Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlista med anledning av elkrisen

Här har vi samlat kontaktuppgifter till forskare och experter som för journalister kan förklara och kommentera olika aspekter av den pågående elkrisen. Klickar du på namnet kommer du till personens individuella profil i Lunds universitets forskardatabas.

Elsystemet, övergripande

 • Olof Samuelsson, professor i elkraftssystem +46462227504 olof [dot] samuelsson [at] iea [dot] lth [dot] se
 • Magnus Genrup, professor i energivetenskaper +46702365444, +46462229277 magnus [dot] genrup [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem +46462224683 lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Max Åhman, docent i miljö- och energisystem +46462229543 max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Hannes Sonnsjö, doktorand miljö- och energisystem +46705695252 hannes [dot] sonnsjo [at] miljo [dot] lth [dot] se

Elnätet och distribution av el

 • Olof Samuelsson, professor i elkraftssystem +46462227504 olof [dot] samuelsson [at] iea [dot] lth [dot] se
 • Tillståndsfrågor och nätutveckling: Hannes Sonnsjö, doktorand miljö- och energisystem +46705695252 hannes [dot] sonnsjo [at] miljo [dot] lth [dot] se

Så sätts elpriser

 • Olof Samuelsson, professor i elkraftssystem +46462227504 olof [dot] samuelsson [at] iea [dot] lth [dot] se
 • Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem +46462224683 lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Magnus Genrup, professor i energivetenskaper +46702365444, +46462229277 magnus [dot] genrup [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Max Åhman, docent i miljö- och energisystem +46462229543 max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Hannes Sonnsjö, doktorand i miljö- och energisystem +46705695252 hannes [dot] sonnsjo [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Martin Andersson, lektor i värmeöverföring +46709681880, +46462224908 martin [dot] andersson [at] energy [dot] lth [dot] se

Energipolitik

 • Lars J Nilsson professor i miljö- och energisystem +46462224683 lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Hannes Sonnsjö, doktorand i miljö- och energisystem +46705695252 hannes [dot] sonnsjo [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Kommunnivå: Lena Neij professor Internationella miljöinstitutet +46462220222, +46734368852 lena [dot] neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Energisäkerhet och internationella beroenden

 • Andre Månberger lektor miljö- och energisystem andre [dot] manberger [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Aleh Cherp professor internationella miljöinstitutet (talar helt engelska) +46734067627, +46462220253 aleh [dot] cherp [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Smart styrning för minskad elförbrukning och hur olika sektorer (fjärrvärme, el, vatten) kan samverka

 • Olof Samuelsson, professor i elkraftssystem +46462227504 olof [dot] samuelsson [at] iea [dot] lth [dot] se
 • Hannes Sonnsjö doktorand i miljö- och energisystem +46705695252 hannes [dot] sonnsjo [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Kerstin Sernhed, lektor energihushållning +46721642590, +46462224043 kerstin [dot] sernhed [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Axel Johansson, doktorand energihushållning axel [dot] johansson [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Martin Andersson lektor värmeöverföring +46709681880, +46462224908 martin [dot] andersson [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Efterfrågeflexibilitet: Jenny Palm professor miljö- och energisystem +46462220242 jenny [dot] palm [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Elektrifiering av trafiksektorn, elvägar, batterier 

 • Mats Alaküla professor i industriell elektroteknik och automation +46705589284, +46462229284 mats [dot] alakula [at] iea [dot] lth [dot] se

Elektrobränslen / Power-to-X (PtX), dvs bränslen av sol och vind som via elektrolys av vatten och sedan vätgas kan bli t ex ammoniak, metanol och andra syntetiska bränslen.

 • Ola Wallberg professor i kemiteknik +46 46 222 46 41, +46 72 744 56 22 ola [dot] wallberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Kapacitetsmarknader/stödtjänster/strategisk reserv för att uppnå stabil energiförsörjning i elnätet

 • Magnus Genrup, professor energivetenskaper +46702365444, +46462229277 magnus [dot] genrup [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Hannes Sonnsjö, doktorand miljö- och energisystem +46705695252 hannes [dot] sonnsjo [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Martin Andersson lektor värmeöverföring +46709681880, +46462224908 martin [dot] andersson [at] energy [dot] lth [dot] se

Bygg och bostadssektorn, energieffektivisering

 • Byggande: Ulla Janson, lektor i Installationsteknik.+46462229658 ulla [dot] janson [at] hvac [dot] lth [dot] se
 • Styrmedel: Lena Neij, professor internationella miljöinstitutet +46462220222, +46734368852 lena [dot] neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Omställning av tung industri

 • Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem +46462224683 lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Max Åhman, docent i miljö- och energisystem +46462229543 max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se

Biobränslen

 • Livscykelanalys: Pål Börjesson, professor miljö- och energisystem +46462228642 pal [dot] borjesson [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Lovisa Björnsson, professor i miljö- och energisystem +46462228324 lovisa [dot] bjornsson [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Tillverkning, bioraffinaderier och integration med elsystemet: Ola Wallberg, professor i kemiteknik +46 46 222 46 41, +46 72 744 56 22 ola [dot] wallberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Solceller

 • Henrik Davidsson, lektor i Energi och byggnadsdesign henrik [dot] davidsson [at] ebd [dot] lth [dot] se
 • Ricardo Bernardo, lektor Energi och byggnadsdesign +46738008397 ricardo [dot] bernardo [at] ebd [dot] lth [dot] se
 • Integrering med byggnader: Jouri Kanters lektor Energi och byggnadsdesign +46462227236 jouri [dot] kanters [at] ebd [dot] lth [dot] se

Vindkraft

 • Jörgen Svensson, lektor industriell elektroteknik och automation  +46 46 222 92 88, +46 70 636 88 73 jorgen [dot] svensson [at] iea [dot] lth [dot] se
 • Jens Klingmann professor i kraftverksteknik +46702712526, +46462229268 jens [dot] klingmann [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Aleh Cherp, internationella miljöinstitutet (talar helt engelska) +46734067627, +46462220253 aleh [dot] cherp [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Kärnkraft

 • Magnus Genrup, professor energivetenskaper +46702365444, +46462229277 magnus [dot] genrup [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Lars J Nilsson professor miljö- och energisystem +46462224683 lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se
 • Aleh Cherp internationella miljöinstitutet (talar helt engelska) +46734067627, +46462220253 aleh [dot] cherp [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Fjärrvärme

 • Kerstin Sernhed lektor energihushållning +46721642590, +46462224043 kerstin [dot] sernhed [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Axel Johansson doktorand i energihushållning axel [dot] johansson [at] energy [dot] lth [dot] se

Vätgas, användning och lagring

 • Martin Andersson lektor värmeöverföring (inkl bränsleceller och elektrolysörer) +46709681880, +46462224908 martin [dot] andersson [at] energy [dot] lth [dot] se
 • Max Åhman docent miljö- och energisystem +46462229543 max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se

Energibeteende och energihushållning privat och i samhället:

 • Kerstin Sernhed lektor i energihushållning +46721642590, +46462224043 kerstin [dot] sernhed [at] energy [dot] lth [dot] se

Energigemenskaper, prosumenter, konsumenter som producenter av energi

 • Jenny Palm professor internationella miljöinstitutet +46462220242 jenny [dot] palm [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Energirättvisa, rättviseaspekter på el- och energiomställningen

 • Vasna Ramasar biträdande lektor kulturgeografi +46462226833 vasna [dot] ramasar [at] hek [dot] lu [dot] se

EU-lagstiftning, särskilt gällande statligt stöd, konkurrens och inre marknaden

 • Julian Nowag, docent i EU-rätt,  073 808 4003, julian [dot] nowag [at] jur [dot] lu [dot] se  +46462221027 julian [dot] nowag [at] jur [dot] lu [dot] se

Avtal, till exempel mellan elbolag och kunder

 • Patrik Lindskoug, docent i civilrätt, 046-222 10 18, patrik [dot] lindskoug [at] jur [dot] lu [dot] se 
 • Eva Lindell- Frantz, docent i civilrätt, 046-222 10 72, eva [dot] lindell-frantz [at] jur [dot] lu [dot] se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.