Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Två nya Wallenberg Academy Fellows vid Lunds universitet

bild på Daniella Rylander Ottosson och Hannah Strømmen har utsetts till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som har utsett Wallenberg Academy Fellows. foto.
Daniella Rylander Ottosson och Hannah Strømmen har utsett Wallenberg Academy Fellows. Foto: Johan Persson och Ulrich Schmiedel.

Med metoder för omprogrammering av mänskliga gliaceller till specialiserade nervceller, interneuron, tar forskaren Daniella Rylander Ottosson sikte på att lägga grunden för framtida behandlingar av sjukdomar som schizofreni och epilepsi. Hannah Strømmen bedriver bibelvetenskapliga studier ska undersöka vilken roll Bibeln har spelat för utvecklingen av ett sekulärt Europa.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 27 nya Wallenberg Academy Fellows – unga och framstående forskare som med stöd av ett femårigt anslag på mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare kan fördjupa och utveckla sin forskning inom sina respektive områden.

Av de 27 nya Wallenberg Academy Fellows finns två vid Lunds universitet; Daniella Rylander Ottosson vid Medicinska fakulteten som forskar inom regenerativ neurofysiologi och Hannah Strømmen som studerar bibeltexter och sekularism.

daniella rylander ottosson. foto.

Daniella Rylander Ottosson, Medicinska fakulteten.
Personer som har schizofreni, epilepsi eller sjukdomar inom autismspektrumet, saknar ofta fungerande interneuron. Det är speciella celler som reglerar nervsignaler i hjärnan. De flesta interneuron som finns i vår hjärna hämmar nervsignaler, så att hjärnan inte överstimuleras. Vid många neurologiska sjukdomar tycks dock interneuronen brista i sin funktion, vilket rubbar balansen i hjärnan.  

Wallenberg Academy Fellow (WAF) Daniella Rylander Ottosson utvecklar metoder för att kunna återställa interneuronens funktion. Genom att injicera modifierade virus i hjärnan på möss, har hon lyckats föra in gener i mössens gliaceller och omvandla dem till interneuroner. Hon har även visat att det går att omprogrammera mänskliga gliaceller till interneuroner i cellkulturer.

– Min forskning fokuserar på att återställa hjärnans plasticitet vid neurologiska sjukdomar genom att programmera om stödjeceller till interneuron, och min förhoppning är att detta kan leda till en framtida cellterapi där patientens hjärna blir självläkande. Som med alla ambitiösa projekt kommer det finnas utmaningar, exempelvis i att skapa lämpliga sjukdomsmodeller, kombinera avancerade tekniker och analysera komplexa data.

Nu ska Daniella Rylander Ottosson finslipa omprogrammeringsmetoden och undersöka om det går att forma nya fullfungerande mänskliga interneuron i en modell av mänsklig hjärnvävnad och i möss. Med stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ser hon ljust på framtiden.

– I år går Wallenberg Academy Fellows för första gången till neuroforskning i Lund och jag är mycket glad och stolt. Det betyder väldigt mycket för mig, framförallt eftersom det skapar den långsiktiga trygghet som behövs för att kunna driva ett ambitiöst forskningsprojekt framåt, säger Daniella Rylander Ottosson och fortsätter;

– Nu ser jag fram emot att anställa de nyckelpersoner och sätta upp de infrastrukturer som behövs för att effektivt kunna driva forskningsprojektet framåt. Att få vara en del av WAF programmet och interagera med andra forskare och ta del av ledarskapsprogram, kommer också att vara mycket utvecklande för mig personligen och samtidigt bidra till projektets framgång.

Hannah Strømmen. foto.

Hannah Strømmen,  Humanistiska och teologiska fakulteterna.
I Europa hålls religion och politik helst åtskilda. Ett skäl till detta menar en del tänkare är att Bibelns texter stödjer en uppdelning mellan kyrka och stat. Men är det så? Wallenberg Academy Fellow Hannah Strømmen ska undersöka vilken roll Bibeln har spelat i utvecklingen av ett sekulärt Europa.

Hannah Strømmen, för närvarande vid University of Chichester, Storbritannien, bedriver forskning inom teologi och religionsvetenskap och ska utforska vilken inverkan Bibelns texter har haft på förhållandet mellan kyrka och stat i Europa. Hon kommer även att undersöka vilken betydelse det kristna arvet har för vår samtida syn på Europa, och den högerpopulistiska idén om att islam skulle utgöra ett hot mot det sekulära samhället.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Hannah Strømmen att vara verksam vid Lunds universitet, något som hon ser fram emot.

– Jag är hedrad över att ha blivit utsedd till Wallenberg Academy Fellow. Lunds universitet har en excellent och spännande forskningsmiljö, inte minst gäller det för Centrum för  teologi och religionsvetenskap, inom vilket min forskning om Bibeltexter och sekularism bedrivs. Jag har sedan tidigare samarbete med forskarkollegor i Lund och ser väldigt mycket framemot att utveckla samarbetet. Utnämningen till Wallenberg Academy Fellow innebär en fantastisk möjlighet att göra just det.

Länk till pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.