Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kreativ universitetslärare får Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens Minne

Lone Koldtoft

Danska kan vara knepigt för svensktalande. Språket har diftonger och upplevs ibland som grötigt, men efter en tids dansk-svenskt språkbad kan svenskar och danskar kommunicera utan större problem menar danskläraren Lone Koldtoft vid Lunds universitet.
Nu prisas hon med Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens Minne 2023.

 – Det känns underbart att ha fått det här priset! Jag är tacksam för att mitt arbete uppmärksammas. Jag är särskilt glad för att priset går till en av de osynliga arbetsmyror, som adjunkterna är på universitetet. Jag tycker också att många av mina kollegor förtjänar ett sådant förnämt pris, säger Lone Koldtoft,

Lone Koldtoft får priset för att i många år arbetat kreativt med att undervisa svensktalande i danska och dansk kultur. Hon har på ett hängivet sätt bidragit till att utveckla en tvåspråkig region och inspirerat till samtal och samarbete över sundet, där det kanske allra viktigaste är att förstå varandras språk och kultur.

– Man kan tycka att bara vi pratar engelska med varandra så är problemet löst. Undersökningar visar emellertid att om du studerar eller arbetar på en dansk eller svensk arbetsplats så sker alla informella samtal på danska eller svenska. Med andra ord får du först på allvar en fot in i gemenskapen och i beslutsprocesser om du talar språket som talas i det land du befinner dig, säger Lone Koldtoft.

Lone Koldtoft anställdes som universitetsadjunkt i nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum (SOL), vid Lunds universitet 2001. Svenska studenters intresse för danska blev stort efter att Öresundsbron öppnades och Lone Koldtoft har sedan dess lagt mycket tid på att lära de svenska studenterna danska. Hon har under åren utvecklat en kreativ pedagogik med samtidsrelevans.

– Jag är en väldigt dedikerad och engagerad person och kan kanske uppfattas som lite väl ansträngande  med min energi och höga ambitioner för studenterna.  Men jag upplever det som att de gladeligen följer med på mina undervisningsaktiviteter på SOL, i Stadsparken och i Köpenhamn, säger Lone Koldtoft.

Lone Koldtofts arbete har betytt mycket för Centrum för Öresundsstudier, dels genom att hon länge satt i centrets styrelse, dels för att hon utvecklade en delkurs i danska språket som ingick i kursen Danmark. Kursen var en halvårskurs som innehöll studier i danska, dansk historia, dansk kultur sett ur ett etnologiskt perspektiv och dansk politik. Kursens syfte var att stärka samarbetet i Öresundsregionen.

Hon har också skrivit en ny kursbok i danska – En Guttermand – som bygger på många års erfarenhet av att lära svenskar danska.

 – I många år använde jag mig av uttalsböcker som riktade sig till nyanlända i Danmark. Med tiden samlade jag på mig specifik kunskap om var skon klämmer när svensktalande vill lära sig att göra sig förstådda på danska. Det gav mig mod att skriva En Guttermand. Den bok jag arbetar på nu handlar framförallt om ordförråd och grammatik. Precis som med Guttermand är mina studenter försökskaniner. Utan dem inga böcker, säger Lone Koldtoft.

Inom forskningen arbetar Lone Koldtoft sedan länge med den danska författaren och filosofen Sören Kirkegaard och var bland annat redaktör för en av de första antologierna som kom ut i Centrum för Danmarkstudiers skriftserie. Genom åren har hon utöver detta varit aktiv i regionens media och gett föredrag om danskt och svenskt.

– Lone Koldtoft har använt sina erfarenheter och sitt engagemang från att undervisa i danska i ett nordisk samarbete om grannspråk. Hon om någon förtjänar att få Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens Minne! säger Hanne Sanders, professor i historia vid Lunds universitet och själv tidigare pristagare.

Priset delas ut vid en ceremoni på Grand Hotel i Lund den 14 november.