Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ERC Advanced Grant till en medicinare och en fysiker

Olle Melander och Anne L’Huillier. Foto: Mikael Risedal samt Magnus Bergström.
Olle Melander och Anne L’Huillier. Foto: Mikael Risedal samt Magnus Bergström.

Två lundaforskare får det prestigefyllda Europeiska forskningsrådets (ERC) Advanced Grant på cirka 25 miljoner kronor vardera: Anne L’Huillier, professor i atomfysik och Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Anslagen går till forskning i atomfysik och kvantmekanik respektive diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

I sin forskning använder Anne L'Huillier laserteknik för att skapa ultrakorta ljuspulser som gör det möjligt att blicka in i mikrokosmos. Pulserna är ofattbart korta: en attosekund är en miljarddel av en miljarddel av en sekund. Med dessa ”kamerablixtar” är det möjligt att studera elektroners rörelser inne i atomer och molekyler. Hennes forskargrupp gör experiment som ger ny grundvetenskaplig förståelse av dynamiken inuti atomerna, till exempel när en atom joniseras.

I och med anslaget från Europeiska forskningsrådet får Anne L’Huillier möjlighet att ta ett steg i ny riktning – djupare in i kvantmekanikens värld.

-När det kommer till grundläggande kvantfysik, brukar experiment oftast utföras med enskilda fotoner eller joner. Vi kommer istället att använda korta elektron-”vågpaket” som skapas med hjälp av laserbaserade attosekundspulser, säger hon.

I kvantmekanikvärlden är en elektron samtidigt partikel och våg. I de planerade experimenten kommer forskarna att skapa elektronvågor på ett kontrollerat sätt samt studera hur väl och hur länge man kan få dem att interferera med varandra. Även sammanflätade elektronpar kommer att skapas via dubbeljonisation och studeras.

-Jag är jätteglad. Det är en väldigt, väldigt skön känsla att få det här anslaget. Det kommer bli både krävande och spännande, säger Anne L’Huillier.

Anslaget på 2,5 miljoner Euro betalas ut under fem år och kommer att användas till att anställa doktorander och postdoktorer samt för att köpa laserutrustning. Det är tredje gången som Anne L’Huillier får ett ERC Advanced Grant.

Mer om Anne L'Huilliers forskning i Lunds universitets forskningsportal


Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitets institution för kliniska vetenskaper i Malmö och överläkare på Skånes universitetssjukhus, har tidigare haft ett ERC Starting Grant 2012–2016. Han får ERC Advanced Grant för projektet “PREVENT-2024”: Moving from biomarkers to mechanism-oriented prevention of cardiometabolic disease”.

– Det känns otroligt inspirerande att Europeiska forskningsrådet på detta sätt ger högsta betyg till vår forskning, och visar att vi tillhör det absoluta toppskiktet inom life science i Europa. Att få detta anslag har stor betydelse för vår forskning. Det möjliggör under de närmaste fem åren kostsamma, men för fältet otroligt viktiga behandlingsstudier, säger Olle Melander.

I tidigare forskning har Olle Melander visat att flera olika hormonella störningar av till exempel hormonerna vasopressin, neurotensin och adrenomedullin är kopplade till en kraftfullt ökad risk för diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

Pengarna från Europeiska forskningsrådet ska främst användas för att stärka forskning på individanpassade behandlingsåtgärder för att normalisera dessa hormonrubbningar. Eftersom de hormonella orsakerna till diabetes och hjärt‑kärlsjukdom varierar från individ till individ, kartlägger forskarna först vilka hormonsystem som är överaktiva hos olika individer och inleder därefter individanpassade behandlingar. Genom att kombinera specifika livsstilsåtgärder och nya läkemedel normaliserar forskarna individens hormonrubbningar i syfte att på så sätt sänka risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Genom att individanpassa de förebyggande behandlingarna hoppas Olle Melander att projektet ”PREVENT‑2024” på bred front ska kunna motverka diabetes och hjärt‑kärlsjukdom. Han menar att de kliniska forskningsinfrastrukturer i toppklass som finns på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus ger unika förutsättningar för att lyckas med denna typ av translationell forskning.

– Tack vare närheten mellan akademi och sjukvård har vi goda möjligheter att omsätta våra resultat kliniskt inom en nära framtid så att de kommer patienter och alla medborgare till godo. På sikt hoppas jag att det nya konceptet av individanpassad och förebyggande behandling som vi testar inom detta projekt kommer att leda till en kraftfull minskning av insjuknande i typ 2‑diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

Länk till mer information om Olle Melanders projekt ”PREVENT‑2024”
Mer om Olle Melanders forskning i Lunds universitets forskningsportal

Länk till mer information på European Research Councils hemsida

Fakta ERC Advanced Grant (Adg)

ERC:s uppdrag är att främja forskning av högsta kvalité genom omfattande och långsiktig finansiering. Anslagen söks i internationell konkurrens med vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Advanced Grants (AdG) gäller för maximalt 5 år och 2,5 miljoner Euro, och ges till seniora forskare som vill starta nydanande och okonventionella projekt.
Totalt i denna omgång satsar European Research Council 450 miljoner euro på Advanced Grants som tilldelas 185 forskare.

ERC Advanced Grant (Adg) vid Lunds universitet
Lunds universitet har sedan ERC-starten 2007 beviljats 20 ERC AdG. Av dessa har nio beviljats under Horizon2020. En AdG-utlysning återstår inom Horizon2020 (deadline 26 augusti). I utlysningen 2019 beviljades totalt 6 ERC AdG till svenska forskare varav två till forskare vid Lunds universitet.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.