Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Östrogen från p-piller påverkar fiskar negativt

Lina Nikoleris
Lina Nikoleris

Hormon från preventivmedel förändrar fiskars gener vilket kan ge beteendeförändringar. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet som har undersökt hur hormonet östrogen påverkar fiskar. Avhandlingen visar också att barnmorskor saknar information om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel och det kan påverka preventivmedelsrådgivningen.

Hormonet ethinylestradiol (EE2) är ett aktivt ämne i många p-piller som påverkar vattenlevande organismer när det kommer ut som rester i vattendrag. I sin avhandling undersöker Lina Nikoleris hur fiskar påverkas av EE2.

- Fiskarna påverkas även av låga koncentrationer av EE2 – både i beteende och genetiskt. Vi har sett att fiskarnas genbalans ändras och de får svårare att fånga föda. Tidigare studier visar att fiskarna också får problem med att föröka sig. Det kan leda till att en hel fiskpopulation försvinner och ge konsekvenser för hela ekosystem, säger Lina Nikoleris.

Fiskar har fler östrogenreceptorer än människor, vilket gör att de är extra känsliga för östrogen i vatten. I avhandlingen studeras tre olika fiskarter: lax, öring och mört, som är ekonomiskt viktiga fiskar och som finns i både sött och salt vatten.

Lina Nikoleris har också undersökt barnmorskors kunskap om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel, vilken information de får och hur det påverkar deras rådgivning. Resultatet visar att barnmorskorna tycker att de inte har tillräcklig kunskap och att den information de får främst kommer från läkemedelsföretagen. Subventioneringssystemet för preventivmedel är svårt att överblicka och framför allt är det hormonella preventivmedel som ingår. Sammantaget gör det att kunskapen om hormonfria alternativ är sämre.

- Människans påverkan på miljön är en viktig fråga, därför vill jag inte bara titta på den ekologiska aspekten av hur fisken mår av hormoner utan se på hur vi använder hormonella preventivmedel. Tekniska lösningar räcker inte för att rena våra vatten - vi måste också se till att förskrivare och kvinnor får all information när de väljer preventivmedel, säger Lina Nikoleris.

Lina Nikoleris lägger fram sin avhandling fredagen den 4 mars.

 

 

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.