Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

eSSENCE

Forskning inom e-vetenskaper

Beräkningsnoder i LUNARC-klustret Aurora. Foto: Joachim Hein.

E-vetenskaper är alla de vetenskaper som utvecklas och besvarar vetenskapliga frågor genom avancerad användning av datorer, lagring och/eller nätverk. eSSENCE samlar och stödjer forskning inom e-vetenskaper.

Till skillnad från de flesta andra forskningsområden, tar inte e-vetenskap sin utgångspunkt från discipliner eller den materia som studeras, utan från de verktyg som används. Som namnet antyder, är dessa av ”elektronisk” art och området är därför även starkt kopplat till och beroende av infrastruktur.

Här etableras verktyg till stöd för forskningen genom metodutveckling i form av till exempel

 • modellering och simulering
 • algoritmer
 • databaser
 • datahantering och
 • arbetsflöden.

eSSENCE har som strategi att gynna samarbeten. Genom att samla forskargrupper kring e-vetenskapliga metoder, etableras en plattform för utbyte och kunskapsöverföring, till exempel genom anpassning av etablerade metoder för tillämpningar inom nya områden eller utveckling av gemensamma lösningar för liknande problem inom olika områden.

eSSENCE nationellt

 • Uppsala universitet (huvudman) 45 %
 • Lunds universitet 35 %
 • Umeå universitet 20 %

Inom Lunds universitet

Inom styrgrupp och projekt vid Lunds universitet är följande representerade:

Fakulteter

 • Ekonomihögskolan
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Lunds tekniska högskola (LTH)
 • Medicinska fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutioner

 • Arkeologi och antikens historia
 • Astronomi och teoretisk fysik
 • Biologiska institutionen
 • Biomedicinsk teknik
 • Byggvetenskaper
 • Datavetenskap
 • Designvetenskaper
 • Ekonomisk-historiska institutionen
 • Energivetenskaper
 • Experimentell medicinsk vetenskap
 • Filosofiska institutionen
 • Fysiska institutionen
 • Immunteknologi
 • Kemiska institutionen
 • Kliniska vetenskaper (Lund)
 • Kliniska vetenskaper (Malmö)
 • Laboratoriemedicin (Lund)
 • Matematikcentrum
 • Naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Psykologi
 • Reglerteknik
 • Språk- och litteraturcentrum
 • Translationell medicin

Organisationer

 • Centrum för ekonomisk demografi
 • Humanistlaboratoriet
 • ICOS Carbon Portal
 • Lunarc
 • Lund University Bioimaging Center (LBIC)
 • MAX IV

eSSENCE som helhet har fyra fokusområden (se vidare under Organisationsstruktur nedan):

 • Materials Science 
 • Life Sciences 
 • Citizen Earth 
 • Cornerstone Technologies 

men vi håller oss inte strikt till dessa.

Vid Lunds universitet har vi 16 projekt och för hela eSSENCE totalt 36 projekt.

Antal forskare

Cirka 100 i ”miljön” vid LU (cirka 220 i hela eSSENCE), vilket främst är forskare (inklusive post-docs och doktorander), även om några forskningsingenjörer också räknas in.

”Miljön” är löst definierad som personer med e-vetenskaplig inriktning i nära anslutning till projekten, dvs. inte nödvändigtvis direkt finansierade av eSSENCE eller ens direkt involverade (medsökande) i något eSSENCE-projekt. En tumregel är att de deltar i eSSENCE på mer än 10 % av heltid.

Budget

eSSENCE vid Lunds universitet erhåller 10 miljoner kronor årligen i statsanslag samt 30 miljoner kronor för hela eSSENCE.

Organisationsstruktur

Se organisationsschema på eSSENCEs webbplats

Kontaktinformation

Koordinator (LU)
Melvyn B. Davies
melvyn_b [dot] davies [at] math [dot] lu [dot] serel="noopener noreferrer" target="_blank"

Biträdande koordinator (LU)
Magnus Ullner
magnus [dot] ullner [at] teokem [dot] lu [dot] se

Webbplatser

essenceofscience.se
compile.lu.se