till varje kursomgång och de kommer förutom att få distansundervisning vara på plats i Lund fyra veckor samt göra studiebesök i Stockholm. Genom kursen kommer deltagarna att få ökad kännedom om innovationers roll för resiliens och hållbar utveckling, samtidigt som de bygger upp ett värdefullt nätverk.
 

Maria Flores

– Vi är mycket glada för att avdelningen för uppdragsutbildning fått förtroendet att projektleda Lunds universitets bidrag till AUDA-NEPADs övergripande projekt. Genom uppdragsutbildningar som ges av biståndspolitiska skäl kan universitetet bidra till kapacitetsutveckling för hållbar utveckling. Detta samtidigt som vi utvecklar internationella partnerskap och nätverk, säger Maria Flores, gruppchef på avdelningen för uppdragsutbildning.

Ömsesidigt utbyte mellan lärarna och de yrkesverksamma deltagarna

Precis som i alla andra fall av uppdragsutbildning förväntas utveckling ske åt båda håll.

– Vi ser fram emot en tydlig tvåvägskommunikation där vi, som ofta enbart sitter på viss teoretisk och historisk kunskap, kommer att undervisa om det vi kan, men också ta lärdom av yrkesverksamma experter inom innovationsverksamheter i afrikanska länder. Det blir väldigt spännande, säger Martin Andersson.

Möjligheten ges också att skapa en ny kurs i gränslandet mellan några av de forsknings- och utbildningsområden som Ekonomisk-historiska institutionen redan sysslar med.

– Jag tänker på exempelvis ekonomisk utveckling, innovationer, policy, strukturell förändring och institutionell analys. Det blir kul att se vad som kommer ut ur en sådan mix, säger Martin Andersson.

Kontakt

  • Kursansvarig Martin Andersson, docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, martin [dot] andersson [at] ekh [dot] lu [dot] se (martin[dot]andersson[at]ekh[dot]lu[dot]se)
  • Affärsutvecklare Maria Flores, gruppchef på avdelningen för uppdragsutbildning, maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.