Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Femtio år med LUM!

Hösten 1968 såg det första numret av Lunds universitet ­meddelar ­dagens ljus. Idag – femtio år och mer än 700 nummer senare – står m:et i LUM för magasin och ut­­givningen har glesats ut i takt med att internet har vunnit mark. Men LUM ­lever kvar som papperstidning och finns nu­mera även på webben. LUM-redaktionen ser tillbaka på åren som gått och kastar en blick in i framtiden.
Bild på omslaget av tidningen LUM
Första numret av LUM kan tyckas vara tämligen oansenligt, men tryckes med nymodigheten kontorsoffset.

Den 2 september 1968 föds tidningen Lunds universitet meddelar ur informationsbladet Meddelanden från Lunds universitet. Redaktören Ulf Henrikson berättar stolt på förstasidan att man nu också begagnar sig av ett nytt tryckförfarande – kontorsoffset. Och vad är då det? Jo ”det innebär bl.a. att tidningen skrivs ut på maskin, klipps och klistras upp till färdiga original direkt av förvaltningens personal. Originalen överförs sedan av tryckeriet på fotografisk väg till tryckmatriser.” High-tech för sin tid. Tidigt börjar LUM också adresseras med dator, något som tas upp som en nyhet på en hel sida i tidningen.

Innehållsmässigt skiljer sig LUM inledningsvis inte så mycket från föregångaren MLU (bortsett från den mer lättuttalade förkortningen). Här ska universitetets personal få praktisk information om disputationer, lediga tjänster, stipendier, forskningsanslag, nya lagar, budget och liknande.

1970 blir Christer Hjort redaktör och fortsätter som det fram till mitten av 1990-talet, för att sedan vara ansvarig utgivare under ytterligare tiotalet år. Hans inträde på LUM-scenen innebär att tidningen får mer redaktionellt material.

Från ett nummer till ett annat fylls tidningen av intresseväckande reportage och slagkraftiga rubriker.

 

Riktig tidningskänsla får LUM dock inte förrän 1976 då journalisten Björn ”Nalle” Ljunggren anställs. Från ett nummer till ett annat fylls tidningen av intresseväckande reportage och slagkraftiga rubriker. Tecknaren och grafiske formgivaren Andrzej Szlagor bidrar med innovativa layoutlösningar.

1977 träder en ny högskolelag i kraft där vikten av den tredje uppgiften betonas, alltså att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. LUM är redan inne på den banan och blir den första högskoletidningen i Norden som satsar på vetenskapsjournalistik.

Alla gillar dock inte den journalistiska satsningen. 1978 föreslår två professorer att universitetets anslag kunde användas bättre, och LUM:s innehåll begränsas till kortfattat informativt material. I numret därpå kontrar redaktionen med förvaltnings­chefen och LUM:s ansvarige utgivare Stig Hammar i spetsen med åtta sidor med argument för LUM. Bland annat intervjuas många läsare som på det hela är mycket positiva till tidningen. Och LUM blir kvar!

Med hjälp av medel från Forskningsrådsnämnden etableras en vetenskapsredaktion på LUM. Solveig Ståhl rekryteras från Arbetet och Göran Frankel från Helsingborgs Dagblad. Något senare under 80-talet ansluter Maria Lindh från Sydsvenskan och Britta Collberg från Arbetet.

Britta Collberg efterträder Christer Hjort som redaktör och avlöses av Maria Lindh 2003. Nuvarande redaktören Jenny Loftrup tar över stafettpinnen 2017.

Med tiden har LUM, liksom universitetet,  decentralicerats. Från att ha haft en helt och hållet centralt placerad redaktion har tidningen numera ”korrespondenter” ute på fakulteterna. Kollegor vid andra lärosäten framhåller ibland avundsjukt LUM:s stora redaktion (som den ter sig i redaktions­rutan), men merparten av skribenterna ägnar endast en liten del av sin tjänst åt LUM-skrivande.

Flera universitetstidningar har på senare år gått över till att bara publiceras på webben. Dit har inte LUM nått, även om antalet nummer per år succesivt har minskat i takt med att praktisk information för anställda publiceras på LU:s webbplats, liksom snabbare nyheter. LUM har också sedan länge även publicerat artiklarna från papperstidningen på webben, vilket har sina fördelar, inte minst när det gäller att sprida och hitta enskilda artiklar. Men där läsare på nätet mer selektivt väljer det de är intresserade av menar LUM-redaktionen att man i papperstidningen enklare kan snubbla över intressanta artiklar som man kanske inte aktivt hade valt att läsa digitalt. Detta bidrar till att vidga läsarens bild av sin arbetsplats och skapar förhoppningsvis en bättre identitetskänsla för hela universitetet, vilken i och med LU:s starka tillväxt har blivit allt mer fragmenterad. Idag känner många mest till vad som händer på sin egen instituton eller fakultet.

För att öka aktualiteten kommer dock den tryckta tidningen att kompletteras av digitala nyhetsbrev, läs mer här.

LUM:s uppgift är att spegla, ganska och informera om det som händer vid universitetet och i universitetsvärlden. En genombläddring av de cirka 700 nummer som har utkommit sedan starten visar på tidstypiska frågeställningar som dyker upp och sedan försvinner, men desto mer på ämnen som har ständig aktualitet.

 

 

Kategorier

LUM genom åren

Bild på omslag av tidningen LUM

Under de första åren ser ­varje nummer av LUM ut så här, dock i olika färger

Bild på omslag av tidningen LUM

I nr 1 1974 lanseras ett omslag som, sånär som på en färgändring varje nummer, oförändrat står sig i tio år!

I nr 1 1974 lanseras ett omslag som, sånär som på en färgändring varje nummer, oförändrat står sig i tio år!

1984 går LUM upp i format till nuvarande s.k. huggna A4. Varje nummer ska nu också ha en ny omslagsbild.

1984 går LUM upp i format till nuvarande s.k. huggna A4. Varje nummer ska nu också ha en ny omslagsbild.

1995 får LUM ­äntligen möjlighet att trycka 4-färgsomslag, och firar genom att ha en svartvit bild på första omslaget!

Bild på omslag av tidningen LUM

2005 blir LUM en tidning helt i fyrfärg och döps om till Lunds universitets magasin.

Bild på omslag av tidningen LUM.

2012 får universitetet en ny grafisk profil som även LUM anpassas till, en form som håller än.

 

När LUM var farlig!

Bild på tidningsartikelDe flesta skulle nog betrakta den lilla A5-tidningen från Lunds universitet som rätt harmlös. Men 1973 kommer det fram att LUM uppenbarligen anses som farlig i DDR, där myndigheterna förstör tidningen innan den når sina adressater (kanske inte LUM:s största läsarskara, men ändå). Andra ”farliga” publikationer som går samma öde till mötes är bl.a. Svensk Idrott, Svensk Kyrkotidning och Postens frimärkskatalog.

Senaste nyheter

2019-01-23

Så uppfattar fåglarna världen

Så uppfattar fåglarna världen
2019-01-22

Tågpunktlighet: Sverige kan lära sig av Japan

Tågpunktlighet: Sverige kan lära sig av Japan
2019-01-22

Politik: Hårda ord ingen slump

Politik: Hårda ord ingen slump

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen