Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Två studenter jobbar vid en dator

Service Management, Retail Management - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Vill du arbeta i en kundnära bransch med ledning och organisering av verksamheter? Detaljhandeln är en av de största näringarna i landet och yrkesrollen blir alltmer avancerad.

Detaljhandel i förändring

Detaljhandeln förändras snabbt. Olika försäljningskanaler konkurrerar med varandra och internationalisering och digitalisering tvingar aktörer att ständigt ligga steget före och vara lyhörda för kundernas behov. Det är därför av största betydelse för organisationer att rekrytera medarbetare som är utbildade inom marknadsorienterat ledarskap och organisatorisk förnyelse.

Branschens utmaningar som olika former av e-handel, internationell konkurrens, hållbarhetskrav, samhällsansvar och nya konsumtionsideal gör att medarbetare måste ha en god grundutbildning och ett intresse för att förnya sig. Det är en bransch som blir mer och mer avancerad genom att allt större del av arbetstillfällena flyttas utanför butiksgolvet. 

Framtidens ledarskap

Kraven på chefer och ledare ökar när yrkesrollen blir mer komplex. I servicebranschen behövs en förståelse för både kunder och medarbetare eftersom verksamheten präglas av möten. Med en bra ledarskapsutbildning i bagaget blir det lättare att entusiasmera medarbetare att vilja leverera sitt bästa dag efter dag.

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta med att leda, utveckla och organisera verksamheter där kundrelationer och servicemöten är centrala. Programmets bredd med en företagsekonomisk grund och spetskompetens inom service och detaljhandel ger dig stora möjligheter att själv forma ditt yrkesliv.

Detaljhandeln är en av de största näringsgrenarna i landet och innefattar allt från små butiker och orter till stadskärnor, stora köpcentra, kedjor och e-handel. Produkterna kan vara allt från dagligvaror och mode till hemelektronik och möbler. Du kan efter utbildningen arbeta med ledning och utveckling av organisationer eller projektledning, marknadsföring eller inköp.

Många tidigare studenter arbetar nära kunderna i detaljhandeln medan andra återfinns inom specialistfunktioner på huvudkontor eller hos distributörer. Du kan också arbeta i andra branscher där kundmöten och service är centralt.

Inriktningen retail management är utvecklad i samarbete med ledande branschföretag och organisationer som Svensk Handel och Svenska stadskärnor.

Vidareutbildning

Masterprogram i service management, inriktning retail

Kontakt

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Studievägledare:

Veronica Åberg
+46 42 35 66 22
studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se

Annika Permevik
+46 42 35 65 77
studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se

Programmets innehåll

Service management är ett tvärvetenskapligt ämne som ger dig bred kunskap om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledarskap i företag och organisationer där tjänster och service är viktiga.

Varje läsår innebär 15 hp inriktningsspecifika kurser och 45 hp kurser som läses gemensamt. Termin 5 finns möjlighet att läsa utomlands.

Termin 1

Du får förståelse och kunskap om vad som utmärker serviceverksamheter och lär dig företagsekonomiska begrepp. Du analyserar den ekonomiska och samhälleliga utveckling som lett fram till servicesektorns starka tillväxt.

Termin 2

I den första inriktningskursen studerar du en butik och dess verksamhet utifrån utformning, ledning, sortiment och kommunikation. Du studerar konsumtion av varor och tjänster i ett historiskt och samtida perspektiv och diskuterar konsumtionens roll för skapande av sociala och kulturella identiteter.

Termin 3

Du lär dig teoretiska perspektiv och begrepp inom marknadsföring, organisation och ledning av serviceföretag och gör en praktisk analys av ett företag. Du får färdigheter i redovisning och budgetering.

Termin 4

I den andra inriktningskursen behandlar du strategiska frågor ovanför butiksnivå. Du får metodologiska och vetenskapsteoretiska färdigheter för att kunna formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning.

Termin 5

Du tillägnar dig både teori- och teknikorienterad kunskap inom områdena strategi och verksamhetsstyrning. Du får insikt i ledarskapets olika situationer samt fördjupad kunskap om kundrelationer och servicemöten.

Termin 6

I tredje årets inriktningskurs lär du dig att analysera villkoren för detaljhandelns olika yrkesroller och karriärstrategier i det som ofta benämns upplevelseekonomin. Du skriver en akademisk uppsats utifrån ett avgränsat forskningsproblem i service management.

 

Läs mer om utbildningen på https://www.ism.lu.se/servicemanagement.

Kortfakta

Studiestart:
Höst

Studieort:
Helsingborg

Språk:
Utbildningen ges på svenska, men enstaka kurser inom programmet kan ges på engelska.

Huvudområde:
Service management

 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Sista anmälningsdag 15 april 2019Anmäl dig

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Service Management, Retail Management - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Karriär

Kontakter med företag

Vi vill ge våra studenter en inblick i arbetslivet och på utbildningen möter du gästföreläsare, gör studiebesök och arbetar med verkliga case från branschen. Många av våra studenter arbetar extra vilket ger möjlighet att testa teorierna i verkligheten. Från 2019 har vi ett nytt Advisory Board med ledande representanter för näringslivet och branschen.

Hälften får jobb före examen

Under hösten 2018 genomförde vi en alumnundersökning som visar att 48 % av våra tidigare studenter hade ett arbete när de avslutade utbildningen. Ett halvår efter utbildningen hade 85 % fått jobb. Fyra av tio tyckte att det bästa med utbildningen var bredden och variationen.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen