Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Veckans nyheter från COVID Symptom Study – nu med tillräckligt underlag från personer 70–79 år

Ett diagram som visar fördelning i ålder och kön bland deltagarna i COVID Symptom Study Sverige. Den största gruppen är kvinnor i åldrarna 40-49.
Fördelning i ålder och kön bland deltagarna i COVID Symptom Study Sverige

Forskningsprojektet COVID Symptom Study vid Lunds universitet är nu inne på sin sjätte vecka. Studien har nu tillräckligt med underlag från personer i åldern 70–79 år för att kunna inkludera även denna åldersgrupp i analyserna av smittläget i Sverige samt i de kartor som presenteras på studiens hemsida (fr.o.m. 2 juni ingår åldrarna 20–79 år i samtliga analyser).

– Det är mycket glädjande att vi nu har tillräckligt många deltagare som rapporterar regelbundet i åldersspannet 70–79 år. Detta är extra viktigt ur forskningssynpunkt med tanke på att det är en grupp som riskerar att drabbas hårdare vid en infektion, säger Maria Gomez, professor vid Lunds universitet och en av initiativtagarna till projektet

Av de över 177 000 deltagarna rapporterar ungefär hälften varje dag, och i stort sett alla minst en gång i veckan. Tack vare det här stora engagemanget har vi genererat en av världens största covid-19-studier. Detta hjälper oss forskare att förstå varför vissa personer löper större risk att drabbas av allvarlig covid-19 än andra, säger Paul Franks, professor vid Lunds universitet och ansvarig för forskningsprojektet.

  • COVID Symptom Study har nu totalt publicerat 30 Sverigekartor över uppskattad förekomst av symtomatisk covid-19 per län.
    Forskargruppen har presenterat detaljerade kartor för Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Alla kartor finns på: www.covid19app.lu.se/kartor-resultat/kartor/sverige
  • Vilka data sparas och vilka delas? Forskargruppen har sedan studiens start fått frågor kring vilka personliga data som sparas, var de sparas och hur de delas. Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet och huvudansvarig för forskningsprojektet, reder här ut vad som gäller:
    www.lu.se/article/covid-symptom-study-vilka-data-sparas-och-vilka-delas

Mer information om COVID Symptom Study finns på projektets webbplats: www.covid19app.lu.se samt på Facebook www.facebook.com/covidsymptomstudysverige

COVID Symptom Study är ett forskningsprojekt vid Lunds universitet där studiedeltagarna via en app rapporterar hur de mår samt eventuella symtom. Appen är inget diagnosverktyg och ingen smittspårningsapp utan syftet är att kartlägga smittspridningen i Sverige och öka kunskapen om coronaviruset. Parallellt pågår liknande studier i Storbritannien och USA med samma app som verktyg.

COVID Symptom Study i Sverige stöds av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.