Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Transkriberad version Vad ger akademiska studier utöver en examen? – podd med studievägledarna

Att studera vid universitetet innebär att du får nya kunskaper och perspektiv. Men vilka kompetenser och erfarenheter utöver de teoretiska kunskaperna kan du skaffa dig under studietiden? Det fokuserar vi på i vårt tredje avsnitt av Studievägledarpodden.

Hej och välkommen till
studievägledarpodden.

Om du tänker söka in på universitet
eller högskola för första gången-

-och är osäker på vad, hur och varför du
ska välja, ja, då har du kommit rätt.

Vi har i två andra avsnitt diskuterat
hur man ska tänka när man söker-

-och vad som skiljer examen genom program
respektive fristående kurser.

I detta avsnitt ska vi prata om vad mer än
pluggande, kunskapsinhämtning och examen-

-som universitetsstudier kan innebära.

Vi börjar med att hälsa
Anna Selfvén och Astrid Johnson-

-från allmänna studievägledningen
på Lunds universitet välkomna.

-Tack så mycket.
-Tack så mycket.

Jag tänkte börja med att fråga, vad finns
det mer en akademisk utbildning kan ge?

Jag tänker att när man väljer
en akademisk utbildning-

-så tänker man kanske främst på
vad utbildningen är fördjupad inom-

-alltså vad man har som huvudämne-

-eller gentemot vilken bransch eller
arbetsområde som utbildningen riktar sig-

-om man nu tänker framtida karriär.

Då är det framförallt
de här specifika ämneskunskaperna-

-och områdeskunskaperna
som man är ute efter.

Dem får man så klart med sig,
och de är ju viktiga.

Men själva den akademiska utbildningen
handlar också mycket om-

-att utveckla en lång rad
mer generella förmågor-

-som skiljer en akademiker
från en icke-akademiker.

Vad innebär det här
med generella kompetenser?

Kan ni förklara lite mer?

Ja, de här kompetenserna eller förmågorna
är ju något man utvecklar-

-egentligen oavsett vilket ämne eller på
vilket sätt du studerar på universitetet.

Det är liksom en del
av den akademiska utvecklingen.

En del av den akademiska trappan
som vi ibland kallar det för.

Att man helt enkelt blir bra på att lära
sig saker, att man lär sig att lära sig.

Man lär sig att ta till sig kunskap
och ta ansvar för det-

-vilket också kommer att vara väldigt
användbart i ett framtida yrkesliv.

Ett exempel kan vara
att man har mycket mer litteratur-

-på universitetet
än vad man är van vid från gymnasiet.

Då ska du kanske sovra
i en litteraturlista-

-med 15 böcker som du har inför en tenta.

Hur ska man ta sig an
allt det här materialet-

-där det är många sidor att läsa?

Att kunna dra ut det viktiga,
att kunna förstå det centrala-

-andemeningen i en bok eller i en rapport.

Sen lär man sig att formulera sig
akademiskt både i tal och skrift.

Och vi har sagt
i ett annat poddavsnitt-

-att man läser grundkurs,
fortsättningskurs och kandidatkurs-

-där man avslutar med en kandidatuppsats.

Och där kan man säga också
att man lär sig hela tiden-

-hur man blir bättre på att skriva text.

Och man lär sig att göra sammanfattningar,
dra slutsatser, analysera-

-att man kritiskt granskar
och hur man jämför perspektiv.

Och det är sånt också,
sen när man ska skriva sina texter.

Precis. Och att jämföra perspektiv-

-är lite det akademiska tänket,
att det finns inte bara ett givet svar.

Det kan finnas många svar på en fråga
beroende på vem som svarar på den.

Det är viktigt
att inte bara se sitt eget perspektiv-

-utan att kunna se många perspektiv
på saker och ting.

Och sen, åter igen,
någonting som efterfrågas i arbetslivet-

-det är att man kan få ansvar
för ett arbetsområde-

-och så vill ens chef att man lämnar
en rapport på hur arbetet har gått.

Och det är också sånt man tränas på
i sin akademiska utbildning.

Att arbeta i grupp. Alla utbildningar har
ofta någon form av grupparbeten som ingår.

Man ska kunna fungera ihop med andra.

Genomföra och dokumentera projekt.

Att arbeta projektbaserat
är också vanligt i arbetslivet.

Det lär man sig också som akademiker.

Slutligen kan vi väl säga
att när en arbetsgivare efterfrågar-

-en akademiskt utbildad person så är det
de här förmågorna man vill komma åt.

Man vill säkra upp att man har en person
som kan driva sitt arbete framåt-

-och använda sig
av de här förmågorna vi har nämnt.

Finns det andra delar
som kan vara viktiga eller intressanta-

-att poängtera vad man mer får med sig
under studietiden?

Det är helt enkelt
den personliga utvecklingen.

När du börjar studera så kanske du
flyttar hemifrån för första gången.

Man tar det här ansvaret
att man ska laga mat, att man ska städa.

Man ska planera, planera sin studietid
och allting annat som är runtomkring.

Att hitta sig själv och tänka:
"Vad är viktigt för mig?"

"Hur ska mina studier fungera?"

Man kommer in i en helt ny värld-

-universitetsvärlden
med en massa nya intryck.

All kunskap, som du sa, Anna,
att lära sig att sovra.

Alla människor som man träffar.

Det är verkligen att hitta sig själv
och orientera sig in mot ett vuxenliv.

Vissa kurser
så har man kanske inte mer än-

-sex timmar, åtta timmar
schemalagt i veckan.

Det är också
en stor skillnad mot gymnasiet-

-där man har betydligt fler timmar
på schemat-

-apropå det du sa om att planera,
att ta ansvar och så vidare.

Bra att du nämnde det. Det kan jag tänka
mig i början att man som student tänker-

-"oj, eftermiddagen är",
som man säger "ledig".

Men då är det till självstudier,
att hitta den här...

Hur ska jag fördela mina timmar?
Hur mycket ska jag läsa?

Och inför tentor att tänka:
"Ja, men då behöver jag läsa ännu mer."

Det här är en period när man går från
sin barndom till ett vuxenliv mycket.

Det är mycket identitetsskapande,
att man, precis som Astrid är inne på-

-man utvecklas personligen
och man utvecklas professionellt-

-eller kunskapsmässigt.

Man bestämmer sig kanske lite för "att det
här är jag, det är mina värderingar".

Man bestämmer sig lite kanske för
hur man vill leva sitt liv.

Eller för hur man
just nu vill leva sitt liv.

Det finns mycket andra erfarenheter
man kan få vid sidan av studierna.

Det är klart att det är mycket plugg, men
det finns utrymme för att göra annat.

Då finns det stora möjligheter
till andra engagemang-

-utanför studierna
som kan fylla upp ens tid.

De kan också ge ovärderliga erfarenheter
gentemot ett vuxenliv och ett arbetsliv.

Till exempel, vi sitter på Radio AF som är
en av våra studentföreningar här i Lund.

Vi har ett gäng studenter här bakom
som jobbar lite extra med det här.

Tänk vilken erfarenhet det är
att leda en arbetsgrupp här.

Och också att lära sig sända radio.

Och sen finns det ju studentkåren som är
som ett fackförbund fast för studenter.

Vi har flera studentkårer här i Lund
eftersom vi är ett stort universitet-

-där man också kan engagera sig.

I de här olika föreningarna,
kårerna, nationerna-

-kan man få erfarenhet av styrelsearbete.

Styrelsearbete är något som bedrivs
inom näringslivet också, så klart.

Man bygger också nätverk
genom de här olika engagemangen.

Nätverk som kan vara ovärderliga för
framtiden när det kommer till kontakter-

-och att man sen kan följas åt i livet
även utanför universitetet senare.

Har du något du funderar på, Astrid?

Jag tänker att Lunds universitet
är ett väldigt stort universitet.

Det är också väldigt internationellt. Vi
har många studenter från hela världen.

Anna, jag tänkte när du sa
"att skapa nätverk"-

-att man då också skapar
ett internationellt nätverk.

Det tycker jag
är en viktig del att ta med.

Och sen finns det också
det roliga studentlivet.

Men det är vi inga experter på. Det finns
många studentpoddar som tar upp det.

Det tycker jag ni ska lyssna på.

Lyssna på våra studentambassadörer
istället, de kan allt om det.

Ja, det var i någon diskussion
vi hade tidigare så sa ni så här-

-att många tycker
att det här är den bästa tiden i livet.

Förutom all kunskap som man får,
så tänker jag just det här som vi sade-

-om vänskap.
Jag tror man hittar ofta sina vänner.

Det är ju den här tiden, som du sade,
Anna, att man hittar sin egen identitet.

Man formas väldigt mycket.

Man hittar kompisar
som man pluggar tillsammans med.

Man kämpar tillsammans inför tentor.

Man pratar om livet
och allting runtomkring.

De vännerna tror jag också
man har med sig livet ut.

Man ska inte glömma
att ha kul under tiden.

-Det är jätteviktigt.
-Tack så mycket.

Tack.

Denna podcast är producerad för Lunds
universitets allmänna studievägledning.

Jag som producerat och modererat
heter Ulf Palmblad-

-och studerar journalistik
på Lunds universitet.