Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Åtta innovativa idéer prisades

Kollage med porträtt på pristagarna

Vad kommer vi att få se för innovationer i framtiden? Under tisdagen presenterades åtta av de mest innovativa idéer och projekt som just nu finns inom Lunds universitet. De fick dela på totalt 400 000 kronor när Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer delades ut.

I studentkategorin tog Aatu Keränen och Peymon Hashimoto hem det stora priset för sin idé som kan bidra till färre dödsolyckor och ökad trafiksäkerhet. De utvecklar en ny typ av belysning för tvåhjuliga fordon, som genom att följa fordonets rörelser eliminerar det mörka tomrummet som föraren upplever när hen svänger.

Forskarna Ludwig Schmiderer, Martin Hjort och Jonas Larsson vann det stora priset i kategori anställd. De har på ett tvärvetenskapligt sätt tagit sig an problemet med brist på blodstamcellsdonationer. Genom att kombinera ledande nanoteknologi med stamcellsbiologi har de utvecklat en metod som kan ge fler människor tillgång till en donation av blodstamceller – vilket är skillnaden mellan liv och död för många patienter med blodsjukdomar.

Extra utmärkelse

I år delades dessutom en extra utmärkelse i varje kategori ut, Framtidens innovation för Social Förändring, till idéer som inte nödvändigtvis är tekniska lösningar eller medicinska genombrott. För sin ansats att utmana traditionella system och metoder för att åstadkomma social förändring fick studenten Elaine M’Nkubitu och doktoranden Jakob Svensson ta emot detta pris. Elaine M’Nkubitu vill bygga ett system som tar tillvara på det organiska avfallet från marknadsplatser på Kenyas landsbygd, och omvandlar det till högkvalitativ gödning som i sin tur ger större skördar och förbättrar jorden. Jakob Svensson vill minska antalet vårdskador och förbättra patientsäkerheten genom ett analysverktyg som kopplas på befintliga avvikelsehanteringssystem och visualiserar textdata.

Det är femte året som Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, delar ut pris till studenter och forskare med idéer så lovande att de kan bli framtidens innovationer.

– Innovation är grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för en positiv utveckling i regionen och just att stödja entreprenörer och innovationer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi lite extra lyfta fram de initiativ som kan göra den stora skillnaden i morgondagens Skåne, säger Rasmus Roos, vice VD och bankchef för Sparbanken Skåne.

Det här priset är ett sätt att uppmärksamma den innovationskraft som finns inom universitetet. Vi gör allt vi kan för att se till att den också kommer samhället till nytta.
Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra den kunskap och forskning som finns vid Lunds universitet.

– Det här priset är ett sätt att uppmärksamma den innovationskraft som finns inom universitetet. Vi gör allt vi kan för att se till att den också kommer samhället till nytta, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

Mer information om vinnarna finns på LU Innovations sida

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.