Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Immunförsvarets supercell – så mognar den fram

Bild på en NK-cell, natural killer cell. Bildkälla: NIAID
Bild på en NK-cell, natural killer cell. Bildkälla: NIAID

NK-celler, natural killer cells, spelar en viktig roll i kroppens försvar mot cancer och olika infektioner. Forskare vid Lunds universitet, universitetet i Oxford och Karolinska institutet har i ett gemensamt projekt kartlagt de olika faserna i mognaden av dessa superceller från stamceller i vår benmärg, en kunskap som är viktig när man tar fram nya immunterapier mot cancer.

Immunförsvarets NK-celler utgör första linjens försvar i kroppen och kan bland annat känna igen och döda celler infekterade av virus och cancerceller. På grund av denna viktiga funktion har forskare intresserat sig för hur dessa celler kan användas som bas för immunterapi vid cancer.

Till skillnad från T-lymfocyter och B-lymfocyter, två andra viktiga spelare i immunförsvaret som även de utvecklas från blodstamceller, är inte så mycket känt om NK-cellernas mognadsprocess.

– För att vi ska kunna dra full nytta av immuncellsterapi baserad på NK-celler, behöver vi förstå hur dessa superceller produceras. Vad sker när en blodstamcell utvecklas till en fullt mogen immunförsvarscell? Vi ville därför ta reda på mer om hur NK-cellerna genereras och vilka mekanismer som reglerar deras utveckling och funktion, förklarar Ewa Sitnicka, professor vid Lunds universitet som lett studien som nyligen publicerats i Journal of Immunology. Hon har i sin forskning intresserat sig för hur stamceller skiljer sig åt och producera olika typer av lymfocyter.

Signalväg avgörande för funktion och mognad
Det är sedan tidigare känt att en signalmekanism, Notch-signalering, är viktig för att många celler ska utvecklas på rätt sätt, både i djur och hos människan. Forskarna undersökte vad som sker om man stänger av de signaler som genereras genom en slags receptorer – så kallade Notch-proteiner - i detta cellulära kommunikationssystem.

Det visade sig att Notch-signalering är nödvändig för att NK-cellerna ska utvecklas och fungera på ett normalt sätt. När forskarna studerade möss hos vilka Notch-funktionen i blodceller inaktiverats blev NK-cellerna färre och deras funktion påverkad.

– Utan Notch-signalering mognade inte NK-cellerna normalt och de blev färre i antal. Detta kan ha betydelse för NK-cellernas förmåga att bekämpa såväl cancer som infektioner.

De nya kunskaperna kommer att hjälpa oss att bättre förstå hur man kan odla fram NK-celler som kan användas i immunterapi.

Studien är finansierad med stöd av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden och med ALF-medel

Tove Smeds
 

 

Publikation i Journal of Immunology

Loss of Canonical Notch Signaling Affects Multiple Steps in NK Cell Development in Mice
Patricia Chaves, Alya Zriwil, Lilian Wittmann, Hanane Boukarabila, Claudia Peitzsch, Sten Eirik W. Jacobsen and Ewa Sitnicka
J Immunol, 1 december, 2018, 201 (11) 3307-3319; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1701675

Fakta NK-celler

NK-cellerna spelar en avgörande roll för skyddet mot sjukdomsframkallande virus och bakterier och för att känna igen och döda celler som skulle kunna ge upphov till cancer. NK-celler kan även aktivera andra celler i immunsystemet och därmed stärka kroppens förmåga att hantera infektioner. NK-celler används för att behandla patienter med leukemi och andra tumörer men det finns idag inte tillräckligt med kunskap om hur de utvecklas från stamceller för att utnyttja deras fulla kliniska potential.
Källa: Ewa Sitnicka

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.