Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kylt leveransskåp kan underlätta näthandel för äldre

Kvinna sätter in matkasse i ett skåp utomhus. Foto.
Kylda leveransskåp utanför huset kan underlätta för äldre att e-handla. Foto: Marcus Green

E-handeln ökar i rekordfart och nästan allt går att handla på nätet. Kläder, hemelektronik och livsmedel – för de flesta konsumenter står varorna utanför dörren när de önskar.
Men än så länge når e-handelns leveranser inte den äldre befolkningen i lika stor utsträckning.

Under pandemin har e-handeln blivit ett alltmer självklart val. Näthandeln är och har varit ett sätt att undvika coronasmitta, men digitaliseringen och de allt bättre nättjänsterna gör att många ser digital shopping som ett bekvämt och flexibelt sätt att handla på.

Leveranstjänster har nyckelroll

John Olsson är doktorand i förpackningslogistik vid LTH och undersöker konsumentens perspektiv inom e-handeln. Han och hans forskarkollegor menar att leveranstjänsterna spelar en nyckelroll för att den digitala handeln ska bli tillgänglig för fler. Och med fler menar John Olsson främst äldre personer, som enligt forskarna i dagsläget inte har samma möjligheter som andra att använda sig av leveranslösningarna.

Idag levereras ofta en vara till en bestämd plats. Det kan vara ett ombud, en paket­automat i mataffären, eller utanför dörren till det egna hemmet. Trots många valmöjligheter fungerar inte leverans­lösningarna för alla konsumenter.

– Många äldre upplever att de glöms bort när e-handeln designas, att de digitala tjänsterna är utformade för en yngre målgrupp med andra förutsättningar. Många har svårt att själva hämta leveranser hos ombud eller känner sig otrygga med att öppna dörren för okända personer som levererar. Utan lämpliga leveranser är det svårt för ­äldre att ta del av e-handelstjänsterna.

Vill hitta synergier

Men äldre människor blir alltmer digitala och bedöms ha stor nytta av e-handeln, och för att hitta fungerande lösningar vill forskarna nu knyta ihop e-handeln, logistiken och leveranserna med äldre människors behov. Forskarna vill också öka samverkan med hemtjänsten för att hitta synergier ­mellan e-handeln och det stöd som hemtjänsten står för kring inköp av matvaror.

Just livsmedel kan vara en utmaning att leverera på grund av att kylkedjan inte får brytas – matkassarna kan helt enkelt inte lämnas utanför ytterdörren. Att leverera livsmedel på nya smarta sätt har logistikforskarna undersökt i ett projekt i Helsingborg då ett tiotal hushåll fick sin mat levererad till ett kylt leveransskåp utanför det egna hemmet.

– Futuristiskt, tidssparande, flexibelt och livsmedelssäkert är några av reflektionerna från de hushåll som medverkade i studien, säger John Olsson.

Viktigt med helhetsgrepp

Erfarenheterna från kylskåpsstudien använder sig nu logistikforskarna av inom projektet om leveranslösningar för äldre. ­Frågorna de hoppas få svar på är många: Hur kan kylda leveransskåp användas på fler sätt? Kan grannar dela på ett skåp? Kan även läkemedel levereras? Vilka andra typer av flöden kan integreras i det här systemet? Hur tas de nya tjänsterna emot av den äldre befolkningen och hemtjänsten?

– För att underlätta näthandeln för äldre behövs ett helhetsgrepp. Leveranstjänster har en nyckelroll i omställningen mot en mer tillgänglig e-handel, men det är också viktigt att ta hänsyn till kunskap från fler områden, som stadsplanering, samhällsbyggnad och arbetsmiljö, säger John Olsson.

John Olssons profil i universitetets forskningsportal.

Fotnot. Projektet ”Säkra och tillgängliga leveranser för äldre” finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och pågår 2021-2023. I projektet ingår, förutom John Olsson, även logistik- och handelsforskarna Daniel Hellström och Klas Hjort.

John Olsson undersöker hur e-handel kan fungera för fler. Foto: Tiana Hammar

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.