Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Fyra studenter i en lärosal

Logistics Service Management - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Vill du arbeta med logistik och tjänsteutveckling, det vill säga att utveckla innovativa och effektiva logistiklösningar som sätter kunden och service i centrum?

Hållbara och effektiva logistiklösningar

När vi handlar allt mer på nätet blir kundupplevelsen, men även transporternas miljöpåverkan allt viktigare. Transporterna kommer närmare kunden, som vill veta när beställningen levereras. Företagen måste således planera sin logistik väl och ge både ett löfte om leverans samt möjlighet att följa en leverans. E-handeln genererar även returer som måste hanteras på ett effektivt och hållbart sätt. 

Logistik innebär att skapa effektiva flöden av både varor och tjänster.  Ett viktigt område inom logistiken handlar om att planera transporter och flöden, där det är en utmaning att välja rätt transportmedel för rätt sträcka samt att planera för hur logistiken ska flyta så effektivt som möjligt. Krav på allt snabbare leveranser, systemuppdatering i realtid och framtidens autonoma eller självkörande transporter kräver kontinuerlig förbättring av logistiksystem och effektivare varuflöden.

Människa och system tillsammans

Bakom de komplexa logistiksystemen finns alltid människor. Människorna använder, skapar, påverkar och arbetar med logistiksystemen på olika sätt. Därför krävs kunskap om och förståelse för logistiksystem, men även för hur människor agerar och samspelar med dessa. Det behövs också kunskap om hur man leder verksamheter och motiverar medarbetare för att kunna driva framgångsrik, effektiv och hållbar logistik.

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta inom framtidens logistikverksamheter inom vilka ett tjänsteperspektiv blir allt viktigare. Behovet av logistiker på arbetsmarknaden är växande och utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta operationellt, taktiskt och strategiskt med varu- och tjänsteflöden.
Efter utbildningen kan du arbeta som logistikchef, projektledare, informatör, inköpare, distributionsansvarig, platschef eller andra befattningar inom logistik, varuflöden och transportekonomi.

Utbildningen genomförs i nära samverkan med ett fyrtiotal företag och organisationer. Programmet ges i samarbete med Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Vidareutbildning

Masterprogram i Service Management, fem olika inriktningar.

Kontakt

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Universitetsplatsen 2, Helsingborg


Studievägledare:

Veronica Åberg
+46 42 35 66 22
studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se

Annika Permevik
+46 42 35 65 77
studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se

Programmets innehåll

Programmet ges av Institutionen för service management och tjänstevetenskap i samarbete med Lunds Tekniska Högskola, LTH. Du läser kurser inom både service management och logistik som tillsammans ger dig en unik kunskapsprofil och kompetensen att vara med och utveckla framtidens innovativa och effektiva logistiklösningar som sätter kunden i centrum.
 

Termin 5 finns möjlighet att söka utlandsstudier.

Termin 1

Du får förståelse och kunskap om vad som utmärker serviceverksamheter och lär dig företagsekonomiska begrepp. Du får färdigheter i löpande redovisning, intäkts- och kostnadsanalys, samt förslag till utformning av ekonomiskt ansvar och budgetering.

Termin 2

I den första logistikkursen lär du dig om logistikens olika processer och vad supply chain management innebär. Du lär dig även om den strategiska betydelsen av olika beslut gällande logistik och försörjningskedjor.

Termin 3

Du lär dig teoretiska perspektiv och begrepp inom organisation och marknadsföring av serviceföretag och gör en praktisk analys av ett företag. Du lär dig att kunna initiera och driva ett förändringsarbete med avsikt att effektivisera logistiksystemet avseende såväl den fysiska uppbyggnaden och dess tekniska stödsystem samt arbetsorganisationen.

Termin 4

Du får metodologiska och vetenskapsteoretiska färdigheter för att kunna formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Du läser juridik som är av betydelse ur ett service managementperspektiv och lär dig hur man beaktar och tillämpar regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden.

Termin 5

Du tillägnar dig teori- och teknikorienterad kunskap inom områdena strategi och verksamhetsstyrning i syfte att skapa förståelse för sambanden mellan strategi, organisation och styrsystem.Du får kunskap om kvalitetsstyrning genom miljöarbete och miljösystem samt förståelse för komplexiteten i serviceverksamheters logistiksystem och försörjningskedjor.

Termin 6

Du utvecklar din förmåga att använda metoder och modeller som bygger på simuleringsteknik för att förstå dynamiken i komplexa logistiska system. Du skriver en akademisk uppsats utifrån ett avgränsat forskningsproblem i service management.

 

Läs mer om utbildningen på Institutionens för service management och tjänstevetenskaps webbplats.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Logistics Service Management - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Karriär

Kontakter med företag

Logistics service management utgår från de problemställningar som är viktiga för dagens företag och organisationer. Utbildningen är utvecklad i samverkan med företag och organisationer vilket gör den relevant för framtida arbetsuppgifter. Från 2019 har vi ett nytt Advisory Board med ledande representanter för näringslivet och branschen.

90 % får jobb inom ett halvår efter examen

Under hösten 2018 genomförde vi en alumnundersökning som visar att 53% av våra tidigare studenter hade ett arbete redan innan de avslutade utbildningen. Ett halvår efter utbildningen hade 90% fått jobb. Det alumnerna uppskattade mest med programmet var bredden på utbildningen, kurserna i logistik samt näringslivsanknytningen.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen