Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare bevisar förekomst av nytt grundämne

TASCA-instrumentet
Vid acceleratoranläggningen GSI i Tyskland finns TASCA, ett av världens mest effektiva instrument för att studera supertunga atomkärnor. Foto: G. Otto/GSI.

Nu har forskare från Lunds universitet lagt fram nya bevis som bekräftar att det existerar ett tidigare okänt grundämne. Det nya, supertunga ämnet har ännu inget namn.

En internationell forskargrupp, ledd av fysiker från Lunds universitet, har vid experiment på forskningsanläggningen GSI i Tyskland bekräftat förekomsten av det som man ser som ett nytt grundämne med atomtalet 115. Resultaten från experimentet bekräftar tidigare mätningar gjorda av forskargrupper i Ryssland.

– Det här var ett mycket lyckat experiment och är ett av de viktigaste inom området de senaste åren, säger Dirk Rudolph, professor i kärnfysik vid Lunds universitet.

– Resultatet är betydelsefullt. Det ger forskarvärlden enorm tilltro till en stor mängd befintlig data och det lägger även grunden för kommande experiment i samma anda, tillägger han.

Förutom observationerna av det nya grundämnet har forskarna nu för första gången också tillgång till data som ger dem en djupare inblick i supertunga atomkärnors struktur och egenskaper.

Genom att skjuta kalciumjoner på en tunn folie av americium har forskargruppen mätt fotoner, ljuspartiklar, i samband med det nya grundämnets alfasönderfall. Vissa energier hos fotonerna överensstämmer med de som förväntas för röntgenstrålning, som är ett slags fingeravtryck för grundämnet.

Det nya supertunga grundämnet har ännu inte fått något namn. En kommitté, bestående av ledamöter från de internationella fysik- och kemiorganisationerna, kommer att granska de nya forskningsresultaten för att eventuellt föreslå om ytterligare forskningsexperiment behövs för att erkänna upptäckten av det nya grundämnet.

De nya bevisen för grundämnet med atomtal 115 presenteras nu i den vetenskapliga tidskriften The Physical Review Letters.

Lena Björk Blixt

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.