Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nytt studieverktyg inom evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter i Lund

Cochrane Sverige erbjuder en ny internetbaserad kurs i evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter. Från och med vårterminen 2018 används Cochrane lnteractive Learning (CIL) i läkarutbildningen på Lunds universitet.

Cochrane lnteractive Learning (CIL) består av ett internetbaserat kurspaket för självstyrt lärande som går igenom de olika steg och centrala principer som krävs för att utarbeta systematiska översikter som underlag för evidensbaserat beslutsfattande i sjukvården, s.k.  Cochrane reviews. Bland annat handlar det om att avgränsa en specifik klinisk frågeställning, att söka den relevanta forskningslitteraturen och att bestämma graden av evidens för en diagnostisk metod eller en behandling.

På Lunds universitet kommer de nio modulerna som ingår i kursen att anpassas till lärandemålen för den kliniska delen av läkarutbildningen. Professor Martin Garwicz, som samordnar utbildningen i vetenskapligt förhållningssätt för studenterna på läkarutbildningen, introducerade i februari 2018 CIL för de läkarstudenter som påbörjat den sjätte terminen av utbildningen.

– Detta är en fantastisk möjlighet. Att vi lanserar CIL i samband med omläggningen av läkarprogrammet innebär att vi kan ge det programövergripande temat Vetenskapligt förhållningsätt en infrastruktur som är till gagn för såväl studenter som lärare. Vi har stora förhoppningar att detta ska ge ett mervärde också för studenternas kliniska utbildning och kommer att efterfråga studenternas återkoppling om hur vi bäst kan förbättra lärandemomenten framledes, säger Martin Garwicz.

Cochrane Sveriges chef Matteo Bruschettini är inspirerad av utvecklingen:
– Jag ser fram emot att ta del av studenternas reaktion på ClL – det är verkligen en läranderesurs av högsta klass. Alla med anknytning till Lunds universitet, en ofantlig grupp på olika akademiska nivåer, får nu tillgång till CIL. Vårt mål är att ge samma möjligheter till resten av landet.

Modulerna inom CIL har utvecklats av världsledande experter på området. Kursen som helhet är utformad för att främja evidensbaserat beslutsfattande över hela världen genom att stödja och utbilda dem som ska producera översikter med Cochranes och annan liknande metodologi för användning inom hälso- och sjukvården.

De studenter som går den internetbaserade kursen kan utan förkunskaper på området ta del av en modulbaserad interaktiv utbildning i att producera systematiska översikter medan de som redan har erfarenheter av att skriva översikter får möjlighet att fräscha upp sina kunskaper med de senaste rönen på området och goda exempel.

Även Ingemar Petersson, forskningschef Skånes universitetssjukvård, SUS, är mycket nöjd med universitets satsning på CIL.
– Vi är mycket glada över att Lunds universitet gör CIL till en del av läkarutbildningen. För SUS är det viktigt att medarbetarna har ett stöd i att arbeta evidensbaserat och där är Cochrane-metodiken ett utmärkt verktyg. Målet är att göra SUS alla verksamheter kunskapsstyrda utifrån moderna metoder och där är utbildningsresurser viktiga för alla som vill utveckla sin kunskap om etablerade metoder för att bedöma evidens.

Inom Cochrane globalt är man också glada för satsningen på CIL i Lund.
– När vi utvecklat CIL har vårt mål varit att göra Cochranes utbildningsresurser tillgängliga för alla som vill utveckla sin kunskap om vedertagna och gedigna metoder för att värdera evidens och ta evidensbaserade beslut. Det här är ett utmärkt tillfälle att sprida informationen till centrala intressenter, säger Chris Champion, chef för medlemskap, lärande och stöd inom Cochrane.

Satsningen på CIL har finansierats av Medicinska fakulteten genom programnämnden för läkarutbildningen och fakultetens bibliotek. Medicinska fakultetens bibliotek har arbetat med att ta fram stöd i evidensbaserad medicin för grundutbildningarna, och CIL är en del av detta. Biblioteket har genom kontaktbibliotikarien för läkarprogrammet, Maria Björklund, varit en aktiv del i lanseringen av CIL genom att bistå med stöd kring de tekniska förutsättningarna, och sprida information om hur studenter och medarbetare når resursen.

 

Kategorier

Kontakt

Matteo Bruschettini, Chef för Cochrane Sverige, forskare och läkare vid SUS, tel: 072 595 1356, matteo [dot] bruschettini [at] med [dot] lu [dot] se

Martin Garwicz, professor i neurofysiologi och ansvarig för det programövergripande temat ”Vetenskapligt förhållningssätt” på läkarprogrammet vid LU, 046-222 77 55, 0734046173, martin [dot] garwicz [at] med [dot] lu [dot] se ()

Fakta Cochrane Sweden

Cochrane Sweden Center är knutet till Region Skåne och Skånes universitetssjukhus i samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Nordiska Cochrane Center i Köpenhamn.

Cochrane är ett mycket omfattande och framgångsrikt globalt samarbete som sammanfattar den kliniska medicinen. Tillsammans arbetar 37 000 forskare, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, annan vårdpersonal och patienter/allmänhet i över 130 länder med att varje år ta fram hundratals översikter, så kallade Cochrane reviews, av vetenskapliga publikationer och annan relevant medicinsk information.
 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen