Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvinnor och teknik - expertlista

Idag, på internationella kvinnodagen den 8 mars, har LTH vid Lunds universitet sammanställt en lista på ett antal kvinnliga forskare som kan uttala sig inom annars mansdominerade forskningsfält.

Akustik och ljudmiljö: Delphine Bard, docent i akustik, 046-222 95 88, delphie [dot] bard [at] construction [dot] lth [dot] se

Allergi och immunförsvar: Malin Lindstedt, professor immunteknologi, 046-222 92 56, Malin [dot] Lindstedt [at] immun [dot] lth [dot] se , Kristina Lundberg, biträdande lektor immunteknologi, 046-222 96 78, Kristina [dot] Lundberg [at] immun [dot] lth [dot] se

Arbetsmiljö i vården, interaktionsdesign: Johanna Persson, forskare i arbetsmiljöteknik, 046-222 43 58, johanna [dot] persson [at] design [dot] lth [dot] se

Arkitektur och hållbar stadsbyggnad: Catharina Sternudd, lektor i arkitektur och byggd miljö, 046-222 15 35, Catharina [dot] Sternudd [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Avancerad avloppsvattenrening, Karin Jönsson, docent, Kemiteknik, 046-222 86 97, karin [dot] jonsson [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Avlopp/avfall från staden, biogas, Åsa Davidsson, universitetslektor i kemiteknik +46 46 222 95 57

Belysning och dagsljus i byggnader: Marie-Claude Dubois, forskare Energi och ByggnadsDesign , 046-222 76 29, 0735-39 33 11, marie-claude [dot] dubois [at] ebd [dot] lth [dot] se

Belysning och synergonomi: Hillevi Hemphälä, bitr universitetslektor i arbetsmiljöteknik, 046-222 39 36, hillevi [dot] hemphala [at] design [dot] lth [dot] se

Betong och beständighet (frost, karbonatisering, korrosion): Katja Fridh, lektor i Byggnadsmaterial, 046-222 33 23, Katja [dot] Fridh [at] byggtek [dot] lth [dot] se

Bioenergi och klimatnytta, livscykelanalyser: Lovisa Björnsson,professor miljö- och energisystem, +46 46 222 83 24, Miljö- och energisystem, lovisa [dot] bjornsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Biomekanik, t ex benbrott och idrottsskador: Ingrid Svensson, Universitetslektor, Biomedicink teknik, 046-222 75 25, Ingrid [dot] Svensson [at] bme [dot] lth [dot] se, Hanna Isaksson, universitetslektor, biomedicinsk teknik, 046-222 17 49, Hanna [dot] Isaksson [at] bme [dot] lth [dot] se.

Bioplast och grön kemi: Rajni Hatti-Kaul Professor, +46 46 222 48 40, +46 70 874 85 40, rajni [dot] hatti-kaul [at] biotek [dot] lu [dot] se

Bioteknik, bioraffinaderier: Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, 046-222 46 26 Eva [dot] Nordberg_Karlsson [at] biotek [dot] lu [dot] se

Byggnadsmekanik: Susanne Heyden, docent i byggnadsmekanik, 046-222 73 74, susanne [dot] heyden [at] construction [dot] lth [dot] se 

Byggnadsvård och arkitektur: Kerstin Barup, professor i bebyggelsevård, 046-222 72 68, 0734-222 726, professor i bebyggelsevård, 046-222 72 68, 0734-222 726

Byggproduktion, fastighetsförvaltning: Anne Landin, professor, 046-222 74 17, 0705-22 77 40, Anne [dot] Landin [at] construction [dot] lth [dot] se

Cancerdiagnostik - teknikutveckling: Sara Ek, professor immunteknologi, 046-222 38 24 Sara [dot] Ek [at] immun [dot] lth [dot] se eller Ulrika Axelsson, forskningskoordinator Immunteknologi, 0703-824432, 046-222 86 59, 0736-56 62 32, Ulrika [dot] axelssoon [at] immun [dot] lth [dot] se

Cyklandes och gåendes trafiksäkerhet: Åse Svensson, docent i trafikteknik, 046-222 91 42, Ase [dot] Svensson [at] tft [dot] lth [dot] se

Datavetenskap: Hur lär sig studenter programmera – av varandra? Anna Axelsson, universitetsadjunkt i datavetenskap, 046-222 98 12, Anna [dot] Axelsson [at] cs [dot] lth [dot] se, http://cs.lth.se/anna_axelsson

Datavetenskap: Hur kommunicerar vi krav på programvara? Elizabeth Bjarnason, biträdande universitetslektor i programvarusystem, 046-222 41 41, Elizabeth [dot] Bjarnason [at] cs [dot] lth [dot] se, http://cs.lth.se/elizabeth_bjarnason

Datavetenskap: Hur testar vi programvara effektivt? Emelie Engström, biträdande universitetslektor i programvarusystem, 046-222 88 99, Emelie [dot] Engstrom [at] cs [dot] lth [dot] se, http://cs.lth.se/emelie_engstrom

Datavetenskap: Språk och verktyg för programvaruutveckling: Görel Hedin, professor i programvaruteknik, 046-222 96 44, Gorel [dot] Hedin [at] cs [dot] lth [dot] se

Datavetenskap: Hur lär sig nybörjare programmera och hur får vi fler tjejer att våga prova? Sandra Nilsson, universitetsadjunkt i datavetenskap, 046-222 03 68, Sandra [dot] Nilsson [at] cs [dot] lth [dot] se, http://cs.lth.se/sandra_nilsson

Datavetenskap: Hur kommunicerar vi med robotar? Elin Anna Topp, universitetslektor i datavetenskap, 046-222 42 49, Elin_Anna [dot] Topp [at] cs [dot] lth [dot] se, http://cs.lth.se/elin-anna_topp

E-hälsa: Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik, 046-222 04 96, gudbjorg [dot] erlingsdottir [at] design [dot] lth [dot] se

Energieffektiva byggnader, passivhus, inglasade rum, solskydd, solenergi : Maria Wall, lektor i energi- och byggnadsdesign,046-222 96 62, Maria [dot] Wall [at] ebd [dot] lth [dot] se

Funktionsnedsättningar och teknik (IT-stöd, spel, mobiltelefoner, datorprogram etc): Charlotte Magnusson, docent vid Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik , 046-222 40 97, Charlotte [dot] Magnusson [at] certec [dot] lth [dot] se eller Kirre Rassmus-Gröhn, tekn dr, 046 222 03 50 kirre [at] certec [dot] lth [dot] se

Fysik: Cecilia Jarlskog, professor emer. matematisk fysik, 046-222 31 51, cecilia [dot] jarlskog [at] matfys [dot] lth [dot] se eller Elisabeth Nilsson, lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 76 72, Elisabeth [dot] Nilsson [at] ftf [dot] lth [dot] se eller Nina Reistad, lektor atomfysik, 046-222 34 74, Nina [dot] Reistad [at] fysik [dot] lth [dot] se

Förbränningsprocesser, biobränslen, klimateffekter: Elna Heimdal Nilsson, bitr. lektor förbränningsfysik , 046-222 14 03, Elna [dot] Heimdal_Nilsson [at] forbrf [dot] lth [dot] se

Förpackningar och förpackningslogistik ur ett kund- och företagsperspektiv: Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, 046-2229734, 0705-22 45 69, Annika [dot] Olsson [at] plog [dot] lth [dot] se

Geoteknik: Erika Tudisco, biträdande lektor i geoteknik, 046-222 03 56, erika [dot] tudisco [at] construction [dot] lth [dot] se 

Hållbar trafikplanering och Mobility Management: Lena Hiselius, lektor i Trafik och väg, 046-222 97 48, Lena [dot] Hiselius [at] tft [dot] lth [dot] se

Hållbara energisystem (teknikvärdering och policy utifrån systemperspektiv): Karin Ericsson, docent i miljö- och energisystem, 046-222 32 86, Karin [dot] Ericsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Hållfasthet hos material: Solveig Melin, Professor i hållfasthetslära, 046-222 3037, solveig [dot] melin [at] mek [dot] lth [dot] se

Industriell bioteknik t ex bioetanol, biokatalys: Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, professor, teknisk mikrobiologi , 046-222 06 19 Marie-Francoise [dot] Gorwa-Grauslund [at] tmb [dot] lth [dot] se

Inomhusluft och partiklar: Aneta Wierzbicka, universitetslektor i aerosolteknologi, 046-222 04 96, aneta [dot] wierzbicka [at] design [dot] lth [dot] se

Inneklimat, ventilation: Birgitta Nordquist, lektor installations- och klimatiseringslära, 046-222 72 73, Birgitta [dot] Nordquist [at] hvac [dot] lth [dot] se

Internet, framförallt prestanda, så att internet fungerar för det som folk använder det till, Maria Kihl, professor Elektro- och informationsteknik , 046-222 90 10, Maria [dot] Kihl [at] eit [dot] lth [dot] se

Konstruktionsteknik, byggnadsteknik och funktionskrav hos byggkonstruktioner : Annika Mårtensson, professor, Konstruktionsteknik , 046-222 73 59, 046-222 38 27, 072-720 88 44
Annika [dot] Martensson [at] kstr [dot] lth [dot] se (även prorektor vid LTH)

Kriminalteknik/ forensik, DNA-spår, Birgitta Rasmusson, adjungerad professor, Teknisk mikrobiologi , 0703-38 96 46, Birgitta [dot] Rasmusson [at] tmb [dot] lth [dot] se

Kvantmekaniska system: Stephanie Reimann, professor matematisk fysik, 046-222 90 86, reimann [at] matfys [dot] lth [dot] se

Kärnfysik: Charlotta Nilsson: lektor kärnfysik, 046-222 76 82, Charlotta [dot] Nilsson [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Kött ur ett hälsoperspektiv samt mjölksubstitut: Eva Tornberg, professor emerita, +46 46 222 48 21, eva [dot] tornberg [at] food [dot] lth [dot] se

Laserfysik och ultrasnabba processer: Anne L’Huillier, professor atomfysik, 046-222 76 61, Anne [dot] Lhuillier [at] fysik [dot] lth [dot] se 

Livsmedelskemi, Yvonne Granfeldt, +46 70 569 33 75, Institutionen för livsmedelsteknik, professor, yvonne [dot] granfeldt [at] food [dot] lth [dot] se

Livsmedelsteknik, Marilyn Rayner, professor livsmedelsteknik +46 46 222 47 43, marilyn [dot] rayner [at] food [dot] lth [dot] se eller Ingegerd Sjöholm, Universitetslektor, +46 46 222 98 04 ingegerd [dot] sjoholm [at] food [dot] lth [dot] se

Logistik i allmänhet och vid hjälpinsatser: Marianne Jahre, adj. professor i teknisk logistik, +47 46 410 475 marianne [dot] jahre [at] tlog [dot] lth [dot] se

Luftföreningar inomhus och utomhus, hälsoeffekter, nanosäkerhet:  Christina Isaxon, forskare ergonomi och aerosolteknologi, +46 46 222 39 35, +46 707774587, christina [dot] isaxon [at] design [dot] lth [dot] se

Läkemedelsformulering, Marie Wahlgren, professor livsmedelsteknik +46 46 222 83 06 livsmedelsteknik marie [dot] wahlgren [at] food [dot] lth [dot] se 

Matematik och dynamiska system, matematiska tillämpningar inom biologi, Sara Maad Sasane, docent matematik, +46 46 222 05 19, sara [dot] maad_sasane [at] math [dot] lth [dot] se

Matematisk statistik, bl a metoder för medicinsk statistik, Anna Lindgren, forskare i matematisk statistik, 046-222 42 76, Anna [dot] Lindgren [at] matstat [dot] lu [dot] se

Matematiska och statistiska metoder för biologiska och medicinska signaler, Maria Sandsten, professor matematisk statistik, +46 46 222 49 53, maria [dot] sandsten [at] matstat [dot] lu [dot] se

Matsäkerhet: Jenny Schelin, forskare teknisk mikrobiologi, +46 46 222 03 11, +46 70 874 09 94 , jenny [dot] schelin [at] tmb [dot] lth [dot] se

Medicinsk signalbehandling: Frida Sandberg, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 97 75, Frida [dot] Sandberg [at] bme [dot] lth [dot] se

Mekaniska egenskaper hos material: Aylin Ahadi, docent i mekanik, 046-2223039,  aylin [dot] ahadi [at] mek [dot] lth [dot] se

Mikrofluidik och cellhantering: Maria Antfolk, forskare, Biomedicink teknik, 046-222 97 86, Maria [dot] Antfolk [at] bme [dot] lth [dot] se.

Mjölk: Marie Paulsson, professor livsmedelsteknik, +46 46 222 96 30, marie [dot] paulsson [at] food [dot] lth [dot] se

Människors förhållande till den fysiska miljön: Maria Johansson, lektor i miljöpsykologi, 046-222 71 69 Maria [dot] Johansson [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Nanoteknologi: Maria Huffman, laboratoriechef fasta tillståndets fysik, 046-222 06 91, Maria [dot] Huffman [at] ftf [dot] lth [dot] se

Nanomaterial, elektronmikroskopi: Kimberly Dick Thelander, professor fasta tillståndets fysik, 046-222 97 65, Kimberly [dot] Thelander [at] ftf [dot] lth [dot] se eller Maria Messing, bitr. lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 36 91, Maria [dot] Messing [at] ftf [dot] lth [dot] se

Nanovetenskap för medicinska tillämpningar, Christelle Prinz, lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 47 96, Christelle [dot] Prinz [at] ftf [dot] lth [dot] se

Prebiotika, Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, 046-222 46 26 Eva [dot] Nordberg_Karlsson [at] biotek [dot] lu [dot] se  

Probiotika, bakterier i tarmen: Åsa Håkansson, forskare i livsmedelsteknik, +46 46 222 48 89, asa [dot] hakansson [at] food [dot] lth [dot] se eller Caroline Linninge, forskare i livsmedelsteknik, Livsmedelsteknik +46 46 222 83 26, caroline [dot] linninge [at] food [dot] lth [dot] se

Proteomik: Sofia Waldemarson, docent immunteknologi, sofia [dot] waldemarson [at] immun [dot] lth [dot] se, 046-2227469

Reglerteknik, Martina Maggio, biträdande lektor, 046-2224785, Martina [dot] Maggio [at] control [dot] lth [dot] se

Reglerteknik, produktionsstyrning, produktionsnyckeltal: Charlotta Johnsson, 046-222 87 89, 0706-40 87 89, Charlotta [dot] Johnsson [at] control [dot] lth [dot] se

Sotpartiklar från förbränning: Birgitta Svenningsson, lektor kärnfysik, 046-222 76 39, Birgitta [dot] Svenningsson [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Smarta elnät och fjärrvärmenät, energieffektivisering och energitjänster: Kerstin Sernhed, biträdande lektor i energivetenskaper, 046-222 40 43, Kerstin [dot] Sernhed [at] energy [dot] lth [dot] se

Ultraljud och delfiner, elektrisk mätteknik och bioakustik: Josefin Starkhammar, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 75 27, 070-617 12 15, Josefin [dot] Starkhammar [at] bme [dot] lth [dot] se, Monica Almqvist, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 33 46, Monica [dot] Almqvist [at] bme [dot] lth [dot] se.

Vatten ur ett tekniskt samhällsperspektiv, Cintia Bertacchi Uvo, professor, Teknisk vattenresurslära , 046-222 04 35, Cintia [dot] Bertacchi_Uvo [at] tvrl [dot] lth [dot] se

Verkstadsindustrin: förbättringar, produktionsutveckling och utlokalisering, Carin Andersson, professor i Industriell produktion, 046-222 95 39, 0702-50 95 39, Carin [dot] Andersson [at] iprod [dot] lth [dot] se  

Äldre och funktionshindrade i trafiken, Helena Svensson, lektor i trafikplanering, 0705-09 90 89 

Äldre och teknik, Bitte Rydeman, universitetslektor i rehabiliteringsteknik, +46 46 222 05 18, bitte [dot] rydeman [at] certec [dot] lth [dot] se

Detta är en uppdaterad och utökad variant av en tidigare lista som skickades ut år 2012. För ytterligare information, kontakta Kristina Lindgärde, pressansvarig LTH, 046-2220769, kristina [dot] lindgarde [at] kansli [dot] lth [dot] se . För ytterligare kontaktuppgifter, se www.lu.se , skriv namnet i sökfältet i övre högra hörnet.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen