Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidens stad, en hållbar stad

Catharina Sternudd, forskare. Foto: Kennet Ruona.
Catharina Sternudd, forskare vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet och koordinator för Urban Arena Testbed. Foto: Kennet Ruona.

Hur utformar man ett bostadsområde på bästa sätt, eller ett torg eller en skola? En hållbar stad som är tillgänglig för alla, det är samverkansinitiativet Urban Arena Testbeds mål som samlar forskare från Lunds universitet och representanter från Malmö stad, Lunds kommun och Nordic City Network. Tillsammans vill de identifiera problem och hitta lösningar som kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

– Ordet testbed kan låta väldigt abstrakt. Men det handlar om att arbeta tätare tillsammans, universitetet och kommunerna, för att gemensamt identifiera problem som vi kan hjälpas åt med att hitta lösningar för och som sen kan testas i innovativa utvecklings­projekt – testbäddar. Projekten kan handla om hur vi kan organisera, styra och utforma stadsområden så att vi kan leva mer hållbara liv, säger Catharina Sternudd, forskare vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, som koordinerar initiativet.

Gemensamma beröringspunkter

Bakgrunden till samverkansinitiativet är att forskare och kommunanställda ofta arbetar i stuprör när det kommer till hållbar stadsbyggnad istället för att se vad det finns för gemensamma beröringspunkter.

– Vi vill skapa ett gemensamt synsätt som kan ligga till grund för hur man utformar en ny plats som säg ett torg eller ett bostadsområde. Vi vill se till att alla företag och aktörer arbetar med långsiktig hållbarhet som övergripande mål, något som inte alltid är helt självklart. Rent konkret kan det handla om att inte separera projekt efter hållbarhetsaspekter men istället få in energianvändning, vattenförbrukning, avfalls­hantering och social inkludering på den gemensamma agendan för många olika projekt.

Mångsidig användning

– Finns det möjligheter till mångsidig användning av en plats eller ett objekt så kan fler hållbarhetsmål uppnås. Då skapar vi en miljö där alla delar är med. Ett bostadshus kan tilläggsisoleras genom ett växthus på taket. Regnvatten kanske kan tas omhand för bevattning och unga personer långt från arbetsmark­naden kanske kan sköta odlingen och sälja i en lokal butik?

Livsmiljön är så viktig. Alla som arbetar med byggande i städer bidrar till att forma hur vi lever

Det finns många exempel på projekt som för­söker se till flera former av hållbarhet i samma insats. Forskningen kan också följa pågående projekt och fråga de obekväma frågorna: hur blir detta? För vem är platsen byggd? Vem gynnar det? Det är viktigt att tänka brett eftersom staden ju ska vara tillgänglig för alla samtidigt som den ska vara hållbar.

Tätt samarbete behövs

Hur städer är planerade, organiserade och byggda kommer att bli allt viktigare i takt med att urbanise­ringen och effekterna av klimatet blir mer kännbara. Därför är just ett tätt samarbete mellan olika discipliner och områden avgörande menar Catharina Sternudd.

– Det är stora frågor som måste lösas. Hur bygger vi till exempel skolor och ålderdomshem som är an­passade till ett varmare klimat? Hur kan stadsplane­ringen se ut om vi använder färre bilar? Om vi priori­terar gående, cyklar och kollektivtrafik, hur påverkar det stadsbilden och stadslivet? Vi tror att det är just tillsammans som vi kan lösa dessa utmaningar. Men då måste vi få utrymme att identifiera utmaningar och möjligheter i ett tidigt skede och på fysiska platser.

Testbäddar i full skala

Under projekttiden kommer forskarna och kommun­tjänstepersonerna utöver att anordna workshops, se­minarier och studiebesök även att göra gemensamma ansökningar för att kunna genomföra rent konkreta projekt i staden. En plats som de vill arbeta på är Brunnshög, som just nu växer fram i nordvästra Lund.

– Målet är att genomföra flera testbäddar i full skala, där medborgare och företag medverkan i pro­cessen. Att arbeta med ett helt nytt område, där man kan göra stora avtryck, skulle vara jätteroligt, avslutar Catharina Sternudd

Läs mer om samverkansinitiativet Urban Arena Testbeds.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.