Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Färre flygresor 2022 än före pandemin

Kvinna tittar ut genom flygplansfönster.
Tjänsteresorna med flyg har minskat. Foto: Tim Gouw/Unsplash

Resandet vid Lunds universitet minskade i fjol jämfört med det pandemifria året 2019. Allra mest minskade flygresorna ­vilket är centralt för att universitetet ska klara sitt klimatmål.

En minskning av flygresorna är avgörande för att nå universitetets mål att halvera verksamhetens klimatavtryck med 50 procent till slutet av 2023 jämfört med 2018.

Det är framför allt tjänsteresor, lokaler samt inköp av varor och utrustning som står bakom de utsläpp av växthusgaser som universitetets verksamhet bidrar till. Den största enskilda utsläppskällan är tjänsteresor med flyg, som 2022 minskade till cirka 60 procent jämfört med 2019.

Stapeldiagram.
Utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor med flyg 2019–2022

Frågan är om det är en kvardröjande pandemieffekt eller om det speglar ett förändrat beteende när det gäller hur vi reser och möts? Pandemiåren 2020 och 2021 präglades av minimalt antal flygresor och jämfört med de åren ökade resorna kraftigt i fjol.

– Jag tror inte att vi någonsin kommer upp i samma antal tjänsteresor här på Ekonomihögskolan som före pandemin. Jag ser så många fördelar med digitala möten – de sparar resurser och tid, många gånger blir mötena effektivare och jag upplever att deltagarna på digitala möten ofta är mer aktiva och att man kommer till kärnfrågorna snabbare, säger Mats Benner, rektor vid Ekonomihögskolan.

Han nämner också de planer för exempelvis hybridarbete som finns i verksam­heten och som uppmuntrar till mindre resande även till och från jobbet, en utveckling Mats Benner tycker att universitetet ska främja.

Digitala möten ersätter resor

En annan fakultet som har minskat sitt flygresande rejält under 2022 är Medicinska fakulteten. Heiko Herwald, vicedekan med ansvar för hållbarhet, samverkan och etik, tror att en viktig orsak till att med­arbetarna har ändrat sitt beteende är att det numera är enkelt att starta ett Teams- eller Zoom-möte.

– Själv är jag fortfarande överväldigad av videomöten som fyller min kalender. Det är en anledning till att jag för min egen del har mindre intresse av att resa, säger ­Heiko Herwald.

Han har också märkt att fler personer deltar i de internationella möten som hålls digitalt. Även projektmöten eller liknande inom landet hålls oftare digitalt. Likaså har disputationer blivit mer tillgängliga när det finns möjlighet att delta digitalt.

Utveckla lokala nätverk

Andra sätt att hålla kvar vid ”pandemi-effekten” när det gäller flygresandet är att konferenser hålls på plats mer sällan med digitala träffar däremellan, och att de lokala nätverken utvecklas ytterligare.

– Det är självklart enklare att undvika längre resor när vi har våra partners i regionen, det har alltid gett oss fördelar. En annan fördel är de kunskapsvinster som både vi och företagen får genom vårt samarbete, inte minst då det gäller hållbarhetsarbetet. Det gynnar hållbart företagande generellt, säger Mats Benner.

 

Toppdestinationer för tjänsteresor med flyg vid LU 2022

  1. Stockholm
  2. Barcelona
  3. Amsterdam
  4. Paris
  5. Helsingfors
  6. London

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.