Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Risk för glutenintolerans högst i Sverige

Flera viktiga kunskaper och antaganden om glutenintolerans, celiaki, bekräftas i en omfattande, internationell studie där Lunds universitet deltar. Det gäller bland annat den höga risken för glutenintolerans bland svenska barn.
Foto på Daniel Agardh
Daniel Agardh (Foto: Björn Martinsson, Lunds universitet)

Rönen, som presenteras i The New England Journal of Medicine, bygger på den första större studien där deltagare från flera olika länder följts upp på identiskt vis. Basen är över 6 400 barn som följts upp till fem års ålder från Sverige, Finland, Tyskland och USA. Barnen deltar i den internationella diabetes- och celiakistudien TEDDY.

- De svenska barnen har hittills den högsta risken för glutenintolerans. Risken var nästan dubbelt så hög jämfört med barn från USA. En överraskning var att vi låg högre än Finland som liksom Sverige förknippas med hög förekomst av celiaki, berättar Daniel Agardh, docent och överläkare.

Det kan även finnas regionala och lokala skillnader inom länder, som t.ex. i Sverige. I studien är det Skåne som varit svenskt upptagningsområde. Tidigare studier pekar på en något högre förekomst av glutenintolerans i södra Sverige jämfört med norra Sverige, men även med detta i åtanke är det anmärkningsvärda resultat, anser Daniel Agardh.

Förutom undersökningen av risk och förekomst i olika länder bekräftar studien att nära släktskap spelar roll, att flickor har högre risk samt betydelsen av en särskild riskgen (HLA DR3-DQ2) som tidigare antagits hänga samman med glutenintolerans.

I Sverige genomförs redan idag s.k. screening och särskild uppföljning av kända riskgrupper för glutenintolerans. Det gäller barn med typ 1 diabetes, Downs syndrom och barn där syskon eller föräldrar har celiaki. De nya rönen, som visar på en tydlig koppling till riskgener, kan man enligt Daniel Agardh använda i framtida diskussioner om hur screeningen kan genomföras med hjälp av blodprov på barn i Sverige.
Vad som är grundorsak till celiaki är fortfarande oklart.

- Utifrån våra resultat talar mycket för att det är en kombination av olika saker som leder till glutenintolerans. Förutom ärftliga faktorer, kön och förekomst av riskgener så är det sannolikt en eller flera miljöfaktorer som påverkar risken att utveckla celiaki, säger Daniel Agardh och tillägger:

- Tidigare lanserade teorier om att tidpunkten för introduktion av gluten eller längden på amningsperioden är huvudorsak har vi ännu inte kunnat se i vår forskning.
Eftersom barn från olika upptagningsområden följts upp på identiskt vis i studien väcks nu hopp om nya möjligheter för fortsatt forskning, bl.a. när det gäller att jämföra miljö- och omvärldsfaktorer: Hur ser intaget av gluten ut hos svenska barn i jämförelse med andra nationer? Hur ser förekomsten ut av infektionssjukdomar bland småbarn i olika länder? Hur ser tarmfloran ut bland barn i olika grupper?

Studien:
“Risk of Pediatric Celiac Disease According to HLA Haplotype and Country”.
Författare: Edwin Liu, M.D., Hye-Seung Lee, Ph.D., Carin A. Aronsson, M.Sc., William A. Hagopian, M.D., Ph.D., Sibylle Koletzko, M.D., Ph.D., Marian J. Rewers, M.D., M.P.H., George S. Eisenbarth, M.D., Ph.D., Polly J. Bingley, M.D., Ezio Bonifacio, Ph.D., Ville Simell, M.Sc., Daniel Agardh, M.D., Ph.D.
The New England Journal of Medicine, publicerad online den 3 juli 2014.
Länk till NEJM: http://www.nejm.org/

Fakta/Glutenintolerans (celiaki)
Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Exempel på symtom är trötthet, diarré, viktnedgång och blodbrist. Obehandlad glutenintolerans har även kopplats samman med benskörhet, depression och försenade pubertet.
I Sverige visar statistik att förekomsten bland småbarn ökar på nytt och att ungefär en procent av den totala befolkningen har utvecklat celiaki. Undersökningar genom screening av normalbefolkningen visar på högre förekomst i yngre åldrar samt att det kan finnas ett stort mörkertal.
Det finns inget botemedel mot celiaki, den som drabbats får bl.a. gå på specialdiet under resten av livet.

Fakta/TEDDY-studien
TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) är ett internationellt forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1 diabetes och/eller celiaki.  I Sverige är Skåne upptagningsområde. En urvalsstudie genomfördes 2004-2010 och omfattade drygt 48 000 nyfödda barn. I en pågående uppföljningsstudie följs ca 2 500 TEDDY-barn fram till 2025. Huvudfinansiär är National Institutes of Health, USA (NIH).
http://www.med.lu.se/teddy/
 

Kategorier

Senaste nyheter

2020-08-12

I konsten handlar plast oftast om nedskräpning

I konsten handlar plast oftast om nedskräpning
2020-08-12

Sträng diet förklarar fetmakirurgins magi

Sträng diet förklarar fetmakirurgins magi
2020-08-12

Lundaforskare har kartlagt gåtfull stjärnbildning i universums minsta galaxer

Lundaforskare har kartlagt gåtfull stjärnbildning i universums minsta galaxer
2020-08-11

Nytt och säkert snabbtest för antikroppar mot covid-19

Nytt och säkert snabbtest för antikroppar mot covid-19
2020-07-30

Vårt förhistoriska arv på väg att raderas ut

Vårt förhistoriska arv på väg att raderas ut

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen