Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ praktikstipendium

Genom att göra praktik utomlands skaffar du dig erfarenheter som ger din examen en unik profil. Du som är student vid Lunds universitet och vill göra praktik i Europa har möjlighet att ansöka om ett Erasmus+ praktikstipendium.

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Claire Chardet och Sofie Wallberg
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Telefontid:
Mån–fre 11.00–12.00 
+46 46 222 01 36

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Om stipendiet

Praktiken ska antingen ingå i din utbildning eller genomföras i direkt anslutning till avslutade studier innan du tar ut din examen. Du kan också söka praktikstipendiet om du planerar att göra ditt examensarbete utomlands.

Du kan söka och få Erasmus+ praktikstipendium flera gånger, dock maximalt för 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, magister, doktorand). Och du är välkommen att söka oavsett nationalitet.

Praktiken ska genomföras som något av följande alternativ:

 • del av praktikkurs eller examensarbete
 • frivillig praktik utanför ditt studieprogram
 • i anslutning till avslutade studier
 • i kombination med utbytesstudier
 • kortare utlandsvistelse i kombination med virtuell del

Mer om vad de olika alternativen innebär, behörighetskrav, ansökningsperioder med mera hittar du nedan.

Tänk på att det kan ta tid, både att hitta en praktikplats och att sätta ihop själva stipendieansökan.

 

Ansökningar tas emot löpande under följande perioder:

 • 10 augusti–9 december 2022
 • 9 januari–2 juni 2023

Ansökan ska vara Externa relationer tillhanda senast en månad innan praktiken startar. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan är registrerad är inte stipendiegrundande. 

Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.

Du som vill göra praktik i anslutning till din examen måste ansöka medan du fortfarande är registrerad som heltidsstudent vid Lunds universitet och innan du tar ut din examen.

Del av praktikkurs eller examensarbete

Praktiken utgör en del av en praktikkurs eller ditt examensarbete vid Lunds universitet.

Frivillig praktik utanför studieprogram

Du kan välja att göra frivillig praktik, som inte ingår i ditt studieprogram vid Lunds universitet. Praktiken måste ändå vara relevant i förhållande till dina studier, och genomföras innan du tar ut din examen.

Praktik i direkt anslutning till avslutade studier

Om du vill göra din praktik i direkt anslutning till avslutade studier vid Lunds universitet är det viktigt att du ansöker innan du tar ut din examen. Tänk också på att praktiken måste avslutas inom 12 månader efter avslutade studier.

Praktik i kombination med utbytesstudier

Du kan också välja att kombinera din utlandspraktik med utbytesstudier inom Erasmus+.

Kortare utlandspraktik i kombination med en virtuell del

Om du inte kan göra praktik utomlands under en längre period, kan det finnas en möjlighet att delta i så kallad blandad mobilitet. Då kombinerar du en kortare fysisk utlandsvistelse (5–30 dagar) med en virtuell del. Det finns inga tidsbegränsningar för den virtuella delen, men den ska vara på heltid.

Du kan endast få ett stipendium för den fysiska utlandsvistelsen, inte den virtuella delen.

För att vara behörig att söka Erasmus+ praktikstipendium måste du

 • vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället
 • ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet
 • hitta en praktikplats som är relevant i förhållande till ditt studieområde och som godkänns av din institution.

Dessutom ska praktiken inrymmas under något av de fem alternativen här ovan och vara på heltid.

Du måste också bo i värdlandet under hela praktiken.

Praktik vid ett lärosäte

Om du gör du din praktik vid ett lärosäte är det viktigt att det klart och tydligt framgår att du praktiserar och inte studerar. Du får inte läsa kurser eller ta poäng vid värdlärosätet under din praktikperiod.

Ej godkända praktikplatser

Du kan inte beviljas Erasmus+ praktikstipendium vid följande typer av organisationer:

 • Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor för Erasmus+
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel
 • EU-institutioner och andra organ

Se fullständig lista över EU-institutioner på EU:s webbplats

Erasmus+ omfattar länder i Europa, men även vissa ögrupper och andra territorier runt om i världen som hör till något europeiskt land – se listning nedan.

Observera att du inte kan göra praktik i Sverige eller i landet där du bor medan du studerar vid Lunds universitet (gäller även om du studerar på distans från ett annat land).

Länder som ingår i Erasmus+ indelade i tre kategorier:

Europa

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Outermost Regions

 • Frankrike:
  • Guadelope
  • Franska Guyana
  • Martinique
  • Mayotte
  • Saint Martin
 • Portugal:
  • Azorerna
  • Madeira
 • Spanien:
  • Kanarieöarna

Overseas Countries and Territories

 • Danmark:
  • Grönland
 • Frankrike:
  • Saint Barthélemy
  • Franska Polynesien
  • Franska syd- och Antarktisterritorierna
  • Nya Kaledonien
  • Saint Pierre och Miquelon
  • Wallis och Futuna
 • Nederländerna:
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Praktik i Storbritannien

Efter utträdet ur EU ingår inte Storbritannien längre i Erasmussamarbetet. Men under den kommande perioden 2021–2027 har lärosäten möjlighet att bestämma över hur en del av stipendiemedlen ska disponeras.

Lund universitet väljer att ge fortsatt möjlighet för studenter att söka Erasmus+ praktikstipendium för praktik i Storbritannien under läsåren 2022/2023 samt 2023/2024. Månadsbeloppet för läsåret 2022/2023 är € 660.

För att praktisera i Storbritannien krävs ett så kallat sponsorskap, Certificate of Sponsorship, för att kunna ansöka om ett obligatoriskt visum. Det är en tidskrävande process, vilket är bra att ha med i beräkningen när du planerar din praktik.

Räkna med att stipendieansökan måste vara oss tillhanda senast 3 månader innan praktikstart.

Möjligheten till praktik inom Storbritannien omfattar även ”British Overseas Territories”:

 • Anguilla
 • Bermuda
 • Brittiska Jungfruöarna
 • Caymanöarna
 • Falklandsöarna
 • Montserrat
 • Pitcairnöarna
 • Sankta Helena
 • Ascension och Tristan da Cunha
 • Turks- och Caicosöarna

Läs mer om mobilitet till Storbritannien:

Aktuellt om Brexit – utbyten.se


Praktik i Schweiz

Studenter som gör praktik i Schweiz, som är poänggivande vid Lunds universitet, kan söka det schweiziska stipendiet SEMP.

SEMP-stipendiet kan inte kombineras med studiemedel från CSN. Därför har Lunds universitet beslutat att ge studenter som gör praktik i Schweiz, som är poänggivande vid Lunds universitet, möjligheten att söka Erasmus+ stipendium. Detta gäller i första hand under läsåren 2021/2022 och 2022/2023. Månadsbeloppet för läsåret 2022/2023 är €660.

Läs mer om SEMP-stipendiet:

Scholarships & Funding Opportunities – studyinswitzerland.plus

Stipendiet ska betraktas som ett bidrag till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden och är alltså inte heltäckande. Beloppet beräknas utifrån praktikperiodens längd (antal månader och dagar) och värdland.

Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga lärosäten i Sverige. (Observera att det inte är tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du tar emot Erasmus+ praktikstipendium.)

För läsåret 2022/2023 är beloppen €660 respektive €610/månad för stipendier beviljade från och med den 3 oktober 2022. Beloppen är baserade på levnadskostnader i de olika länderna. Outermost Regions och Overseas Countries and Territories följer månadsbeloppet för respektive land.

Länder med höga levnadskostnader (€660/månad)

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Norge
 • Schweiz
 • Storbritannien

Länder med låga till medelhöga levnadskostnader (€610/månad)

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Ytterligare finansiering

Utöver stipendiet har du möjlighet att söka extra bidrag om du

 • reser med tåg eller annat miljövänligt alternativ
 • har barn
 • har en varaktig funktionsnedsättning.

Se " Extra bidrag du kan söka" längre ner på sidan

Praktikperioden är normalt 60–360 dagar (2–12 månader ).

Om du inte kan göra praktik utomlands under en längre period, kan det finnas en möjlighet att kombinera en kortare utlandsvistelse med en virtuell del – så kallad blandad mobilitet. Läs mer om vad det innebär under avsnittet Fem alternativ för praktik ovan.

 

Hitta praktikplats

Du kan praktisera på företag, forskningsinstitut, laboratorium eller någon annan relevant organisation. Men det finns vissa krav för att en praktikplats ska vara godkänd – se avsnittet om Behörighet och villkor ovan.

Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikplatser på sina webbplatser. Du kan också få tips via universitetets jobbportal MyCareer, från olika internationella webbplatser med fokus på praktik och genom att ta del av andra studenters erfarenheter.

Här är några länktips att börja med:

Så ansöker du

 1. Skapa ett konto i Erasmus+ databasen
 2. Fyll i en ansökan om praktikstipendium (Application for traineeship)
 3. Följ instruktionerna i Erasmus+ databasen för de bilagor som ska laddas upp för att din ansökan ska bli komplett (Required actions).
 4. Skicka ett mejl till erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se och meddela när du har slutfört stegen ovan.

Bilagor

Ditt Learning Agreement genereras när du har fyllt i ansökan. Det ska

 • skrivas ut från Erasmus+ databasen
 • signeras av samtliga tre parter (dig själv, ansvarig vid Lunds universitet och mottagande organisation) och därefter
 • laddas upp i Erasmus+ databasen.

I ett personligt brev (på engelska, cirka 1 A4-sida) ska du motivera varför du vill ansöka om stipendium.

Här ska du också förklara 

 • den akademiska kopplingen mellan praktikplatsen och din utbildning
 • hur praktiken kommer att hjälpa dig att utveckla nya kunskaper och färdigheter
 • hur praktiken kommer att bidra till att öka din anställningsbarhet.

Ditt CV ska innehålla kontaktuppgifter samt information om

 • utbildning
 • arbetslivserfarenhet
 • språkkunskaper.

Ett registreringsintyg som du hämtar från Ladok och som visar att du är heltidsstudent vid ansökningstillfället.

Ladok för studenter – logga in

 

Extra bidrag som du kan söka

Du kan få ett extrabidrag på €50 om du väljer att resa till eller från din destination med tåg, buss eller samåka med bil. För att bidraget ska utgå måste du resa hela vägen i ena riktningen med något av dessa färdmedel.

För att få bidrag för samåkning krävs att ni är minst två personer i bilen. Du styrker din bilresa genom att ladda upp kvitton för hyrbil, bensin, vägavgifter, broavgifter i Erasmus+ databasen. När du kommit fram till destinationen skickar du ett mejl till erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se, med kopia till din medresenär, för att bekräfta din ankomst.

Om du väljer att resa grönt får du även stipendium för en resdag. Väljer du att resa grönt i båda riktningarna, får du stipendium för två resdagar. Dessa dagar läggs till din totala praktikperiod.

Det extra bidraget om €50 vid grönt resande betalas endast ut en gång per mobilitet oavsett om du reser grönt i båda riktningarna.

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under dina utlandsstudier finns det möjlighet att söka extra bidrag. Det finns två typer av bidrag, Top-up och inkluderingsstöd.
 


Top-up

Studenter som har någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om Top-up bidrag. Det gäller om du behöver

 • anteckningsstöd
 • anpassat undervisningsmaterial
 • förlängd tentamenstid

eller liknande.

Bidraget är 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman. 

70% av detta bidrag betalas ut tillsammans med första utbetalningen av stipendiet och resterande del vid den andra utbetalningen. 

Beloppet beräknas per dag (8,33 euro/dag), vilket betyder att det kan komma att justeras om din mobilitet pågår kortare eller längre tid än planerat.

Du behöver inte spara kvitton/underlag.

Har du inte tidigare varit i kontakt med Pedagogiskt stöd och har behov av anpassningar ska du kontakta dem för konsultation. 

Läs mer på Pedagogiskt stöds webbsida
 
Så söker du top-up:

När du ansöker om Erasmusstipendiet i Erasmusdatabasen kryssar du samtidigt ”ja” vid alternativet ”Fewer Opportunities”. 

Du kommer att få ett mail från Erasmusdatabasen, där du ombeds att signera ditt GA (avtal), du ska då också ladda upp ditt intyg från Nais i Erasmusdatabasen.

Du behöver inte motivera din ansökan om top-up, det räcker att du laddar upp intyget från Nais. 

 
Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Detta bidrag kan du söka utöver top-up bidraget. Det är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig eller värduniversitetet under din utlandsvistelse, till exempel

 • särskilda transporter
 • anpassat boende
 • assistent/medföljare
 • vård eller liknande i värdlandet.

 
Så söker du inkluderingsstöd:

Kontakta din samordnare på avdelningen Pedagogiskt stöd i god tid för att ansöka om detta bidrag. Observera att ansökan om inkluderingsstöd skall vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Man kan inte söka detta bidrag retroaktivt.

Kontakta värduniversitetet för att klargöra vilka kostnader det kan röra sig om. Kontaktuppgifter får du av det internationella kontoret på din fakultet.

Pedagogiskt stöd skickar din ansökan till stipendiehandläggarna, som lämnar ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet (UHR). Det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.

Inkluderingsstödet betalas ut efter avslutad mobilitet. 

Värduniversitetet ska fakturera universitetet för kostnader som har uppstått under ditt utbyte. Kontakta stipendiehandläggarna för faktureringsuppgifter via erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se
 
För att kostnader som du själv har stått för ska kunna ersättas måste du spara alla kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen (under fliken Other documents) när mobiliteten är avslutad. 
 
Observera: Det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.Om du har barn kan du ansöka om så kallat inkluderingsstöd i form av ett extrabidrag – oavsett om barnet följer med på praktiken eller ej. Ett familjebevis krävs från Skatteverket som visar att du har barn. Det finns ingen åldersbegränsning för barnet.

Storleken på bidraget beror på hur lång din praktik är:

 • 2–12 månader: €250/månad
 • 15–30 dagar: €150 (engångsbelopp)
 • 5–14 dagar: € 100 (engångsbelopp)

Utöver extrabidraget kan stipendiehandläggarna ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader för din räkning. Kontakta erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se ( )om det är aktuellt.

 

Om du beviljas praktikstipendium

Förberedelserna inför avresan är avgörande för hur din vistelse blir. Här kan du läsa på om de viktigaste sakerna som du behöver ha koll på.

Som Erasmuspraktikant måste du före praktiken göra ett webbaserat språktest i det huvudsakliga handledningsspråket under praktikperioden. När din ansökan är beviljad får du automatiskt en länk skickad till dig.

Vill du utveckla dina kunskaper i det språk som talas i praktiklandet, kan du få tillgång till en online-språkkurs före och under din utlandsvistelse. Det finns olika svårighetsnivåer, och du får gå den kurs som passar dig bäst. Kontakta erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se om du vill delta.

Om du får ett sämre resultat än B2-nivån (till exempel B1, A1 eller A2) på ditt språktest får du automatiskt tillgång till en online-språkkurs.

Stipendiet betalas ut i två omgångar:

 • Första delen, 70 procent av stipendiet, betalas ut i samband med att praktiken startar.
 • Resterande belopp betalas ut efter avslutad praktikperiod – se avsnittet "Efter praktikperioden" nedan.

Skulle du avbryta praktiken tidigare än avtalat slutdatum, blir du återbetalningsskyldig för hela eller en del av stipendiet.

Ändringar som påverkar praktiken ska rapporteras omgående på blanketten L A – Changes During Mobility. Blanketten kan laddas ner från Erasmus+ databasen. När du har fyllt i och signerat blanketten ska den laddas upp i Erasmus+ databasen.

Om du är tvungen att avbryta din praktikperiod måste du omgående ta kontakt med erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Avbryter du på grund av omständigheter som du inte kan råda över, kan du åberopa Force majeure. Erasmus+ stipendiehandläggarna hjälper dig med detta.

Student UT

När du reser ut på praktik eller studier via Lunds universitet omfattas du av Kammarkollegiets Student UT-försäkring. Läs mer om försäkringen:

Försäkring när du är utomlands

Fullständiga villkor för Student UT – kammarkollegiet.se

Försäkringsintyg

Försäkringsintyg laddas ner från Erasmus+ databasen.

Europeiska sjukförsäkringskortet

Ta med det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), som ger dig rätt till akut sjukvård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Läs mer och beställ EU-kortet från Försäkringskassan:

Resa utomlands – forsakringskassan.se

Instagramkanalen @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Varje vecka tar en ny Lundastudent, som är på utbyte eller praktik utomlands, över flödet och visar sin vardag under utlandsvistelsen.

Vill du också bli gästgrammare och inspirera andra studenter att göra praktik utomlands?

Kontakta lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se

 

Efter praktikperioden

När du har avslutat din praktik finns det några saker du måste göra för att få den sista delen av stipendiet utbetalad.

Som Erasmuspraktikant ska du fylla i en deltagarrapport enligt krav från EU-kommissionen. Du får automatiskt en länk till utvärderingssystemet skickad till dig efter praktiken.

Ladda ner blanketten Traineeship Certificate från Erasmus+ databasen och be din praktikvärd att fylla i och signera den.

Ladda sedan upp den ifyllda blanketten i Erasmus+ databasen.

Skriv din reseberättelse i Lunds universitets reseberättelseportal. Din berättelse kan både inspirera och hjälpa framtida praktikanter.

Skriv din reseberättelse i Lunds universitets reseberättelseportal

Porträtt Josefine, Erasmuspraktikant. Foto.

Det var kul att få uppleva miljön och träffa kollegorna, som är från alla världens hörn.   

      
       Josefine, praktikant
       på FN i Schweiz