Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Medfödd genmutation kan orsaka KOL

INTERNATIONELLA KOL-DAGEN 15 NOVEMBER. Hur kommer det sig att en del rökare utvecklar KOL, fastän de inte röker fler cigaretter än andra som inte utvecklar sjukdomen? Nu har forskare vid Lunds universitet i samarbete med holländska och kanadensiska forskare* hittat en gen som kan vara svaret på frågan.

Mellan 500 000 och 700 000 människor i Sverige beräknas ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Trots att det pågår mycket forskning har det varit en utmaning att lägga det genetiska pusslet bakom sjukdomen. Den 15 november är det internationella KOL-dagen, en dag då forskare, patientorganisationer och vårdpersonal över hela världen uppmärksammar sjukdomen för att öka medvetenheten om KOL och förbättra KOL-vården.

Forskare vid Lunds universitet har nu tillsammans med kollegor i Holland och Kanada hittat en gen som är starkt associerad med KOL. Fynden är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Research. Genen kallas SUMF1 och påverkar lungans bindväv samt alveolernas uppbyggnad och struktur.

– Vi såg att personer som har en mutation av den här genen har en tydligt ökad risk att utveckla KOL, säger Ellen Tufvesson, en av forskarna bakom studien.

Varför drabbas en del rökare av KOL?

Även om rökning är en starkt bidragande orsak till att man utvecklar KOL, så är fler än var tionde person som drabbas av KOL icke-rökare. Frågan som forskarna ställde sig var varför vissa patienter som röker utvecklar KOL, medan andra inte drabbas?

Genom att jämföra 82 patienter med tydlig KOL som antingen rökte eller hade rökt, med en frisk kontrollgrupp, men som också hade rökt lika mycket, upptäckte forskarna mutationen i SUMF1-genen. Mutationen är ärftlig och genen är involverad i hur bindvävsstrukturen i lungan byggs upp och bryts ned.

Mutationens koppling till KOL

I vårt DNA finns det ett flertal ställen (positioner i arvsmassan) som är kända för att kunna skilja oss åt från varandra. Dessa ställen kallas SNPs (från engelskans single-nucleoitide polymorphisms) och forskare är intresserade av att se om det finns samband mellan hur dessa varianter i våra gener skiljer sig åt och påverkar risken för olika sjukdomar. Med hjälp av större internationella undersökningsgrupper i Kanada och Holland, så kallade kohorter, kunde lundaforskarna studera lungvävnadsprover, lungfunktion och blod hos totalt drygt tvåtusen rökande personer med eller utan KOL och såg då koppling till specifika varianter, SNPs, i den aktuella genen.

Flera olika mutationer i SUMF1-genen visade sig vara associerade till KOL. Dels såg forskarna att en av mutationerna i SUMF1-genen väldigt starkt påverkade hur kroppen producerade SUMF1-proteinet som man nu vet är kopplat till KOL. Vid en annan mutation av genen såg forskarna ett starkt samband till lungfunktionen, det vill säga förmågan att andas hos personerna, något som är ett etablerat kriterium vid KOL-diagnos.

Ellen Tufvesson
Ellen Tufvesson, docent i experimentell lungmedicin. Foto: Tove Smeds

– KOL är en paraplydiagnos med många olika undergrupper. Att förstå hur och vilka gener som påverkar utvecklingen av sjukdomen är viktig, och kan ge oss ledtrådar om hur vi på sikt kan ta fram nya läkemedel. Vi såg att SUMF1genen är tydligt kopplad till lungfunktion och KOL, men beroende på hur den är muterad ser vi att den påverkar hur genens protein uttrycks, säger Ellen Tufvesson.

Nästa steg blir att förstå mer om genens funktion i kroppen.

– Det som är spännande med den här genen är att det är en så kallad huvudregulator, vilket enkelt uttryckt innebär att den står högt upp i regleringshierarkin och påverkar specifikt alla kroppens sjutton sulfataser, vilka aktiveras och i sin tur styr balansen av nedbrytning och uppbyggnad av bindväven, säger Ellen Tufvesson.

Forskningen är finansierad av Hjärtlungfonden.

*Forskarna är verksamma vid Lunds universitet, University of Groningen i Nederländerna, University of British Columbia i Kanada, Laval University i Kanada ochMerck Research Laboratories i USA.

Tove Smeds

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Vetenskaplig artikel

Sulfatase modifying factor 1 (SUMF1) is associated with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Julie Weidner, Linnea Jarenbäck, Kim de Jong, Judith M. Vonk, Maarten van den Berge, Corry-Anke Brandsma, H. Marike Boezen, Don Sin, Yohan Bossé, David Nickle, Jaro Ankerst, Leif Bjermer, Dirkje S. Postma, Alen Faiz and Ellen Tufvesson
Respiratory Research maj 2017

 

 

Fakta KOL

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom. Luftrören förträngs, vilket påverkar lungfunktionen och är något som kan mätas med spirometri. Mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige har KOL, men bara en av fem KOL-drabbade har fått diagnos. Varje år dör i Sverige 3 000 personer i KOL. De flesta har dock sjukdomen i lindrig form. KOL är vanligast bland rökare, men även den som aldrig rökt kan drabbas av sjukdomen.
Källor: Hjärt-Lungfonden och Lunds universitet

Senaste artiklar

2018-02-22
Kopplingen tarmbakterier och fetma
Kopplingen tarmbakterier och fetma
2018-02-21
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
2018-02-21
Enzym förändrar livet för njursjuka
Enzym förändrar livet för njursjuka
2018-02-21
"Hur kan du försvara en terrorist?"
"Hur kan du försvara en terrorist?"
2018-02-21
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen