Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bli mentor eller anteckningsstöd

Du som har studerat ett par terminer – varför inte hjälpa en student med funktionsnedsättning, genom att vara mentor? Du kan även ha ett uppdrag som anteckningsstöd och dela dina anteckningar med studenter som har beslut om pedagogiskt stöd.

Två tjejer pluggar vid ett bord. Foto: Kennet Ruona
Som mentor eller anteckningsstöd kan du stötta en medstudent med behov av pedagogiskt stöd. Foto: Kennet Ruona.

Det finns många olika funktionsnedsättningar som kan försvåra studierna, exempelvis adhd, autismspektrumtillstånd, dyslexi samt syn- och hörselnedsättning. Studenter med funktionsnedsättning kan få en rad olika stödåtgärder för att ges liknande möjligheter som studenter utan funktionsnedsättning. Två stödåtgärder är att få anteckningsstöd eller hjälp av en mentor.

Uppdrag som mentor

Genom att ta ett uppdrag som mentor kan du medverka till att förbättra studiesituationen för en student med behov av pedagogiskt stöd och samtidigt få viktiga erfarenheter.

Tänk på att du behöver ett svenskt personnummer för att kunna ta ett mentorsuppdrag.

Nedan hittar du mer information om vad mentorsuppdraget innebär, vad som krävs, hur du gör en intresseanmälan samt material för dig som ska påbörja ett uppdrag.

Vad innebär mentorsuppdraget?

Mentorns roll beror till stor del på vilket stödbehov studenten har. Det handlar vanligtvis om att hjälpa till med att strukturera, planera och organisera studierna. Det kan röra sig om att sortera och prioritera bland uppgifter och inläsning, sätta delmål och göra veckoplaneringar. Ibland kan mentorn även fungera som ett bollplank och en diskussionspartner. 

Mentorn fungerar inte som en handledare eller lärare och det är alltid studenten själv som genomför sina studier.

Uppdraget som mentor omfattar i genomsnitt 2 timmar per vecka. Terminsarvodet är 4800 kr i de fall där mentorsuppdraget fortlöpt under hela terminen. I andra fall räknas arvodet ut med hänsyn till hur stor del av terminen som uppdraget pågått.

Vad krävs för att bli mentor?

För att bli mentor är det önskvärt att du studerat några terminer och att du själv har en väl fungerande studiesituation. Vi ser gärna att du också har följande meriter/egenskaper:

  • God förmåga att planera och strukturera
  • Lugn, trygg och tålmodig person
  • Erfarenhet av att motivera och coacha
  • Kännedom om hur funktionsnedsättningar kan påverka studiesituationen

Det är ofta lärorikt att ha ett mentorsuppdrag och kan även vara meriterande efter avslutande studier. När ditt uppdrag avslutas kan du efter förfrågan få ett intyg från Pedagogiskt stöd.

Gör en intresseanmälan

Om du är intresserad av att ta ett mentorsuppdrag kan du göra en intresseanmälan via formuläret nedan. Därefter kommer du att bli kontaktad av Pedagogiskt stöd för mer information. 

Intresseanmälan för mentorsuppdrag

Material för dig som ska påbörja ett uppdrag som mentor

I Mentorhandboken finns viktig information om mentorsuppdraget och verktyg som du kan ha användning av i ditt framtida uppdrag som mentor.

Mentorshandboken på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Du som ska inleda ditt uppdrag som mentor eller redan har ett pågående uppdrag hittar mer utförlig information på vår informationssida nedan.

Information för nuvarande mentorer

Uppdrag som anteckningsstöd

Anteckningsstödet för anteckningar från föreläsningar/seminarier och delar de anteckningar som förts med en eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd.

Av skattetekniska skäl behöver du ha ett svenskt personnummer för att kunna påbörja ett uppdrag som anteckningsstöd. 

Nedan hittar du mer information om vad uppdraget som anteckningsstöd innebär, vad som krävs och hur du gör en intresseanmälan.

Vad innebär uppdraget som anteckningsstöd?

Uppdraget innebär att du digitalt delar med dig av tydliga anteckningar så snart som möjligt efter avslutat seminarium/föreläsning till en student eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd. 

Vad krävs för att bli anteckningsstöd?

För att ha ett uppdrag som anteckningsstöd är det en fördel om du är en strukturerad person. Det är bra om du förbereder dig genom att gå igenom relevant kurslitteratur inför föreläsningen. Då blir det lättare att föra anteckningar. Det är dessutom en lämplig studieteknik som är till hjälp i dina egna studier. 

Hur blir jag anteckningsstöd?

Du anmäler dig via webbformuläret senast i samband med att du påbörjar ett uppdrag som anteckningsstöd. Har du inget uppdrag när du anmäler dig så återkommer vi när det finns ett uppdrag till dig. Ibland kan det dröja innan vi återkommer och ibland är behovet redan fyllt på en kurs. 

Anmälan för uppdrag som anteckningsstöd

Kontaktinformation

Ställ dina frågor som rör mentorsuppdrag till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator på Pedagogiskt stöd
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se