Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bli mentor eller anteckningsstöd

Du som har studerat ett par terminer – varför inte hjälpa en student med funktionsnedsättning, genom att vara mentor? Du kan även ha ett uppdrag som anteckningsstöd och dela dina anteckningar med kurskamrater som har beslut om pedagogiskt stöd.

Två tjejer pluggar vid ett bord. Foto: Kennet Ruona
Som mentor eller anteckningsstöd kan du stötta en medstudent med behov av pedagogiskt stöd. Foto: Kennet Ruona.

Det finns många olika funktionsnedsättningar som kan försvåra studierna, exempelvis adhd, autismspektrumtillstånd, dyslexi samt syn- och hörselnedsättning. Studenter med funktionsnedsättning kan få en rad olika stödåtgärder för att ges liknande möjligheter som studenter utan funktionsnedsättning. Två stödåtgärder är att få anteckningsstöd eller hjälp av en mentor.

Tänk på att du behöver ett svenskt personnummer för att kunna ta ett uppdrag som mentor eller anteckningsstöd.

Uppdrag som mentor

Genom att ta ett uppdrag som mentor kan du medverka till att förbättra studiesituationen för en student med behov av pedagogiskt stöd och samtidigt få viktiga erfarenheter.

Nedan hittar du mer information om vad mentorsuppdraget innebär, vad som krävs, hur du gör en intresseanmälan samt material för dig som ska påbörja ett uppdrag.

Vad innebär mentorsuppdraget?

Mentorns roll beror till stor del på vilket stödbehov studenten har. Det handlar vanligtvis om att hjälpa till med att strukturera, planera och organisera studierna. Det kan röra sig om att sortera och prioritera bland uppgifter och inläsning, sätta delmål och göra veckoplaneringar. Ibland kan mentorn även fungera som ett bollplank och en diskussionspartner. 

Mentorn fungerar inte som en handledare eller lärare och det är alltid studenten själv som genomför sina studier.

Uppdraget som mentor omfattar i genomsnitt 2 timmar per vecka. Terminsarvodet är 4800 kr före skatt i de fall där mentorsuppdraget fortlöpt under hela terminen. I andra fall räknas arvodet ut med hänsyn till hur stor del av terminen som uppdraget pågått.

Vad krävs för att bli mentor?

För att bli mentor är det önskvärt att du studerat några terminer och att du själv har en väl fungerande studiesituation. Vi ser gärna att du också har följande meriter/egenskaper:

  • God förmåga att planera och strukturera
  • Lugn, trygg och tålmodig person
  • Erfarenhet av att motivera och coacha
  • Kännedom om hur funktionsnedsättningar kan påverka studiesituationen

Det är ofta lärorikt att ha ett mentorsuppdrag och kan även vara meriterande efter avslutande studier. När ditt uppdrag avslutas kan du efter förfrågan få ett intyg från Pedagogiskt stöd.

Tänk på att du behöver ha ett svenskt personnummer för att kunna ta ett mentorsuppdrag.

Gör en intresseanmälan

Om du är intresserad av att ta ett mentorsuppdrag kan du göra en anmälan via formuläret nedan.

Anmälan för uppdrag som mentor

Material för dig som ska påbörja ett uppdrag som mentor

I Mentorhandboken finns viktig information om mentorsuppdraget och verktyg som du kan ha användning av i ditt framtida uppdrag som mentor.

Mentorshandboken på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Du som ska inleda ditt uppdrag som mentor eller redan har ett pågående uppdrag hittar mer utförlig information på vår informationssida nedan.

Information för nuvarande mentorer

Uppdrag som anteckningsstöd

Anteckningsstödet för anteckningar från föreläsningar/seminarier och delar de anteckningar som förts med en eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd.

Nedan hittar du mer information om vad uppdraget som anteckningsstöd innebär, vad som krävs och hur du gör en intresseanmälan.

Vad innebär uppdraget som anteckningsstöd?

Uppdraget innebär att du digitalt delar med dig av tydliga anteckningar efter varje föreläsning och seminarium, till en eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd. I uppdraget ingår det att dela anteckningar med upp till tre studenter. Det innebär att det kan tillkomma studenter under kursens gång, om du inledningsvis bara delar med en. Pedagogiskt stöd kommer i så fall att kontakta dig.

Du förväntas inte göra något efterarbete med anteckningarna, och därför räknar vi med att du delar anteckningarna inom 24 timmar. Om du får ett uppdrag sent under kursen delar du även med dig av anteckningar från kursens tidigare föreläsningar/seminarier. Anteckningsstödet gäller inte anteckningar vid egna studier, till exempel sammanfattning av litteratur.

Arvode

Arvodet beräknas på de högskolepoäng som uppdraget omfattar.

Arvode före skatt:

  • 30 hp: 3200 kr
  • 15 hp: 1600 kr
  • 7,5 hp: 800 kr

Efter avslutad termin sker utbetalning av arvode inom tre månader förutsatt att du har anmält uppdraget och bekräftat att det har genomförts. Du hittar mer information om arvodering och utbetalning på sidan för nuvarande anteckningsstöd.

Information för nuvarande mentorer och anteckningsstöd

Vad krävs för att bli anteckningsstöd?

För att ha ett uppdrag som anteckningsstöd är det en fördel om du är en strukturerad person. Det är bra om du förbereder dig genom att gå igenom relevant kurslitteratur inför föreläsningen. Då blir det lättare att föra anteckningar. Det är dessutom en lämplig studieteknik som är till hjälp i dina egna studier. 

Av skattetekniska skäl behöver du ha ett svenskt personnummer för att kunna påbörja ett uppdrag som anteckningsstöd. 

Intresseanmälan: För dig som inte har någon att dela anteckningar med

Om du är intresserad av att bli anteckningsstöd men saknar någon att dela dina anteckningar med kan du göra en intresseanmälan. Då kommer någon av samordnarna på Pedagogiskt stöd återkomma till dig när det finns ett tillgängligt uppdrag.

Intresseanmälan för uppdrag som anteckningsstöd

Registrering: För dig som redan vet vem du ska dela anteckningar med

Om du redan har en eller flera studenter att dela dina anteckningar med ska du göra en registrering för uppdrag som anteckningsstöd. Det är viktigt att du anger både för- och efternamn på studenten/studenterna i webbformuläret. Det krävs för att kunna påbörja ett uppdrag.

Registrering för uppdrag som anteckningsstöd

Tänk på att uppdraget endast gäller den nuvarande terminens kurs/kurser. Du måste registrera dig på nytt nästa termin för fortsatt uppdrag som anteckningsstöd.

Jag vill bara dela anteckningar med en annan student. Går det?

Nej, när du accepterar ett uppdrag som anteckningsstöd behöver du vara beredd på att dela anteckningar med upp till tre studenter. Det är dock inte säkert att det behövs i just din kurs. Pedagogiskt stöd kommer i så fall att kontakta dig.

Vad händer om jag blir sjuk?

Som anteckningsstöd förväntas du gå på alla föreläsningar och seminarier, men det är naturligtvis okej att vara sjuk enstaka tillfällen. Det påverkar inte ditt arvode. Om du är sjuk är det viktigt att du meddelar studenten/studenterna du antecknar till så att de kan försöka hitta en annan lösning.

Om du är sjukskriven en längre period måste du även meddela Pedagogiskt stöd, via e-post till anteckningsstod [at] stu [dot] lu [dot] se. Ditt uppdrag kan då behöva avslutas i förtid, vilket kan påverka arvodet.

Får jag ett större arvode om jag antecknar till flera studenter i samma kurs?

Nej, arvodet är detsamma oavsett om du delar anteckningar med en eller flera studenter i kursen. Arvodet baseras på kursens omfattning. 30 hp = 3200 kr, 15 hp = 1600 kr, 7,5 hp = 800 kr.

Gäller uppdraget som anteckningsstöd även anteckningar vid egna studier?

Nej, anteckningsstödet gäller enbart föreläsningar och seminarier. Det gäller inte anteckningar vid egna studier, till exempel sammanfattningar av artiklar eller böcker.

Behöver ni på Pedagogiskt stöd ta del av anteckningarna?

Nej, du skickar dina anteckningar direkt till studenten/studenterna du antecknar till. Alla studenter som tar emot anteckningar uppmuntras höra av sig till oss på Pedagogiskt stöd om det är något som inte fungerar.

Jag skrev inte ner något från seminariet i den första delkursen eftersom jag inte trodde att jag skulle bli anteckningsstöd. Går det bra ändå?

Ja, om det bara gäller ett enstaka seminarium eller föreläsning går det oftast bra ändå. Fråga studenten/studenterna du antecknar till vilka tidigare anteckningar de behöver.

Ska jag anteckna på något särskilt sätt?

Vi förväntar oss att dina anteckningar är tydliga, både gällande struktur och språk. I övrigt har vi förståelse för att olika personer har olika anteckningsstil, vilket är helt okej. Det viktigaste är att studenten/studenterna du antecknar till förstår och kan följa anteckningarna.

Jag har flera av mina anteckningar för hand nu, men jag kan göra dem digitala via en app (till exempel Whitelines). Är det fortfarande aktuellt då eller krävs datorskrift?

Det är såklart bättre att studenten/studenterna får handskrivna anteckningar än inga alls. Vi föredrar dock datorskrivna anteckningar eftersom flera studenter använder talsyntes för att få dem upplästa. För att talsyntesprogrammet ska fungera krävs datorskrift. Det är också lättare att dela anteckningarna digitalt om de är datorskrivna.

Kontaktinformation

Ställ dina frågor som rör mentorsuppdrag till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator på Pedagogiskt stöd
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
anteckningsstod [at] stu [dot] lu [dot] se