Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilområdena: Letar lösningar på planetens stora kriser

Sjö i genomskärning.
Profilområdet ska bland annat arbeta för att hitta lösningar på hotet mot den biologiska mångfalden. Foto: Ethan Daniels /Shutterstock

Konflikter, men framför allt de möjliga synergier som finns ­mellan klimatarbete, bevarande av biologisk mångfald och människors välbefinnande är i fokus för ett profil­område. Forskarna ska bland annat arbeta med att hitta lösningar på klimatkrisen och hotet mot den biologiska mångfalden.

– Det är direkt lösningsorienterad forskning. Vi ska utnyttja vår otroligt starka grundforskning i tvärvetenskapliga satsningar till att hitta lösningar, så nyttan är väldigt påtaglig i det här projektet, säger Henrik Smith, föreståndare för universitetets hållbarhetsforum och profilområdets koordinator.

– Tanken är att det vi kommer fram till ska vara användbart för att till exempel utveckla nya miljöpolicyer i samhället. Ett annat exempel är att företag ska kunna använda våra resultat för att ställa om sin verksamhet så att de på ett hållbart sätt kan hantera både biologisk mångfald och klimatpåverkan.

Fem fakulteter

Forskare från fem fakulteter är involverade i profilområdet. Kärngruppen utgörs av 30-talet forskare som i sin tur har egna forskargrupper. I kärngruppen finns experter på bland annat biologisk mångfald, klimatförändring, miljöekonomi, miljöpolicy, hållbarhet, miljöpsykologi och artificiell intelligens.

De många olika disciplinerna som finns representerade och det tvärvetenskapliga angreppssättet underlättar enligt Henrik Smith samarbetet med avnämare utanför universitetet, till exempel organisationer, kommuner och myndigheter.

Betydelsen av att vara ett profilområde går knappast att överskatta, menar han. Han beskriver det som att universitetet gjort ett val där detta och övriga fyra profilområden kommer att karakterisera Lunds universitet i framtiden. Enligt Henrik Smith leder det till att universitetet blir attraktivt att söka sig till för starka forskare och studenter inom de här områdena. LU blir också en attraktiv partner för samverkan med aktörer utanför universitetet

– Att vi är ett profilområde kommer att skapa en enorm synlighet för den här forskningen och det här forskningsområdet, säger Henrik Smith.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.