Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilområdena: Kraftsamling runt mänskliga rättigheter

Protestant med skylt.
Foto: Thomas de Luxe/Unsplash

– Vi ska bli Sveriges centrum i världen för forskning och utbildning om mänskliga rättigheter. Utmaningarna är uppenbara så vi vill bidra till att analysera, förstå och lösa brännande samhällsproblem.

Så beskriver Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, målet med profilområdet Human Rights in a Polarised World där hon är kontaktperson.

Lund är redan ett nationellt nav i arbetet med mänskliga rättigheter. Unika universitetsutbildningar i ämnet, tvärvetenskaplig forskning, Raoul Wallenberginstitutet och det nya statliga rättighetsinstitutet har satt universitetet och Lund på kartan i arbetet för mänskliga rättigheter.

– Politiskt betonas forskningen mer i profilområdena, men det som gör det här extra spännande är att det ska vara forskning, utbildning och samverkan i förening. För oss som håller på med mänskliga rättigheter är utbildning och samverkan med övriga samhället precis lika viktigt som forskningen, säger Lena Halldenius.

Samhällsengagemang viktigt

Att området utsetts till profilområde tror hon bland annat beror på att området ligger i linje med den typ av universitet som LU vill vara – ett samhällsengagerat universitet som tar sig an de stora utmaningarna i samtiden på ett brett sätt.

Lena Halldenius skrev ansökan tillsammans med Jessica Almqvist, professor vid Juridiska institutionen. Tillsammans har de involverat forskare från sex fakulteter.

– Mänskliga rättigheter är en ödesfråga för demokratiska och rättvisa samhällen. Så det handlar om att kraftsamla från alla håll och sluta tänka på discipliner och fakultetsgränser, säger Lena Halldenius och fortsätter:

– Vi har rekryterat forskare som själva inte tänkte på att de håller på med mänskliga rättigheter, men det gör de. Exempelvis de som forskar om civilsamhällets aktörer ­eller om kollektivt ansvar.

– Relationen mellan stat och civilsam­hälle håller på att skifta, det blir fler och fler välfärdsuppgifter som läggs ut på civilsamhället. Det är en central rättighetsfråga. Lika­så hur vi tänker kring ansvarstagande i komplexa samhällsfrågor med många inblandade aktörer.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.