Mats-Erik Pistol

Email: mats-erik [dot] pistol [at] ftf [dot] lth [dot] se

Professor vid Fasta tillståndets fysik
Telefon: +46 46 222 04 28
Rumsnummer: Q144
Besöksadress: Professorsgatan 1, Lund

Principal Investigator vid NanoLund