Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trots kallare höstar ökar nettoutsläppen av koldioxid på norra halvklotet

Bild på skog och himmel.
Ny studie visar att ekosystemen på norra halvklotet släpper ut mer koldioxid trots kallare höstar. Foto: Unsplash

Sedan 2004 har stora regioner i Nordamerika och Eurasien upplevt en oförväntad nedkylning under höstarna. Forskare har länge trott att den skulle leda till minskade nettoutsläpp av koldioxid från landekosystemen. Men en omfattande studie visar nu att ekosystemen i stället har ökat sina utsläpp.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar tydligt hur uppvärmningen är direkt relaterad till mängden koldioxid i atmosfären. Samtidigt som medeltemperaturen stigit globalt har stora delar av Nordamerika och Eurasien upplevt en nedkylning sedan 2004 under höstsäsongerna. I en ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change, har ett internationellt forskarlag undersökt hur denna höstliga nedkylning påverkat ekosystemens koldioxidupptag och nettoutsläpp.

– Vi blev mycket förvånade eftersom vi hade förväntat oss att se minskat nettoutsläpp av koldioxid i regioner med nedkylning. I stället såg vi liknande tendenser till ökade utsläpp oavsett om temperaturtrenderna var positiva eller negativa, säger Hans Chen, klimatforskare från Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Omfattande analyser

Studien visar att i regioner med ökade temperaturer hade uppvärmning en svagt negativ effekt på ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid. Detta kan bero på växtstress eller ökat underskott av vattenånga i luften på grund av de höga temperaturerna. I de nedkylda regionerna hade växternas koldioxidutsläpp genom fotosyntes minskat snabbare än deras utsläpp genom respiration vilket har lett till ett större nettoutsläpp av koldioxid. Resultaten – som bygger på analyser av dynamiska vegetationsmodeller, satellitdata, uppskalade mätningar av koldioxidflöden och atmosfäriska observationer – visar svart på vitt att ekosystemen i både regioner med uppvärmning och nedkylning totalt har släppt ut mer koldioxid på höstarna under 2004–2018 jämfört med perioden 1982–2003.

– Detta indikerar att utöver temperaturvariationer så kan även framtida klimatförändringar i andra aspekter, till exempel ökat underskott av vattenånga i luften, försämra ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären, säger Hans Chen.

Ekosystemen viktiga

De nya resultaten ger forskarna en uppfattning om hur ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid kommer att påverkas av klimatförändringar. Men också vilka faktorer som är avgörande för systemens upptag och utsläpp. Studien kan bli användbar i arbetet med att förbättra metoderna för uppskattning av koldioxidflöden från olika ekosystem.

– En stor del av klimatdebatten idag fokuserar på mänskliga koldioxidutsläpp. Men för att få en heltäckande bild av framtida klimatförändringar är det viktigt att även ta hänsyn till hur ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid kommer att förändras, säger Hans Chen.

Förutom Lunds universitet har följande lärosäten och organisationer deltagit i arbetet: Beijing Normal University, Göteborgs universitet, Chinese Academy of Sciences, Sun Yat-Sen University, Qufu Normal University, Ministry of Ecology and Environmental Center for Satellite Application on Ecology and Environment Beijing.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change: ”Increasing terrestrial ecosystem carbon release in response to autumn cooling and warming”

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.