Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mångmiljondonation ska sätta Lunds universitets sepsisforskning på världskartan

porträtt adam linder. foto.
Adam Linder har under många år fokuserat sin forskning kring träffsäkra diagnosmetoder för effektiv behandling av sepsis - ett livshotande tillstånd som utlöses av en infektion. Donationen gör det möjligt att accelerera forskningen. Foto: Tove Smeds.

Lunds universitet får en privat donation på drygt 12 miljoner kronor för att utveckla behandlingen av sepsis. Bidraget ska gå till ett forskningsprojekt som ligger i framkant såväl nationellt som internationellt och resultaten ska kunna användas direkt inom sjukvården.

Sepsis är en infektion som påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna slutar fungera. Tillståndet kräver snabb och korrekt diagnos för att den som drabbas inte ska avlida. Dock är det svårt att förutsäga vem som återhämtar sig och vem som riskerar livshotande organsvikt. Med avancerad bioinformatik och artificiell intelligens vill forskarna vid Lunds universitet utveckla bättre kunskap om sepsis på molekylär nivå. Målet är att kunna identifiera högriskpatienter redan på akutmottagningen och vilken precisionsbaserad behandling som krävs för den enskilde patienten.

– Jag är mycket glad och tacksam över att en privat givare valt att stödja denna angelägna satsning. Insamling av kliniska data och blodprover, analyser med avancerad masspektrometri och bioinformatik samt AI är mycket kostsamt. Donationen kommer att göra det möjligt för oss att accelerera våra satsningar och ta forskningen vidare, säger forskningsledare Adam Linder, docent, universitetslektor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare på infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus.

Unik kombination av metoder möjliggör nya upptäckter

Genom att använda masspektrometri kan forskarna göra en kvantitativ analys av proteinsammansättningen i ett blodprov vilket kan ge insikter i sjukdomens mekanismer, diagnostik och potentiella mål för behandling. Maskininlärning och AI kan därefter tillämpas för att kombinera analyser av proteinsammansättningar med elektroniska journaldata på ett effektivt sätt, en metod som är snabbare och har mindre felmarginal än traditionella metoder.

– Patientkohorten som vi följer är 10-20 gånger större än i de flesta andra pågående sepsisstudier. Analys av så stora data- och proteinmängder med maskininlärning gör att vi kommer kunna upptäcka subtila mönster som tyder på sepsis och patientspecifika faktorer som påverkar sepsisförloppet, något som inte kunnat identifieras tidigare.

Om forskningsprojektet

Projekttitel: "Integration av avancerad masspektrometri och artificiell intelligens (AI) med kliniska data för identifiering, diagnostik och subfenotypning av sepsis"

Trots ett mycket stort antal försök att behandla sepsis finns ingen effektiv behandling av sepsisreaktionen utan sjukvården förlitar sig på att behandla den utlösande infektionen och understödja vitala funktioner med andningsstöd, blodtryckshöjande behandling och dialys. Detta är otillräckligt då sepsis är vanligt och 28-dagarsdödligheten är hög (20%). Dessutom är antibiotikaresistensen ökande och hotar dagens behandling. Sepsisdiagnos kräver noggrann utvärdering av sjukhistoria, undersökningar och laboratorieanalyser. Journalgranskning är tidskrävande, riskerar feltolkning och försenade behandlingsbeslut. Dessutom är sepsis ett s.k. syndrom där diagnosen sätts efter kriterier vars träffsäkerhet är bristfällig.

Avancerade masspektrometri möjliggör kartläggning av hela proteinsammansättningen i ett prov och att använda artificiell intelligens (AI) för att tolka de omfattande resultaten möjliggör synliggörande av för människan dolda mönster.
Källa: Adam Linder

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.