Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem bär kostym? : en studie i litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik

Författare

  • Anna Lindh

Summary, in Swedish

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen utgår från Ninni Holmqvists novell ”Kostym” för att analysera lärares arbete med värdegrunds- och queerfrågor i litteraturundervisningen. Teorier om litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och queerteori samt intervjuer med svensklärare och novellen ”Kostym” analyseras och tolkas utifrån en kvalitativ metod. Resultatet visar att lärare arbetar med novellen i undervisningen genom enskild reflektion, diskussion och skrivande. De belyser både litteraturanalytiska aspekter samt novellens innehåll utifrån normer om kön, genus och sexualitet. Eleverna reflekterar och diskuterar vad som uppfattas som typiskt kvinnligt och manligt i novellen. Den slutsats som kan göras av arbetet är att en normkritisk litteraturundervisning kan utveckla elevernas kunskaper både inom litteraturanalytiska aspekter och värdegrundsfrågor. Dessutom kan det bidra med igenkänning och med att ge eleverna nya perspektiv. Det är viktigt att lärare belyser vilka värdegrundsfrågor som behandlas i undervisningen och hur normer kring dessa kommer till uttryck i texten och elevernas samtid. Som lärare bör man se till att fokus hamnar på diskussion om normen i stort och inte på normbrytande individer eller grupper. Genom att utveckla elevernas metaspråk inom litteraturanalys och värdegrundsfrågor ger lärare dem verktyg för senare studier och livet, vilket förenar skolans kunskap- och demokratiuppdrag.

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • litteraturdidaktik
  • normkritisk pedagogik
  • queerteori
  • "Kostym”
  • värdegrund

Handledare

  • Bibi Jonsson (Professor)